Διεθνές Πανεπιστημίο της Ελλάδος
Τμήμα Νοσηλευτικής

30 Ιουνίου 2022  Γραμματεία : Στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2021-2022                  27 Ιουνίου 2022  Γραμματεία : ΑΙΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                  22 Ιουνίου 2022  Γραμματεία : 15ο Newsletter του ΟΜΠΡΕΛΑ - Ιούνιος 2022                  17 Ιουνίου 2022  Γραμματεία : Πτυχιακές εργασίες - Κουκουρίκος                  16 Ιουνίου 2022  Γραμματεία : ΥΛΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 2, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 2, ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ                  
7ο Εξάμηνο
ΤίτλοςΔΜ (Θ)ΔΜ (Ε)Ώρες (Θ)Ώρες (Ε)Κατηγορία
Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ 9 6 4 8 Υποχρεωτικό
Μέθοδοι Διδασκαλίας στη Νοσηλευτική 4 - 3 - Υποχρεωτικό
Σεμινάρια Νοσηλευτικής/ Συγγραφή επιστημονικής εργασίας 5 - 3 - Υποχρεωτικό
Υγεία Γυναικών / Νοσηλευτική Μητρότητας 4 - 2 - Υποχρεωτικό
Καρδιολογική Νοσηλευτική 2 - 2 - Επιλογής
Συμβουλευτική Νοσηλευτική 2 - 2 - Επιλογής
Περιεγχειρητική Νοσηλευτική 2 - 2 - Επιλογής
Αγγλικά - ορολογία 2 - 2 - ΕπιλογήςΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ

 

Σκοπός

Να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να παρέχουν ολοκληρωμένη προληπτική και θεραπευτική νοσηλευτική φροντίδα σε άτομα, οικογένειες ,ομάδες στην Κοινότητα σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και όλες τις καταστάσεις υγείας και αρρώστιας.

 Διδακτικό Περιεχόμενο του μαθήματος

*      Οργάνωση Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

*      Ορισμός και σκοποί της Κοινοτικής. Τρόποι οργάνωση και λειτουργία της, στην Ευρώπη και τον κόσμο, Ελληνική πραγματικότητα.

*      Ανάλυση του ρόλου του Κοινοτικού Νοσηλευτή στα Κέντρα Υγείας, την οικογένεια τα σχολεία, τους χώρους εργασίας, ψυχαγωγίας και άθλησης.

*      Υγεία παιδιών, εφήβων, ενηλίκων, ηλικιωμένων,

*      Υγεία των γυναικών, υγεία των ανδρών, υγεία της οικογένειας,  ηλικιωμένοι

*      Τα άτομα με ειδικές ανάγκες και ευπαθείς ομάδες όλων των ηλικιών

*      Υγεία των αγροτών και των μεταναστών.

*      Λοιμώδη νοσήματα και Δημόσια  Υγεία.

*      Νοσηλευτική και νοσηλεία στο σπίτι.

*      Ρόλος του νοσηλευτή στην Αγωγή και προαγωγή Υγείας

*      Οργάνωση προγραμμάτων πρόληψης και Αγωγή Υγείας σε όλους τους τομείς και ομάδες της Κοινότητας.

*      Νοσηλευτής και το περιβάλλον.  Επιδημιολογική έρευνα στην Κοινότητα.

*      Ο ρόλος του Νοσηλευτή στην υγιεινή των χώρων διαβίωσης, εκπαίδευσης και εργασίας των πολιτών.

 

Μέθοδος Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση θα γίνει μέσω τελικών γραπτών εξετάσεων. Επιπλέον, το μάθημα περιλαμβάνει μια προαιρετική γραπτή εργασία.  Ο βαθμός της γραπτής εργασίας (1/3 του τελικού βαθμού) θα συνυπολογιστεί με το βαθμό των γραπτών εξετάσεων (2/3 του τελικού βαθμού), εφόσον ο δεύτερος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 5.

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

 

Σκοπός του μαθήματος

Να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές στη σπουδή του φαινομένου και των διαδικασιών της μάθησης και της διδασκαλίας, να τους εφοδιάσει με γνώσεις και τη δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής των μεθόδων οργάνωσης και διεξαγωγής μαθησιακών δραστηριοτήτων στο χώρο της Νοσηλευτικής. Μέσω της διδασκαλίας και των  φροντιστηριακών ασκήσεων θα έχουν τη δυνατότητα απόκτησης δεξιοτήτων σχεδιασμού και εκτέλεσης μιας πρότυπης Διδασκαλίας, στα πλαίσια της Νοσηλευτικής. Οι φοιτητές μέσω της πρότυπης διδασκαλίας  θα μπορούν να  αναλαμβάνουν τον ρόλο του εκπαιδευτικού για την προσέγγιση και εκπαίδευση τόσο των ασθενών, όσο του νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και των φοιτητών σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον.

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος

*      Έννοια, ορισμός και φύση της διδασκαλίας και της μάθησης. Παράγοντες που  επηρεάζουν τη σχέση διδασκαλίας - μάθησης και Νοσηλευτικής

*      Γενικοί σκοποί της διδασκαλίας - Σκοποί Νοσηλευτικής εκπαίδευσης

*      Η τετραμερής πορεία της Διδασκαλίας και το σχέδιο διδακτικής πορείας

*      Διδακτικά πρότυπα. Πρότυπο νοσηλευτικής διδασκαλίας

*      Έννοια και ορισμός μεθόδων διδασκαλίας. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή τους. Εξέλιξη των μεθόδων διδασκαλίας

*      Ορισμός, χρήση και τεχνική της διάλεξης.

*      Ορισμός, χρήση και τεχνική της συζήτησης - Διδασκαλία σε μικρές ομάδες

*      Έννοια, ορισμός, φύση και τεχνική της επίδειξης. Ερωτηματική μέθοδος

*      Έννοια, ορισμός, φύση και τεχνική της κλινικής διδασκαλίας - η κλινική άσκηση στη νοσηλευτική εκπαίδευση

*      Σχεδιασμός και εκτέλεσης μιας πρότυπης διδασκαλίας

*      Ψυχοπαιδαγωγικές αρχές διδασκαλίας

*      Αξιολόγηση της διδασκαλίας - Σύνταξη μέσων αξιολόγησης - Κριτήρια αξιολόγησης της νοσηλευτικής διεργασίας

*      Παρουσίαση πρότυπων διδασκαλιών στην ολομέλεια της τάξης από τους φοιτητές

Μέθοδος αξιολόγησης

Γραπτές τελικές εξετάσεις. Επιπλέον, το μάθημα περιλαμβάνει μια προαιρετική εργασία σχεδιασμού πρότυπης διδασκαλίας σε συγκεκριμένη ομάδα-στόχο. Η εργασία θα είναι γραπτή και προφορική, καθώς θα παρουσιαστεί στην ολομέλεια της τάξης. Ο βαθμός της πρότυπης διδασκαλίας (1/3 του τελικού βαθμού) θα συνυπολογίζεται με το βαθμό των γραπτών εξετάσεων (2/3 του τελικού βαθμού), εφόσον ο δεύτερος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 5.

 

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

 

Σκοπός του μαθήματος

Να παρέχει τις θεωρητικές γνώσεις  για την ολοκληρωμένη νοσηλευτική φροντίδα παιδιών και εφήβων που πάσχουν από ψυχιατρικές διαταραχές και προσέρχονται σε διάφορες δομές ψυχικής υγείας. Επίσης οι φοιτητές θα ευαισθητοποιηθούν στη φύση της θεραπευτικής σχέσης και στη σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ παιδιών/εφήβων και επαγγελματιών υγείας και θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική προσέγγιση και στήριξη γενικότερα των ασθενών και της οικογένειάς τους.

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος 

*      Ορισμός ψυχικής υγείας και ασθένειας. Σύγχρονες αντιλήψεις για την ψυχική υγεία και τον τρόπο παροχής υπηρεσιών. Ψυχιατρική μεταρρύθμιση στις παιδοψυχιατρικές δομές. Ο νοσηλευτής ψυχικής υγείας στις κλειστές και ανοιχτές δομές περίθαλψης παιδιών και εφήβων

*      Προσωπικότητα και ψυχολογικές θεωρίες (ψυχοδυναμική, συμπεριφοριστική προσέγγιση, γνωστική,  ανθρωπιστική προσέγγιση, και συστημική προσέγγιση). Κριτική ανασκόπηση θεωρητικών προσεγγίσεων και θεραπευτικών παρεμβάσεων στα παιδιά και στους εφήβους

*      Διερεύνηση αναγκών ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων σε επίπεδο πληθυσμού. Επιστημονικές μέθοδοι καταγραφής της ψυχικής υγείας σε κοινοτικό επίπεδο

*      Λήψη νοσηλευτικού ιστορικού, νοσηλευτική διάγνωση και σχέδιο Νοσηλευτικής φροντίδας παιδιών και εφήβων με ψυχική νόσο

*      Ψυχοπαθολογία παιδιού και εφήβου. Νοσηλευτική προσέγγιση στα συχνότερα προβλήματα ψυχικής υγείας της παιδικής και εφηβικής ηλικίας (συναισθηματικές διαταραχές, διαταραχές σκέψης κλπ). Επείγοντα παιδιατρικά προβλήματα ψυχικής υγείας. Βελτίωση της κριτικής σκέψης: ανάλυση περιπτώσεων

*      Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές της ομιλίας, της γλώσσας και των σχολικών ικανοτήτων. Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, διαταραχές υπερκινητικού τύπου και  άλλες διαταραχές συμπεριφοράς. Νοητική στέρηση

*      Προαγωγή της ψυχικής υγείας και στήριξη στη σχολική κοινότητα. Παρέμβαση σε κρίση. Το παιδί και ο έφηβος μπροστά στο θάνατο και το πένθος

*      Δικαιώματα των παιδιών και εφήβων με ψυχική διαταραχή και των οικογενειών τους. Νομοθετικό πλαίσιο και διαδικασίες διερεύνησης συνθηκών ακούσιας νοσηλείας, εγκυρότητα συγκατάθεσης νοσηλείας, προάσπιση ανθρώπινων δικαιωμάτων

*      Ποιότητα στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη κριτηρίων αξιολόγησης υπηρεσιών ψυχικής υγείας και δείκτες ποιότητας. Πρότυπα παρεχόμενης φροντίδας ψυχικής υγείας. Ακούσια νοσηλεία: Παράμετροι ποιοτικής διαχείρισης

*      Οικογένεια και ψυχική νόσος. Ο ρόλος της οικογένειας στην πορεία της ψυχικής διαταραχής. Κατανόηση και αποδοχή της ψυχικής νόσου. Το νόημα της εκπαίδευσης του ψυχικά ασθενή. Επιβάρυνση οικογένειας από τη φροντίδα μέλους της με ψυχική νόσο. Οικογενειακή ψυχοθεραπεία - συμβουλευτική στήριξη

*      Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί στη Συμβουλευτική. Η χρησιμότητά της στα επαγγέλματα υγείας. Θεωρίες της Νοσηλευτικής και θεωρίες της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας. Νοσηλευτικοί ρόλοι: η Συμβουλευτική στην πρόληψη/προαγωγή της υγείας και στην αντιμετώπιση της ασθένειας

*      Οι δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης για την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ νοσηλευτή - ασθενή. Η προσέγγιση του ασθενή: η πρώτη συνάντηση, βασικά στοιχεία επαγγελματικής εμφάνισης και συμπεριφοράς.

*      Εξειδικευμένα θέματα συμβουλευτικής και επικοινωνίας: διαπολιτισμικές ιδιαιτερότητες ασθενών, επικοινωνία με διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, διαχείριση «δύσκολων» συναισθημάτων και αντιδράσεων ασθενών και συγγενών, προσέγγιση οικογενειών με αίτημα τη δωρεά οργάνων. Η «φροντίδα» του επαγγελματία υγείας. Επαγγελματική εξουθένωση, Εποπτεία και στήριξη

Μέθοδος Αξιολόγησης Η αξιολόγηση θα γίνει μέσω τελικών γραπτών εξετάσεων.

Επιπλέον, το μάθημα μπορεί να περιλαμβάνει μια προαιρετική γραπτή εργασία σχεδιασμού ενός πλάνου φροντίδας παιδιατρικού ασθενή, ή ασκήσεων πάνω στις δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης.  Ο βαθμός της γραπτής εργασίας (1/3 του τελικού βαθμού) θα συνυπολογιστεί με το βαθμό των γραπτών εξετάσεων (2/3 του τελικού βαθμού), εφόσον ο δεύτερος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 5.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ/ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Σκοπός του μαθήματος

Να  κατανοήσουν  οι  φοιτητές  την  ανάγκη  για  σωστή  συγγραφή καθώς και τη δομή της πτυχιακής εργασίας τους, αλλά και οποιασδήποτε επιστημονικής εργασίας. Επίσης να μυηθούν στον τρόπο συλλογής στοιχείων και στην οργάνωση και επεξεργασία του υλικού μίας επιστημονικής εργασίας.  Οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος θα πρέπει να επιδεικνύουν αναλυτικές και συνθετικές δεξιότητες στην προετοιμασία μιας γραπτής νοσηλευτικής εργασίας καθώς και δεξιότητες παρουσίασης ενός θέματος σε μικρή ομάδα φοιτητών με παράλληλη χρήση εποπτικών μέσων.

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει γενικά την τέχνη και την τεχνική της συγγραφής μίας επιστημονικής εργασίας. Ειδικότερα

*      Ανάπτυξη της δομής μιας επιστημονικής εργασίας(1η  εβδομάδα)    

*      Οδηγίες εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας (2η-3η εβδομάδα)

*      Κριτήρια αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας (4ηεβδομάδα)    

*      Τρόποι αναζήτησης επιστημονικής βιβλιογραφίας (5η εβδομάδα)    

*      Η συστηματική αναζήτηση βιβλιογραφίας μέσα από ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων(6η εβδομάδα)    

*      Τρόπος συγγραφής της βιβλιογραφίας με τη μέθοδο Harvard (7η εβδομάδα)    

*      Τρόπος συγγραφής της βιβλιογραφίας με τη μέθοδο Vancouver  (8η εβδομάδα)    

*      Γνωριμία με ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά νοσηλευτικά περιοδικά που αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο της Νοσηλευτικής (9η εβδομάδα)    

*      Η συγγραφή ενός επιστημονικού άρθρου και μιας πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας (10η - 11η εβδομάδα)

*      Μέθοδοι παρουσίασης ενός επιστημονικού νοσηλευτικού θέματος(12η εβδομάδα)    

*      Παρουσίαση ενός νοσηλευτικού θέματος σε ομάδα φοιτητών –Συζήτηση, κριτική (13η εβδομάδα)    

Μέθοδος Αξιολόγησης

Γραπτή εργασία (ατομική ή ομαδική). Υποχρεωτικές συγκεκριμένες παρουσίες των φοιτητών. Συχνά και γραπτές εξετάσεις.

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

 

Σκοπός του μαθήματος

Να  καταστήσει τους φοιτητές κατόχους εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων ώστε να είναι ικανοί να παρέχουν ολιστική και εξατομικευμένη νοσηλευτική φροντίδα σε άτομα με παθήσεις της καρδιάς και των αγγείων.

 Διδακτικό περιεχόμενο

*      Ο ρόλος του νοσηλευτή στη στεφανιαία μονάδα. Ειδικές παρεμβατικές και μη παρεμβατικές εξετάσεις και νοσηλευτικές παρεμβάσεις (1η  - 2η εβδομάδα)

*      Μελέτη ΗΚΓ (3η  - 4η εβδομάδα)

*      Ισχαιμική καρδιοπάθεια: Στηθάγχη - ΟΕΜ. Εκτίμηση της κατάστασης των ασθενών και σχέδιο νοσηλευτικής φροντίδας. Φαρμακευτική αγωγή και βασικές κατηγορίες σκευασμάτων. Αξιολόγηση του πόνου (5η  - 6η   εβδομάδα)

*      Μελέτη καρδιακής ανεπάρκειας: είδη και  παθοφυσιολογία, αντισταθμιστικοί μηχανισμοί σχέδιο νοσηλευτικής φροντίδας (7η  - 8η    εβδομάδα)

*      Καρδιογενές Shock: παθοφυσιολογία, θεραπευτικές και νοσηλευτικές παρεμβάσεις (9η  – 10η η εβδομάδα)

*      Συχνότερες αρρυθμίες: θεραπευτικές και νοσηλευτικές παρεμβάσεις (11η εβδομάδα)    

*      Καρδιακός βηματοδότης: είδη και ενδείξεις τοποθέτησης. Νοσηλευτικές παρεμβάσεις 12η εβδομάδα)    

*      Αορτοστεφανιαία παράκαμψη: περιεγχειρητική νοσηλευτική φροντίδα (13η  εβδομάδα)    

Μέθοδος Αξιολόγησης

Γραπτές Εξετάσεις

 

ΥΓΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

 

Σκοπός του μαθήματος

 Να καταστήσει ικανούς τους φοιτητές  να κατανοήσουν την φυσιολογία και τα προβλήματα του αναπαραγωγικού συστήματος της γυναίκας, να γνωρίζουν τις προϋποθέσεις για την απόκτηση ενός υγιούς παιδιού καθώς επίσης και την φυσιολογία και την παθολογία της κύησης και του τοκετού και να υποστηρίζουν με συγκεκριμένες παρεμβάσεις τη γυναίκα να έχει έναν φυσιολογικό τοκετό, νεογνό και λοχεία. Επίσης να γνωρίζουν όλες τις παθήσεις που αφορούν το γυναικείο γεννητικό σύστημα και τη νοσηλευτική παρέμβαση σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο φροντίδας

 Διδακτικό περιεχόμενο

Γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα, εμμηνορυσιακός κύκλος, σεξουαλικότητα (1η  - 2η εβδομάδα)

*      Κίνδυνοι για την αναπαραγωγική ηλικία , υπογονιμότητα και αντιμετώπιση της (3η – 4η εβδομάδα)

*      Νοσηλευτική φροντίδα της αναπαραγωγικής ηλικίας. Γενετική , σύλληψη, ανάπτυξη εμβρύου (5η εβδομάδα)    

*      Ανατομία και φυσιολογία της εγκυμοσύνης. Νοσηλευτική φροντίδα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. (6η – 7η εβδομάδα)

*      Τοκετός. Εκτίμηση του εμβρύου. Νοσηλευτική φροντίδα κατά τη διάρκεια του τοκετού. Νοσηλευτική φροντίδα στο τέταρτο στάδιο του τοκετού (8η εβδομάδα)    

*      Επιπλοκές κατά τη διάρκεια του τοκετού (9η εβδομάδα)    

*      Φυσιολογικές αλλαγές της μητέρας κατά τη διάρκεια της λοχείας. Επιπλοκές της λοχείας (10η εβδομάδα)    

*      Εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου. Παράγοντες κινδύνου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. (11η εβδομάδα)    

*      Συγγενείς ανωμαλίες. Απώλεια εγκυμοσύνης. (12η εβδομάδα)    

*      Παθήσεις γεννητικού συστήματος της γυναίκας, γυναικολογία εφήβου, εμμηνόπαυση (13η εβδομάδα)    

Μέθοδος Αξιολόγησης

Γραπτές τελικές εξετάσεις

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ

Σκοπός του μαθήματος

Να κατανοήσουν οι φοιτητές τις έννοιες της Ατομικής, Δημόσιας & Κοινωνικής Υγιεινής, ώστε να καθιστούν ικανοί να αξιοποιήσουν ως νοσηλευτές τις δεξιότητες αντιμετώπισης των υγιεινολογικών φαινόμενων. Να μπορούν οι φοιτητές να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της νόσου, τα αίτια, τις φάσεις, τα στάδια, τα συμπτώματα, τα εργαστηριακά ευρήματα, τις εκβάσεις και των επιπτώσεων της νόσου. Επιπροσθέτως, να αποκτήσουν οι φοιτητές επαρκείς γνώσεις για τα λοιμώδη και μυκοπαρασιτικά νοσήματα καθώς και κριτική ικανότητα για την πρόληψη των νοσημάτων αυτών.

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος

*      Εισαγωγή στην Υγιεινή, συνοπτική ιστορία, ταξινόμηση Ατομικής, Δημόσιας & Κοινωνικής Υγιεινής (1η εβδομάδα)    

*      Το φυσικό περιβάλλον (ατμοσφαιρικός αέρας, πίεση, υγρασία, θερμοκρασία, κλίμα, ρύπανση) (2η – 3η  εβδομάδα)

*      Νερό και έδαφος (4η εβδομάδα)    

*      Ατομική καθαριότητα (5η εβδομάδα)    

*      Υγιεινή της διατροφής και πέψης (6η εβδομάδα)    

*      Υγεία και Αστικό - Αγροτικό περιβάλλον (7η εβδομάδα)    

*      Υγιεινή των τροφίμων, ύδατος και υδρεύσεων (8η εβδομάδα)    

*      Διαχείριση απορριμμάτων & αποβλήτων, ρύπανση, ατμοσφαιρική - εσωτερικών χώρων και υδροφόρου ορίζοντα (9η εβδομάδα)    

*      Νοσογόνοι παράγοντες: βιολογικοί, και μη-βιολογικοί (διατροφικοί, επαγγελματικοί, κοινωνικοί, φυσικοί, τεχνολογικοί) (10η  - 11η εβδομάδα)

*      Μηχανισμοί δράσης και μέθοδοι πρόληψης νόσων- Ατυχήματα (12η – 13η εβδομάδα)

Μέθοδος αξιολόγησης

Γραπτές Εξετάσεις

 

ΑΓΓΛΙΚΑ /ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Σκοπός του μαθήματος

 Η κατανόηση και παραγωγή αυθεντικού ξενόγλωσσου γραπτού και /η προφορικού λόγου ώστε να καλυφθούν οι επικοινωνιακές ανάγκες των φοιτητών σε σχέση με την άσκηση του επαγγέλματός τους. Η ορολογία δεν απομονώνεται από το γλωσσικό ή το εξωγλωσσικό της περιβάλλον και παρουσιάζεται πάντοτε ενταγμένη μέσα σε αυτό. Η εξέταση των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων δεν γίνεται αυτοτελώς αλλά πάντα σε συνάρτηση με κείμενα ορολογίας ειδικότητας. To μάθημα αποσκοπεί στο να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς:

1) Να κατανοούν την ξενόγλωσση βιβλιογραφία της ειδικότητας τους.

2) Να ανιχνεύουν ένα εξειδικευμένο επιστημονικό τεχνολογικό κείμενο και να αποκτούν μια γενική εικόνα του περιεχομένου, παρά την ύπαρξη αγνώστου λεξιλογίου και ορολογίας.

3) Να αναμεταδίδουν στην Ξένη Γλώσσα γραπτά και / ή προφορικά  πληροφόρηση που λαμβάνουν μέσα από τον γραπτό ή και τον προφορικό λόγο όπως: άρθρα, συνεντεύξεις, συζητήσεις, συνέδρια, σεμινάρια , κ.λ.π.

4) Να συνάγουν την κεντρική ιδέα του θέματος ενός επιστημονικού ή λογοτεχνικού κειμένου  και να αποδίδουν περιληπτικά το περιεχόμενό του .

5) Να διατυπώνουν τις απόψεις τους γραπτά και / ή προφορικά πάνω σε ένα θέμα ειδικότητας βασιζόμενοι στις πληροφορίες που τους έχουν δοθεί.

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει τη διδασκαλία προηγμένης Νοσηλευτικής και Ιατρικής ορολογίας σε συνδυασμό με συζήτηση θεμάτων υγείας, θεμάτων Νοσηλευτικού & ιατρικού περιεχομένου και αυθεντικούς διαλόγους.

Μέθοδος αξιολόγησης

Γραπτές Εξετάσεις