Διεθνές Πανεπιστημίο της Ελλάδος
Τμήμα Νοσηλευτικής

13 Ιουνίου 2021  Καθηγητές : ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι, ΥΓΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ                   13 Ιουνίου 2021  Καθηγητές : ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΟΙΓΕΙ- Α ΒΟΗΘΕΙΕΣ                  12 Ιουνίου 2021  Καθηγητές : ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ                  11 Ιουνίου 2021  Καθηγητές : ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ                  11 Ιουνίου 2021  Καθηγητές : ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ/ΜΕΘ                  
5ο Εξάμηνο
ΤίτλοςΔΜ (Θ)ΔΜ (Ε)Ώρες (Θ)Ώρες (Ε)Κατηγορία
Παιδιατρική Νοσηλευτική 5 9 4 7 Υποχρεωτικό
Ογκολογική Νοσηλευτική 5 - 3 - Υποχρεωτικό
Ηθική και Δεοντολογία Νοσηλευτικής επιστήμης 2 - 3 - Υποχρεωτικό
Μεθοδολογία Έρευνας στη Νοσηλευτική 4 - 3 - Υποχρεωτικό
Νοσηλευτική Αποκατάστασης Χρονίως Πασχόντων - Φροντίδα ατόμων με Νευρολογικές διαταραχές 3 - 2 - Υποχρεωτικό
Διασφάλιση ποιότητας στη νοσηλευτική πράξη 2 - 2 - Επιλογής
Νεφρολογική Νοσηλευτική 2 - 2 - Επιλογής
Νοσηλευτικές Θεωρίες 2 - 2 - Επιλογής
Διατροφή / Διαιτολογία 2 - 2 - ΕπιλογήςΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ –ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 

Σκοπός του μαθήματος

      Με την θεωρητική διδασκαλία οι φοιτητές θα αποκτήσουν  τις απαραίτητες γνώσεις που αφορούν στην παιδιατρική νοσηλευτική ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τη νοσηλευτική διεργασία σε ασθενείς από τη νεογνική ηλικία μέχρι την εφηβεία. Επίσης, οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν βασικές αρχές της μαιευτικής νοσηλευτικής όπως η σύλληψη, η εγκυμοσύνη, η φυσιολογία και παθολογία της κύησης, ο προγεννητικός έλεγχος, η διαδικασία και επιπλοκές του τοκετού και να γνωρίζουν πως να αξιολογούν και να υποστηρίζουν  μια έγκυο, μια επίτοκο και μια γυναίκα στην περίοδο της λοχείας.

Στο εργαστηριακό μέρος οι φοιτητές  θα αποκτήσουν τις γνώσεις και τις  δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την περίθαλψη των παιδιών και νεογνών.

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος

*      Φυσική και Αναπτυξιακή αξιολόγηση του παιδιού

*      Βασικές αρχές διαμόρφωσης παιδιατρικού νοσηλευτικού ιστορικού υγείας με βάση τη φυσική εξέταση του παιδιού

*      Προσαρμογή στην εξωμήτρια ζωή και αξιολόγηση νεογνού

*      Προβλήματα υγείας σε νεογνά

*      Μαιευτική Νοσηλευτική – σύλληψη, εγκυμοσύνη, προγεννητικός έλεγχος τοκετός, λοχεία

*      Παθήσεις του Αναπνευστικού Συστήματος στα παιδιά

*      Παθήσεις του Ουροποιητικού Συστήματος στα παιδιά

*      Παθήσεις του Αιμοποιητικού Συστήματος στα παιδιά

*      Νευρολογικές παθήσεις στα παιδιά

*      Παιδοχειρουργική νοσηλευτική – προεγχειρητική, μετεγχειρητική προετοιμασία, επιπλοκές, αξιολόγηση, παρέμβαση κλπ

*      Παιδοογκολογική Νοσηλευτική – εφαρμογή και επιπλοκές χημειοθεραπείας, νοσηλευτικές παρεμβάσεις σε παιδί με κακοήθεια κλπ

*      Διαγνωστικές εξετάσεις στα παιδιά- τεστ ιδρώτα, τεστ ξυλόζης, λακτόζης, ΗΕΓ, διαγνωστικές αιματολογικές εξετάσεις

*      Ψυχοκοινωνικά προβλήματα  στην παιδική ηλικία -αυτισμός, δυσλεξία, σχιζοφρένεια, βουλιμία, κατάθλιψη

 Μέθοδος αξιολόγησης

Γραπτές τελικές εξετάσεις           

  

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος

*      Χορήγηση  φαρμάκων – Γενικές αρχές

*      Χορήγηση φαρμάκων από το στόμα, από το  ορθό, εισπνοές, ενσταλάξεις φαρμάκων στα αυτιά & τους  οφθαλμούς

*      Χορήγηση φαρμάκων – υπολογισμός δοσολογίας φαρμάκων - ενδομυϊκή ένεση

*      Χορήγηση παρεντερικών φαρμάκων-Χορήγηση διαλυμάτων

*      Ζωτικά σημεία (Λήψη αρτηριακής πίεσης, σφίξεων, μέτρηση αναπνοής, θερμομέτρηση)-πυρετός-Αντιμετώπιση πυρετού

*      Λήψη εργαστηριακών εκκριμάτων (καλλιέργεια ούρων, αίματος, κοπράνων, φαρυγγικού επιχρίσματος, ρινικού επιχρίσματος, υγρών τραύματος,   αναπνευστικών εκκρίσεων, πτυέλων, συλλογή ούρων 24ώρου)

*      Πρόωρα νεογνά -Ρύθμιση και λειτουργία θερμοκοιτίδας, φροντίδα νεογνού στην θερμοκοιτίδα (ανοικτή-κλειστή)

*      Φωτοθεραπεία – Αφαιμαξομετάγγιση

*      Μητρικός θηλασμός (προετοιμασία, θέση, στάση) - επίδειξη

*      Τεχνητή διατροφή

*      Περιποίηση νεογνού μετά τον τοκετό, αξιολόγηση νεογνού, χειρισμός -Εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις νεογνού

*      Λουτρό νεογνού - Περιποίηση κολοβώματος ομφαλίου λώρου

*      Επανάληψη

Μέθοδος αξιολόγησης

Προφορικές τελικές εξετάσεις

 

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

 

Σκοπός του μαθήματος

Να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές σε θέματα σχετικά με τον καρκίνο, να τους βοηθήσει να κατανοήσουν την παθογένεια της νόσου και τους τρόπους μετάστασης των όγκων και να τους παρέχει πληροφορίες σχετικές με τις νέες θεραπείες, καθώς και για τις ανεπιθύμητες ενέργειες που προέρχονται από αυτές. Επίσης, το μάθημα θα συμβάλει στην προετοιμασία του νοσηλευτή  να ανταποκριθεί  αποτελεσματικά στις ανάγκες των ασθενών με καρκίνο, να τις ιεραρχεί ανάλογα  και να είναι σε θέση να αξιολογεί τόσο τα προβλήματά τους όσο και τα αποτελέσματα της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας.

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος

*      Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί στην Ογκολογική Νοσηλευτική

*      Καρκίνος και Επιδημιολογία

*      Τρόποι μετάστασης των νεοπλασμάτων

*      Πρόληψη και πρώιμη διάγνωση του καρκίνου

*      Χειρουργική θεραπεία - νοσηλευτική φροντίδα

*      Χημειοθεραπεία - προετοιμασία χημειοθεραπευτικών φαρμάκων

*      Χορήγηση χημειοθεραπείας - ανεπιθύμητες ενέργειες - νοσηλευτική φροντίδα

*      Ακτινοθεραπεία - ανεπιθύμητες ενέργειες - νοσηλευτική φροντίδα

*      Ορμονικές θεραπείες - ανεπιθύμητες ενέργειες - νοσηλευτική φροντίδα

*      Ασφαλής χειρισμός των επικίνδυνων φαρμάκων

*      Η διαχείριση του πόνου σε ασθενείς με καρκίνο

*      Η κόπωση σε ασθενείς με καρκίνο

*      Γενικές αρχές ανακουφιστικής φροντίδας σε ασθενείς με καρκίνο τελικού σταδίου

Μέθοδος αξιολόγησης

Γραπτές τελικές εξετάσεις

Συνήθως το μάθημα περιλαμβάνει μια υποχρεωτική ομαδική εργασία σχετική με ένα είδος καρκίνου. Η εργασία θα είναι γραπτή και προφορική, καθώς θα παρουσιαστεί στην ολομέλεια της τάξης. Η εργασία θα παρέχει στους φοιτητές που θα την πραγματοποιήσουν και θα την παρουσιάσουν μία επιπλέον μονάδα στον βαθμό που θα προκύψει από τις γραπτές εξετάσεις εφόσον ο δεύτερος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 5.

 

ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

 

Σκοπός του μαθήματος

Να  εισαγάγει τους φοιτητές στις θεμελιώδεις έννοιες του δικαίου της φυσικής προσωπικότητας  και να γνωρίσουν  τους ειδικούς κανόνες σε σχέση με το δίκαιο αυτό (εγκεφαλικός θάνατος, μεταμοσχεύσεις, δίκαιο ασθενών, δίκαιο ψυχικής υγείας).  Επιπλέον, να  γνωρίζουν τις διακρίσεις της επαγγελματικής ευθύνης (αστική, ποινική και πειθαρχική) και τις έννομες συνέπειες που η γέννηση της κάθε μιας από αυτές συνεπάγεται. Ιδιαίτερη βαρύτητα, λόγω των εννοιολογικών της δυσκολιών, δίνεται στην ανάπτυξη της δογματικής της αστικής ευθύνης, ιατρικής και νοσηλευτικής, της συρροής δικαιοπρακτικής και αδικοπρακτικής ευθύνης και της συρροής αστικής και ποινικής ευθύνης. Όλα τα πρακτικά ζητήματα ερείδονται στην ήδη υπάρχουσα νομολογία και στα ειδικά νομοθετήματα σχετικά με την άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος , συμπεριλαμβανομένου και του Κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας.

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος

*      Εισαγωγικές νομικές έννοιες. Προσωπικότητα. Εκφάνσεις της προσωπικότητας. Προστασία της προσωπικότητας.

*      Η ειδική περίπτωση της προσωπικότητας του ασθενούς και του ψυχιατρικού ασθενούς. Έναρξη και τέλος της φυσικής προσωπικότητας. Εγκεφαλικός θάνατος. Δίκαιο μεταμοσχεύσεων.

*      Αστική ευθύνη. Εισαγωγή στο δίκαιο της αστικής ευθύνης. Δικαιοπραξία. Αδικοπραξία. Δικαιοπρακτική και αδικοπρακτική ευθύνη. Συρροή.

*      Αστική ευθύνη. Οι προϋποθέσεις για τη γέννηση της αστικής ευθύνης. Παράνομη συμπεριφορά. Η ειδική περίπτωση της ιατρικής και νοσηλευτικής παράλειψης. Άρση του παράνομου χαρακτήρα της συμπεριφοράς. Η ειδική περίπτωση της συναίνεσης του ασθενούς.

*      Προϋποθέσεις αστικής ευθύνης. Υπαιτιότητα. Διακρίσεις. Αμέλεια. Η ειδική περίπτωση της ιατρικής και νοσηλευτικής αμέλειας. Το ιατρικό και νοσηλευτικό σφάλμα. Το «σοβαρό» σφάλμα και η διάκρισή του από το «ανθρώπινο λάθος».

*      Προϋποθέσεις αστικής ευθύνης. Αντικειμενική ευθύνη. Έννοια και διακρίσεις. Άρθρα 334 παρ.1 και 922 ΑΚ. Η ευθύνη του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ για τις πράξεις των γιατρών και νοσηλευτών που εργάζονται σε αυτά (άρθρα 105, 106 Εισ ΝΑΚ και 36 Υ.Κ.). Τα απογευματινά ιατρεία του ΕΣΥΚΑ. Η επέλευση ζημίας. Διακρίσεις. Η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ  συμπεριφοράς και ζημίας.

*      Συνέπειες της αστικής ευθύνης. Αποζημίωση. Διακρίσεις. Αποζημίωση λόγω θανάτου. Αποζημίωση λόγω βλάβης της υγείας. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης. Αναγωγή.

*      Αστική ευθύνη νοσηλευτή. Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας. Διαφορές. Ευθύνη έναντι ασθενών και τρίτων. Έναντι του εργοδότη. Ειδικές περιπτώσεις των υποχρεώσεων πίστης και υπακοής. Το ενδεχόμενο της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Το π.δ. 351/1989 από άποψη αστικής ευθύνης. Το άρθρο 22 του ν.3204/2003.

*      Ποινική ευθύνη. Εισαγωγικές έννοιες. Διακρίσεις αδικοπραξίας και αξιόποινης πράξης. Διάκριση αστικής και ποινικής ευθύνης. Στοιχεία της έννοιας της αξιόποινης πράξης. Ποινικές κυρώσεις.

*      Ποινική ευθύνη νοσηλευτή. Κοινά εγκλήματα κατά της ζωής και της υγείας. Ανθρωποκτονία με συναίνεση. Ευθανασία. Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Έκθεση. Παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής.

*      Ποινική ευθύνη νοσηλευτή. Η σωματική βλάβη. Διακρίσεις. Συνέπειες. Άρση του καταλογισμού. Περιπτώσεις σωματικής βλάβης από αμέλεια. Παραβίαση της επαγγελματικής εχεμύθειας. Ειδικά για τους νοσηλευτές του δημόσιου τομέα: εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία.

*      Πειθαρχική ευθύνη. Πειθαρχική ευθύνη στο δημόσιο τομέα. Πειθαρχικά παραπτώματα και πειθαρχικές ποινές. Οι προβλέψεις του ν.3329/2005. Οι προβλέψεις του νόμου 3252/2004 σχετικά με τη σύσταση της ΕΝΕ. Πειθαρχική ευθύνη στον ιδιωτικό τομέα.

*      Νοσηλευτική δεοντολογία. Προδιάθεση. Ο Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας. Περιεχόμενο. Κριτική αποτίμηση.

Μέθοδος αξιολόγησης

Γραπτές τελικές εξετάσεις

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Σκοπός του μαθήματος

Να παρέχει τις βασικές γνώσεις του μεθοδολογικού σχεδιασμού και υλοποίησης μιας επιστημονικής έρευνας σε φαινόμενα από το χώρο της υγείας. Οι φοιτητές θα διδαχθούν τις βασικές αρχές και την ολοκληρωμένη διαδικασία εκπόνησης πρωτογενών, αλλά και δευτερογενών μελετών, καθώς και τις διαφορές μεταξύ ποσοτικής και ποιοτικής μεθοδολογίας στην έρευνα.

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος

*      Εισαγωγή στη μεθοδολογία της έρευνας στο χώρο της υγείας (1η  εβδομάδα)

*      Ο προσδιορισμός των φαινομένων προς διερεύνηση από το χώρο της υγείας, η διατύπωση του ερευνητικού προβλήματος και ο καθορισμός των ερευνητικών σκοπών και στόχων (2η-3η εβδομάδα)

*      Η διατύπωση των ερευνητικών υποθέσεων και των επιμέρους μεταβλητών στην ποσοτική έρευνα και ο προσδιορισμός των ερευνητικών ερωτημάτων στην ποιοτική έρευνα (4η εβδομάδα)

*      Η εκπόνηση μιας περιγραφικής και συστηματικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης (5η εβδομάδα)

*      Η αντίληψη των ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας (6η εβδομάδα)

*      Η εξοικείωση με το μεθοδολογικό σχεδιασμό: επιλογή ερευνητικού σχεδίου, καθορισμός πληθυσμού και δείγματος, μέθοδοι δειγματοληψίας (7η – 9η  εβδομάδα)

*      Η αναγνώριση ηθικών θεμάτων στη διεξαγωγή μιας έρευνας (10η εβδομάδα)

*      Η επιλογή και προσαρμογή των κατάλληλων ερευνητικών εργαλείων (ερωτηματολόγια, κλίμακες) και η κατασκευή οδηγού συνεντεύξεων για την ποιοτική έρευνα) (11η εβδομάδα)

*      Η σύνταξη ενός ερευνητικού πρωτοκόλλου (12ηεβδομάδα)

*      Η εξοικείωση με την κριτική ανάλυση και αξιολόγηση ερευνητικών εργασιών και ερευνητικών πρωτοκόλλων (13ηεβδομάδα)

Μέθοδος Αξιολόγησης

Γραπτές τελικές Εξετάσεις

 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Σκοπός του μαθήματοςΝα εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις σύγχρονες αρχές οργάνωσης που εξυπηρετούν την προαγωγή της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την επίτευξη υψηλού επιπέδου συνθηκών εργασίας και την ανάδειξη του ρόλου των υπηρεσιών φροντίδας υγείας για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος

*      Η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας. Ιστορική εξέλιξη και χρησιμότητα

*      Εισαγωγή στη Διοίκηση Ολικής ποιότητας και στη χρήση εργαλείων ποιότητας

*      Διοίκηση ολικής ποιότητας στη Νοσηλευτική

*      Τυποποίηση και προϊόντα για τις υπηρεσίες υγείας

*      Οργανισμοί πιστοποίησης νοσηλευτικών τμημάτων και ιδρυμάτων

*      Η ποιότητα στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας

*      Σύστημα διασφάλισης ποιότητας για τις υπηρεσίες υγείας

*      Συστήματα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

*      Περιβαλλοντική διαχείριση

*      Τα βραβεία ποιότητας και η αξιολόγηση της λειτουργίας του συστήματος υγείας

*      Μέθοδοι, τεχνικές και εργαλεία ποιότητας στη Νοσηλευτική

*      Μέτρηση της ποιότητας από την πλευρά των χρηστών υπηρεσιών υγείας

*      Ικανοποίηση των ασθενών

Μέθοδος αξιολόγησης

Γραπτές τελικές εξετάσεις

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

 

Σκοπός του μαθήματος

Να  καταδείξει το  ρόλο του νοσηλευτή  στην αποκατάσταση των χρονίως πασχόντων και να εξοικειώσει τους φοιτητές  στις αρχές, στη φιλοσοφία, στις  θεωρίες και στην ομάδα αποκατάστασης. Στο τέλος τους μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν εξοικειωθεί με τις ιδιαιτερότητες της νοσηλείας των χρονίως πασχόντων, και τους χώρους και τον εξοπλισμό των κέντρων αποκατάστασης.

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος

*      Ο ορισμός και σκοποί της Νοσηλευτικής αποκατάστασης. Τρόποι οργάνωσης και λειτουργίας κέντρων αποκατάστασης (1η – 2η  εβδομάδα)

*      Υγιής οικογένεια – αυτοφροντίδα.  Χρόνια ασθένεια – Αναπηρία (3η εβδομάδα)

*      Ομάδα Υγείας– Αποκατάστασης - Διεπαγγελματική συνεργασία (4ηεβδομάδα)

*      Άμεσοι – έμμεσοι στόχοι αποκατάστασης (5ηεβδομάδα)

*      Αποκατάσταση μετά από Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο. (6η - 7η εβδομάδα)

*      Αποκατάσταση σε μόνιμες αναπηρίες μετά από ατυχήματα, όπως σε άτομα με διατομή νωτιαίου μυελού, τετραπληγίες παραπληγίες.  (8η - 10η εβδομάδα)

*      Η παροχή Νοσηλευτικής αποκατάστασης στα Κέντρα Υγείας, στην οικογένεια, στο σχολείο, στους χώρος εργασίας. (11η - 13η εβδομάδα)

Μέθοδος αξιολόγησης

Γραπτές τελικές εξετάσεις

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ

 

Σκοπός του μαθήματος

Να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια της θεωρίας, τη σημασία των Νοσηλευτικών θεωριών στην κλινική πρακτική, καθώς και το γεγονός ότι οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τις θεωρίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη νοσηλευτική έρευνα και διοίκηση

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος

*      Εισαγωγικές έννοιες των Νοσηλευτικών Θεωριών. Η χρησιμότητά τους στη Νοσηλευτική.

*      Η σημασία της θεωρίας στη Νοσηλευτική – Η ανάπτυξη της θεωρίας στη νοσηλευτική

*      Στάδια ανάπτυξης της θεωρίας στη Νοσηλευτική

*      Θεωρία της F. Nightgale - Νοσηλευτικές θεωρίες με βάση τις ανθρώπινες ανάγκες

*      Η θεωρία του ελλείμματος της αυτοφροντίδας της D. Orem

*      Η θεωρία της F. Abdelah – Ασθενο-κεντρικές προσεγγίσεις της Νοσηλευτικής.

*      Η θεωρία της V. Henderson. Οι αρχές και η πρακτική της Νοσηλευτικής

*      Η θεωρία της B. Newman. Το μοντέλο συστημάτων της Newman.

*      Η θεωρία της M. Rogers. Η επιστήμη του ενιαίου και μη αναγώγιμου ανθρώπινου όντος

*      Tο μοντέλο προσαρμογής της C. Roy.

*      Πλαίσιο συστημάτων και θεωρία επίτευξης των στόχων της I. King

*      Θεωρίες από τις Βιοιατρικές επιστήμες (θεωρία των μικροβίων, θεωρίες περί ανοσίας και ανοσολογικών λειτουργιών, αρχές και θεωρίες γενετικής)

*      Θεωρίες από τις Βιοιατρικές επιστήμες (ομοιόσταση, stress και προσαρμογή, θεωρίες περί καρκίνου).

Μέθοδος αξιολόγησης

Γραπτές τελικές εξετάσεις

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ/ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ

Σκοπός του μαθήματος

Να αποκτήσουν οι φοιτητές της Νοσηλευτικής, αντίληψη και γνώση για τις βασικές αρχές της διατροφής, τη σχέση της διατροφής με τα στάδια ανάπτυξης, αλλά και βασικές καταστάσεις, όπως η εγκυμοσύνη, και παθήσεις.

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος

*      Γενικές αρχές για τη διατροφή, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία

*      Ανάγκες οργανισμού, μεταβολισμός των τροφών, δείκτης μάζας σώματος

*      Υποσιτισμός, παχυσαρκία

*      Διαταραχές διατροφής

*      Διατροφή στην εγκυμοσύνη, μητρικός θηλασμός, διατροφή νεογνών

*      Διατροφή παιδιών και εφήβων

*      Διατροφή υπερηλίκων

*      Τεχνητή εντερική και παρεντερική διατροφή

*      Διατροφή και σακχαρώδης διαβήτης

*      Διατροφή και καρκίνος

*      Διατροφή και καρδιαγγειακά νοσήματα

*      Διατροφή και νεφροπάθειες

*      Διατροφή και παθολογία γαστρεντερικού συστήματος

Μέθοδος αξιολόγησης

Γραπτές τελικές εξετάσεις