Τμήμα Νοσηλευτικής ΑΤΕΙΘ

18 Σεπτεμβρίου 2018  Γραμματεία : Παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών Στεγαστικού επιδόματος Παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών Στεγαστικού επιδόματος ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ                   17 Σεπτεμβρίου 2018  Καθηγητές : ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΠΑ                  17 Σεπτεμβρίου 2018  Γραμματεία : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019                  17 Σεπτεμβρίου 2018  Γραμματεία : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1599/1986                  17 Σεπτεμβρίου 2018  Γραμματεία : ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙΘ.                  
Προκηρύξεις