Τμήμα Νοσηλευτικής ΑΤΕΙΘ

18 Σεπτεμβρίου 2018  Γραμματεία : Παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών Στεγαστικού επιδόματος Παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών Στεγαστικού επιδόματος ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ                   17 Σεπτεμβρίου 2018  Καθηγητές : ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΠΑ                  17 Σεπτεμβρίου 2018  Γραμματεία : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019                  17 Σεπτεμβρίου 2018  Γραμματεία : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1599/1986                  17 Σεπτεμβρίου 2018  Γραμματεία : ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙΘ.                  
Κλινική άσκηση

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΤΕΙ) Θεσ/κης, όπως και όλα τα Τμήματα Νοσηλευτικής της χώρας, έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και μετάδοση της επιστημονικής γνώσης και των κλινικών δεξιοτήτων που περιλαμβάνονται στο γνωστικό αντικείμενο της νοσηλευτικής επιστήμης, μέσα από τη θεωρητική διδασκαλία, την εργαστηριακή και κλινική άσκηση, αλλά και μέσα από την εφαρμοσμένη έρευνα.

 

Αντικειμενικοί σκοποί της κλινικής άσκησης των φοιτητών είναι οι εξής:

*     να εξοικειωθούν με τον κλινικό χώρο

*     να είναι σε θέση να εκτιμούν και να ιεραρχούν τα νοσηλευτικά προβλήματα του ατόμου

*     να εφαρμόσουν στο μέτρο του εφικτού (και υπό εποπτεία) διάφορες νοσηλευτικές πράξεις

*     να αξιολογούν τα αποτελέσματα μετά την εφαρμογή της φροντίδας και να παρακολουθούν τη χορήγηση νοσηλευτικών οδηγιών στον άρρωστο και στους συγγενείς του

*     να έρθουν σε επαφή με το σύγχρονο βιοιατρικό εξοπλισμό στο κλινικό περιβάλλον

*     και γενικότερα, να εφαρμόσουν τις θεωρητικές τους γνώσεις στην πράξη.

Οι φοιτητές, από το Β’ εξάμηνο των σπουδών τους στο Τμήμα, υποχρεούνται να εκπονούν κλινική άσκηση σε δομές υγείας προκειμένου, να εμπεδώσουν τόσο τις θεωρητικές γνώσεις τους, όσο και τις δεξιότητες που αποκτούν στα εργαστήρια του τμήματος.

Πιο συγκεκριμένα και ανά εξάμηνο, οι δομές είναι οι εξής (ανανεώνονται βάσει των αναγκών του Τμήματος):

Β΄ εξάμηνο: ΚΑΠΗ, Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείων, Σχολεία-Ειδικά Σχολεία

Γ ΄ εξάμηνο: Παθολογικά και Χειρουργικά Τμήματα Νοσοκομείων

Δ΄ εξάμηνο: Ουρολογικά, Καρδιολογικά και Ορθοπαιδικά Τμήματα Νοσοκομείων

Ε΄ εξάμηνο: Παιδιατρικά, Παιδοχειρουργικά και Μαιευτικά Τμήματα Νοσοκομείων

ΣΤ΄ εξάμηνο: ΜΕΘ, Νευρολογικά και Ψυχιατρικά Τμήματα

Ζ΄ εξάμηνο: Κέντρα Υγείας, Επείγοντα και Τακτικά Ιατρεία, Προληπτικός έλεγχος

 

Στo πλαίσιο του προγράμματος   Erasmus  οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα  να πραγματοποιήσουν  ένα μέρος  των σπουδών τους (κλινική άσκηση ή θεωρητικά μαθήματα) σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι τα κάτωθι:

*     Universidad Cardenal Herrera-CEU - Spain

*     Universidad de Jaen, Spain

*     NOVIA University of Applied Sciences, Vaasa -  Finland

*     Kemi-Tornio University of Applied Sciences, Kemi - Finland