Διεθνές Πανεπιστημίο της Ελλάδος
Τμήμα Νοσηλευτικής

22 Ιουνίου 2022  Γραμματεία : 15ο Newsletter του ΟΜΠΡΕΛΑ - Ιούνιος 2022                  17 Ιουνίου 2022  Γραμματεία : Πτυχιακές εργασίες - Κουκουρίκος                  16 Ιουνίου 2022  Γραμματεία : ΥΛΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 2, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 2, ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ                  15 Ιουνίου 2022  Γραμματεία : Νευρολογική / Νευροχειρουργική Νοσηλευτική και Διαπολιτιστική Νοσηλευτική                   14 Ιουνίου 2022  Γραμματεία : ΥΛΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 2, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 2, ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ                  
Οδηγός σπουδών

Στρογγυλεμένο ορθογώνιο: ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Στρογγυλεμένο ορθογώνιο: Αγαπητέ/ή Φοιτητή/τρια

Συγχαρητήρια για την επιτυχία σας και καλώς ήλθατε στην εκπαιδευτική κοινότητα του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και στο Τμήμα Νοσηλευτικής. Κρατάτε στα χέρια σας το εγχειρίδιο του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ενός τμήματος που λειτούργησε για πρώτη φορά το 1973, στο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης και με την ίδρυση του Τ.Ε.Ι.Θ. εντάχθηκε στην τριτοβάθμια τεχνολογική εκπαίδευση. Σήμερα, σύμφωνα με το νόμο 2916/2001 ΦΕΚ 114, όλα τα τμήματα των Τ.Ε.Ι υπάγονται στην ανώτατη εκπαίδευση.
Στις σελίδες αυτού του Οδηγού μπορείτε να βρείτε  πληροφορίες που αφορούν στη φιλοσοφία και στην αποστολή του τμήματος, στη διοικητική λειτουργία του, στο περιεχόμενο των σπουδών, στο προσωπικό, στις ερευνητικές και μεταπτυχιακές δραστηριότητες, νέα για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων μας, αλλά και πληροφορίες σχετικές με τις διαθέσιμες υπηρεσίες του ΤΕΙ.
Το περιεχόμενο του Οδηγού σπουδών βασίστηκε στην τελευταία αναθεώρηση του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος που έγινε το 2009, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες.
Με την διαβεβαίωση ότι το σύνολο του προσωπικού του τμήματος θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας βοηθήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, σας εύχομαι Καλή Αρχή και Καλή  Επιτυχία  στις σπουδές σας!!

Η πρόεδρος του Τμήματος 

Δρ Κουρκούτα Λαμπρινή, Καθηγήτρια
Κορνίζα: I.	ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Το Τμήμα Νοσηλευτικής είναι ένα από τα έξι τμήματα της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του Α-ΤΕΙΘ Θεσσαλονίκης. Τα υπόλοιπα τμήματα της σχολής είναι :

 

Τμήμα Αισθητικής

Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας

Τμήμα Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων

Τμήμα Μαιευτικής

Τμήμα Φυσιοθεραπείας

 

Όλες οι εγκαταστάσεις του Τμήματος Νοσηλευτικής βρίσκονται στο χώρο του ΑΤΕΙΘ στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.

 

 

 

Κορνίζα: ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 


                                                                                                            

 

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Α-ΤΕΙΘ λειτούργησε για πρώτη φορά το 1973, στο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης και με την ίδρυση του Τ.Ε.Ι.Θ. εντάχθηκε στην τριτοβάθμια τεχνολογική εκπαίδευση, απορροφώντας την Ανώτερη Κρατική Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων Θεσσαλονίκης που λειτουργούσε υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Σήμερα, σύμφωνα με το νόμο 2916/2001 ΦΕΚ 114, όλα τα τμήματα των Τ.Ε.Ι υπάγονται στην ανώτατη εκπαίδευση.

Από το Τμήμα Νοσηλευτικής έως σήμερα έχουν αποφοιτήσει περισσότεροι από 4000 σπουδαστές.

 

 

 

Κορνίζα: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 


      Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική επιστήμη, αλλά και εξειδικευμένη τέχνη που απευθύνεται στον άνθρωπο, στην οικογένεια και στο κοινωνικό σύνολο ευρύτερα, σε όλες τις καταστάσεις υγείας και ασθένειας.

      Το Τμήμα Νοσηλευτικής λοιπόν, έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και μετάδοση της επιστημονικής γνώσης και των κλινικών δεξιοτήτων που περιλαμβάνονται στο γνωστικό αντικείμενο της νοσηλευτικής επιστήμης, μέσα από τη θεωρητική διδασκαλία, την εργαστηριακή και κλινική άσκηση  και φυσικά από την εφαρμοσμένη έρευνα.

      Σκοπός του Τμήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές άρτια εκπαίδευση που θα τους οδηγήσει στην επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη, ως πολυδύναμοι νοσηλευτές, υπεύθυνοι για τη προαγωγή της υγείας, την φροντίδα του ανθρώπου, υγιούς και ασθενούς, την πρόληψη νόσων και την αποκατάσταση της υγείας. Οι σπουδαστές με την αποφοίτησή τους θα είναι έτοιμοι να εργαστούν αποτελεσματικά τόσο στην Κοινότητα, όσο και στο Νοσοκομείο, προσφέροντας υπηρεσίες σε Ιδρύματα και Οργανισμούς Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

 

Στo πλαίσιο της αποστολής του, το τμήμα:

·         Συνεργάζεται με άλλα τμήματα Νοσηλευτικής ΑΕΙ και ΤΕΙ, νοσηλευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς υγείας εσωτερικού και εξωτερικού

·         Διεξάγει ερευνητικά προγράμματα

·         Εφοδιάζει τους φοιτητές με σύγχρονες γνώσεις ώστε να είναι ανταγωνιστικοί επαγγελματίες υγείας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

·         Οργανώνει σεμινάρια και εκπαιδευτικές ημερίδες για αποφοίτους στα πλαίσια της προώθησης της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης

·         Λειτουργεί ήδη Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (  Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη)

 

 

 

 

 

Κορνίζα: Ο ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

 

 


      Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος διαθέτουν υψηλό επίπεδο θεωρητικών γνώσεων και δεξιοτήτων που θεωρούνται απαραίτητες για την αποτελεσματική άσκηση της Νοσηλευτικής επιστήμης.

      Ο Νοσηλευτής  στα πλαίσια της νοσηλευτικής διεργασίας:

 

α)  εκτιμά τις  ανάγκες  του υγιούς  ή ασθενούς  ατόμου,

β) σχεδιάζει τη φροντίδα του

γ) εφαρμόζει το σχέδιο φροντίδας με νοσηλευτικές παρεμβάσεις,

δ) αξιολογεί τα αποτελέσματα της φροντίδας και

ε) επανεκτιμά  και τροποποιεί το αρχικό σχέδιο, παρεμβαίνοντας ουσιαστικά στο να βοηθήσει το άτομο, την οικογένεια και την κοινότητα όσον αφορά στην προαγωγή της υγείας, στην πρόληψη της νόσου, στη θεραπεία και στην αποκατάσταση. Παράλληλα με τα παραπάνω, ο νοσηλευτής ασκεί διοίκηση, διδασκαλία, αλλά και νοσηλευτική έρευνα για την προαγωγή της επιστήμης του.

      Ο Νοσηλευτής που εργάζεται στα νοσοκομεία, δημόσια και ιδιωτικά, αποτελεί ισότιμο μέλος της διεπιστημονικής υγειονομικής ομάδας, η οποία αποτελείται από ιατρούς, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους επαγγελματίες υγείας.

Άλλοι τομείς άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος μπορεί να είναι: τα Κέντρα Υγείας, Υγειονομικοί και άλλοι οργανισμοί, Ι.Κ.Α., Π.Ι.Κ.Π.Α.,  Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ο.Σ.Ε., Τράπεζες, Βιομηχανίες, Εργοστάσια, Ασφαλιστικές  Εταιρείες, Ιδρύματα φροντίδας Ηλικιωμένων, Μειονεκτούντων ατόμων, Κ.Α.Π.Η., σχολεία παιδιών με ειδικές ανάγκες, ιδρύματα της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Προβλέπεται επίσης, σύντομα να είναι σε θέση να ασκεί ελεύθερο επάγγελμα στην κοινότητα.

 

Άλλες δυνατότητες του μελλοντικού πτυχιούχου είναι οι εξής:

 

*      Εργασία σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους διεθνείς οργανισμούς  (η κατανομή των διδακτικών μονάδων ECTS, σε όλα τα εξάμηνα φοίτησης, εξυπηρετεί την αξιολόγηση των φοιτητών σε διεθνές επίπεδο)

*      Απόκτησηνηση νοσηλευτικής ειδικότητας στο χώρο των νοσοκομείων για την απόκτηση του τίτλου του ειδικού νοσηλευτή στη χειρουργική, παθολογία, παιδιατρική και στην ψυχιατρική

*      Εκπόνηση μεταπτυχιακών σπουδών σε Ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού

*      Συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή τους σε τμήματα των ΑΕΙ

*      Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και μελέτες που πραγματοποιούνται στο χώρο της υγείας από διάφορους φορείς.

 

 

 

 

 

 

 

Κορνίζα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 

 


      Στο τμήμα, επικεφαλής είναι ο Πρόεδρος του τμήματος που έχει διετή θητεία. Η Γενική Συνέλευση του τμήματος είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο διοίκησης και σε αυτή λαμβάνουν μέρος το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΠ), καθώς και εκπρόσωποι φοιτητών.

 

                                                    

 

Το Τμήμα Νοσηλευτικής αποτελείται από 3 τομείς, που κάθε ένας έχει τον υπεύθυνο και τα μέλη του, τα οποία συμμετέχουν στις Συνελεύσεις των Τομέων σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 

Τομείς Τμήματος Νοσηλευτικής

1.

Τομέας Κοινωνικών Επιστημών

2.

Τομέας Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων

3.

Τομέας Ιατρικών μαθημάτων-κλινικών εργαστηρίων

 

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Τμήματος είναι όργανο στο οποίο συμμετέχουν ο Πρόεδρος του Τμήματος, οι υπεύθυνοι των Τομέων του Τμήματος, καθώς και εκπρόσωπος των φοιτητών. Το Συμβούλιο και η Συνέλευση συγκαλούνται μετά από πρόσκληση του Προέδρου.

 

Διάγραμμα ροής: Παραπομπή: Εκπρ. Φοιτ.

                                                            

Επιτροπές Τμήματος

Στο τμήμα λειτουργούν επιτροπές οι οποίες διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος και στελεχώνονται από μέλη του Επιστημονικού Προσωπικού. Ενδεικτικά:

 

*      Πρακτικής Άσκησης

*      Αξιολόγησης Τμήματος

*      Μεταγραφών

*      Κατατάξεων

*      Απασχόλησης των φοιτητών στα εργαστήρια του Τμήματος

*      Έγκρισης Σημειώσεων

*      Προμηθειών Τμήματος

*      Ανταλλαγής φοιτητών Erasmus

 

Τα ονόματα των καθηγητών που είναι υπεύθυνοι στα όργανα του Τμήματος και στις επιτροπές, ανανεώνονται και αναγράφονται επίσημα στην ιστοσελίδα του τμήματος.

 

 

 

 

Κορνίζα: ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 


     Το Τμήμα Νοσηλευτικής  σε μια προσπάθεια καλύτερης ενημέρωσης, πληροφόρησης της κοινωνίας μας και του συνόλου της ακαδημαϊκής κοινότητας για τη φυσιογνωμία του Τμήματός μας, σε ότι αφορά στις δυνατότητες και στις δραστηριότητες του,  λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2011 την ιστοσελίδα του.

     Η σύγχρονη εποχή της ταχύτητας και της άμεσης και πλήρους ενημέρωσης ήταν από τους βασικούς λόγους που οδήγησαν στη δημιουργία αυτού του δικτυακού ιστού. Στις σελίδες του,  ο επισκέπτης, μπορεί να αντλήσει πληροφορίες που αφορούν  το περιεχόμενο των σπουδών (ενημέρωση για το τμήμα, το πρόγραμμα σπουδών κατά εξάμηνο, τα είδη μαθημάτων, κλινική άσκηση, πρακτική άσκηση, εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, e-class), το προσωπικό του τμήματος, τις ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς και πληθώρα άλλων χρήσιμων και χρηστικών πληροφοριών (λειτουργία γραμματείας, ανακοινώσεις του τμήματος, μεταπτυχιακές σπουδές) που σχετίζονται τις σπουδές και τη λειτουργία του τμήματος. 

 

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του τμήματος Νοσηλευτικής είναι η εξής: www.nurse.teithe.gr

 

Υπάρχει επίσης δυνατότητα σύνδεσης (link) με :

·         Την βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

·         Το σύστημα ΠΥΘΙΑ όπου οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν τη δήλωση μαθημάτων στην αρχή κάθε εξαμήνου και επίσης μπορούν να παρακολουθούν τα αποτελέσματα (Βαθμολογία) των εξετάσεων.

·         Το σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ όπου οι φοιτητές μπορούν να δηλώνουν τα συγγράμματα των μαθημάτων που θα παρακολουθήσουν σε κάθε εξάμηνο

  • VPN (Ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση σε βιβλιοθήκες και βάσεις δεδομένων)

      Το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης προσφέρει τη δυνατότητα ασφαλούς απομακρυσμένης σύνδεσης VPN στο δίκτυο του ΑΤΕΙ Η υπηρεσία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν κάποιος βρίσκεται εκτός δικτύου ΑΤΕΙΘ, από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, αρκεί να υπάρχει πρόσβαση στο Internet. Με την επίτευξη της απομακρυσμένης ασφαλούς σύνδεσης με το ΑΤΕΙΘ υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις παρεχόμενες ιδιωτικές υπηρεσίες του ΑΤΕΙΘ, όπως για παράδειγμα ηλεκτρονικά περιοδικά και άρθρα της βιβλιοθήκης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απόκτηση προσωπικού λογαριασμού χρήστη (για περισσότερες πληροφορίες βλ. στην ιστοσελίδα του τμήματος.)

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα  συνεχούς επικοινωνίας με το τμήμα (εγγραφή στο  newsletter) όπου προτάσεις, παρατηρήσεις, σχόλια γίνονται δεκτά, καθώς συμβάλλουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

 

 

Κορνίζα: ΔΟΜΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 

 


     Οι σπουδές στο Τμήμα διαρκούν οκτώ εξάμηνα. Στη διάρκεια των επτά πρώτων, η θεωρητική εκπαίδευση συνδυάζεται με εργαστηριακή και κλινική άσκηση για την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών σε διάφορους τομείς. Στη διάρκεια του όγδοου εξαμήνου κατά κύριο λόγο εκπονείται η πτυχιακή εργασία και πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας. Η όλη διαδικασία, ο τρόπος και οι φορείς που εμπλέκονται στην πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης ορίζεται από νόμους και προεδρικά διατάγματα που έχουν κατά καιρούς εκδοθεί, όπως για παράδειγμα προβλέπεται χρηματική αποζημίωση του πρακτικά ασκούμενου και ασφάλιση κατά επαγγελματικών κινδύνων.

     Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα γενικά υποχρεωτικά και κατ' επιλογήν υποχρεωτικά. Πρόκειται για μαθήματα γενικής υποδομής, ειδικής υποδομής, μαθήματα ειδικότητας και γενικότερα μαθήματα.

     Ως υποχρεωτικά μαθήματα χαρακτηρίζονται τα μαθήματα, στα οποία η παρακολούθηση κι η επιτυχής εξέταση θεωρείται απαραίτητη για τους φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής.

     Ως κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα, τα οποία ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει, ώστε να συμπληρώσει τις διδακτικές μονάδες που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.

     Όσα μαθήματα από τα παραπάνω είναι εργαστηριακά, η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική και πραγματοποιούνται σε χώρους κατάλληλα διαμορφωμένους και εξοπλισμένους με το απαραίτητο υλικό ώστε να δίνεται η εικόνα του φυσικού χώρου της κλινικής άσκησης των σπουδαστών των Τμημάτων Νοσηλευτικής.

 

 

 

 

 

Κορνίζα: ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

 

 


     Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΤΕΙ) Θεσ/κης, όπως και όλα τα Τμήματα Νοσηλευτικής της χώρας, έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και μετάδοση της επιστημονικής γνώσης και των κλινικών δεξιοτήτων που περιλαμβάνονται στο γνωστικό αντικείμενο της νοσηλευτικής επιστήμης, μέσα από τη θεωρητική διδασκαλία, την εργαστηριακή και κλινική άσκηση, αλλά και μέσα από την εφαρμοσμένη έρευνα.

 

Αντικειμενικοί σκοποί της κλινικής άσκησης των φοιτητών είναι οι εξής:

·                     να εξοικειωθούν με τον κλινικό χώρο

·                     να είναι σε θέση να εκτιμούν και να ιεραρχούν τα νοσηλευτικά προβλήματα του ατόμου

·                     να εφαρμόσουν στο μέτρο του εφικτού (και υπό εποπτεία) διάφορες νοσηλευτικές πράξεις

·                     να αξιολογούν τα αποτελέσματα μετά την εφαρμογή της φροντίδας και να παρακολουθούν τη χορήγηση νοσηλευτικών οδηγιών στον άρρωστο και στους συγγενείς του

·                     να έρθουν σε επαφή με το σύγχρονο βιοιατρικό εξοπλισμό στο κλινικό περιβάλλον

·                     και γενικότερα, να εφαρμόσουν τις θεωρητικές τους γνώσεις στην πράξη.

 

     Οι φοιτητές, από το Β’ εξάμηνο των σπουδών τους στο Τμήμα, υποχρεούνται να εκπονούν κλινική άσκηση σε δομές υγείας προκειμένου, να εμπεδώσουν τόσο τις θεωρητικές γνώσεις τους, όσο και τις δεξιότητες που αποκτούν στα εργαστήρια του τμήματος.

Πιο συγκεκριμένα και ανά εξάμηνο, οι δομές είναι οι εξής (ανανεώνονται βάσει των αναγκών του Τμήματος):

Β΄ εξάμηνο: ΚΑΠΗ, Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείων, Σχολεία-Ειδικά Σχολεία

Γ ΄ εξάμηνο: Παθολογικά και Χειρουργικά Τμήματα Νοσοκομείων

Δ΄ εξάμηνο: Ουρολογικά, Καρδιολογικά και Ορθοπαιδικά Τμήματα Νοσοκομείων

Ε΄ εξάμηνο: Παιδιατρικά, Παιδοχειρουργικά και Μαιευτικά Τμήματα Νοσοκομείων

ΣΤ΄ εξάμηνο: ΜΕΘ, Νευρολογικά και Ψυχιατρικά Τμήματα

Ζ΄ εξάμηνο: Κέντρα Υγείας, Επείγοντα και Τακτικά Ιατρεία, Προληπτικός έλεγχος

 

     Στο πλαίσιο του προγράμματος   Erasmus  οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα  να πραγματοποιήσουν  ένα μέρος  των σπουδών τους (κλινική άσκηση ή θεωρητικά μαθήματα) σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι τα κάτωθι:

·         Universidad Cardenal Herrera-CEU - Spain

·         Universidad de Jaen, Spain

·         NOVIA University of Applied Sciences, Vaasa -  Finland

·         Kemi-Tornio University of Applied Sciences, Kemi - Finland

 

 

 

 

 

Κορνίζα: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  

 

 


     Η πρακτική άσκηση των φοιτητών έχει εξάμηνη διάρκεια πραγματοποιείται στο 8ο εξάμηνο σπουδών σε Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης αλλά και σε Νοσοκομεία του τόπου της μόνιμης διαμονής των φοιτητών.

     Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος   Erasmus  οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα  να πραγματοποιήσουν  ένα μέρος  της πρακτικής τους άσκησης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

·                     Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας υποδοχής

·                     Η εξοικείωση με διαφορετικούς πολιτισμούς και κουλτούρες

·                     Η απόκτηση μιας Ευρωπαϊκής Διάστασης των σπουδών τους μέσω της διδασκαλίας από καθηγητές με άλλη παιδεία και κουλτούρα, της διαφορετικής διδασκαλίας και μεθοδολογίας του γνωστικού αντικειμένου

·                     Η διερεύνηση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και επεξεργασία πιθανών ευκαιριών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό

·                     Κινητικότητα για πρακτική άσκηση από 3-12 μήνες "επιπλέον" της κινητικότητας για σπουδές, σε νοσηλευτικά ιδρύματα και οργανισμούς. Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης στη Φιλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία, Γερμανία και Βέλγιο στα πλαίσια της συνεργασίας με εκπαιδευτικά ιδρύματα των αντίστοιχων χωρών:

-          Kemi-Tornio University of Applied Sciences, Kemi - Finland

-          ESEBB (Escola Superior de Enfermagem de Bissaya Barreto) - Portugal

-          HENaC Haute Ecole Namuroise Catholique - Belgium

-          Klinikzentrum Muelengrund

 

 

 

 

 

Κορνίζα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Εσωτερικό

Το Επιστημονικό Προσωπικό του Τμήματος συνεργάζεται με μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας των ακόλουθων ιδρυμάτων του εσωτερικού:


·         Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

·         ΕΚΠΑ

·         Ιόνιο Πανεπιστήμιο

·         Πανεπιστήμιο Πειραιά

·         ΤΕΙ Αθήνας

·         ΤΕΙ Πειραιά

·         ΤΕΙ Λάρισας

·       Ελληνικό Ανοιχτό πανεπιστήμιο


 

Εξωτερικό

Σήμερα, το Τμήμα Νοσηλευτικής στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκής προοπτικής  του, συμμετέχει σε τέσσερα Ευρωπαϊκά προγράμματα και συνεργάζεται με 11 ακαδημαϊκά ιδρύματα από 8 Ευρωπαϊκές χώρες. Πιο συγκεκριμένα συμμετέχει:
 

·         Εταίροι στο πρόγραμμα LEONARDO DΑ VINCΙ: ILLENAH
ΕΤΑΙΡΟΙ: Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 20 μέλη ΔΕΠ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 έτη (1/9/2009-31/8/2011) http://www.wix.com/mauclau1x/illenah_template

·         Εταίροι στο πρόγραμμα ERASMUS IP: WELLMAN.1
ΕΤΑΙΡΟΙ: Φιλανδία, Βέλγιο, Λιθουανία, Εσθονία, Ισπανία
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 6 μέλη ΔΕΠ, 24 φοιτητές
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 έτος (1/6/2009-30/6/2010)
https://moodle.e-ope.ee/login/index.php 

·          Εταίροι στο πρόγραμμα ERASMUS IP: WELLMAN.2
ΕΤΑΙΡΟΙ: Φιλανδία, Βέλγιο, Λιθουανία, Εσθονία, Ισπανία
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 6 μέλη ΔΕΠ, 24 φοιτητές
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:1 έτος (1/6/2010-30/6/2011)
https://moodle.e-ope.ee/login/index.php

·         Διοργανωτές στο πρόγραμμα ERASMUS IP: OPEN-N1.
ΕΤΑΙΡΟΙ: Αγγλία,  Πορτογαλία, Φιλανδία, Βέλγιο

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 7 μέλη ΔΕΠ, 28 φοιτητές
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:1 έτος (15/6/2010-30/6/2011)
http://dtheo.nurse.teithe.gr/openn/index.htmlhttp://dtheo.nurse.teithe.gr/openn/index.html

 

Κορνίζα: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ /ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΣΗΣΗΣ 

 

 


 

Θεωρητικά Μαθήματα

Γραπτές τελικές εξετάσεις

Ανάθεση εργασιών

Η βαθμολογική κλίμακα που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών είναι αυτή από μηδέν έως δέκα (0-10), με βάση επιτυχίας το βαθμό πέντε (5).

Ο χαρακτηρισμός της επίδοσης των φοιτητών καθορίζεται ως εξής:


από 0 - 3,9 : "κακώς"

από 4,00 - 4,90: "ανεπαρκώς"

από 5,00 - 6,49: "καλώς"

από 6,50 - 8,49: "λίαν καλώς"

από 8,50 – 10,0: "άριστα"


 

Εργαστήρια

    Για την επιτυχή παρακολούθηση εργαστηριακού μαθήματος ή του εργαστηριακού μέρους μεικτού μαθήματος,  απαιτείται ο φοιτητής να έχει διεξάγει με επιτυχία το 80%  των ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.  Την τελευταία εβδομάδα του εξαμήνου διεξάγονται συμπληρωματικές εργαστηριακές ή  επαναληπτικές πρακτικές ασκήσεις. Διενεργούνται προφορικές εξετάσεις.

    Σε περίπτωση αποτυχίας στην τελική εξέταση εργαστηρίου,  όπου υπάρχει, πραγματοποιείται επανεξέταση πριν την έναρξη του επόμενου εξαμήνου. Εάν αποτύχει, Ο φοιτητής επαναλαμβάνει το εργαστήριο, εκτός αν έχει λάβει βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 4.  Στην περίπτωση αυτή προσέρχεται για εξέταση μόνο,  στην επόμενη εξεταστική περίοδο. Λεπτομέρειες για τις εξετάσεις των εργαστηρίων αναγράφονται στην ιστοσελίδα του τμήματος, καθώς ανανεώνονται κάθε ακαδημαϊκό έτος, ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες.

Πρακτική άσκηση

    Προκειμένου κάποιος φοιτητής να πραγματοποιήσει την Πρακτική του Άσκηση θα πρέπει:

·      Να έχει περατώσει το έβδομο τυπικό εξάμηνο σπουδών.

·      Να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς όλα τα  μαθήματα ειδικότητας

·      Να μην οφείλει περισσότερα από το 2/3  του συνόλου των μαθημάτων του

προγράμματος σπουδών του Τμήματος.

 

Πτυχιακή εργασία

    Για την λήψη του πτυχίου του τμήματος, ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει πτυχιακή εργασία (συνήθως πραγματοποιείται ανά ζεύγη φοιτητών). Η εκπόνηση  της πτυχιακής εργασίας πραγματοποιείται κατά το 8ο εξάμηνο. Τα τακτικά και τα έκτακτα μέλη Ε.Π προτείνουν θέματα πτυχιακής εργασίας και έχουν τον έλεγχο και την ευθύνη καθοδήγησης των φοιτητών. Ο τελικός βαθμός της εργασίας προκύπτει ως μέσος όρος των βαθμολογιών τριών βαθμολογητών (εισηγητής και άλλα 2 μέλη Ε.Π), με δυνατότητα μέχρι δύο δεκαδικών ψηφίων.

Η κλίμακα βαθμολογίας για τις πτυχιακές εργασίες έχει ως εξής :

 


10 (δέκα ) Άριστη

9 (εννέα) Πάρα πολύ καλή

8 (οκτώ) Πολύ καλή

7 (επτά) Καλή

6 (έξι) Αποδεκτή

5 (Οριακά αποδεκτή)

 


Συνολικός Βαθμός πτυχιούχου

 

Ο βαθμός πτυχίου εξάγεται με προσέγγιση ενός δεκαδικού ψηφίου και προκύπτει από τον τύπο:

 

    δ1*β1+δ2*β2+δν*βν 

Β= ---------------------------------------------

         δ1+δ2+……δν

όπου β1,  β2,…,βν είναι οι βαθμοί όλων των μαθημάτων που παρακολούθησε ο φοιτητής  και δ1,  δ2,…,δν,  οι αντίστοιχες διδακτικές μονάδες.  Στα μαθήματα περιλαμβάνεται και η πρακτική άσκηση και η πτυχιακή εργασία που πολλαπλασιάζονται με 10 και 20 διδακτικές μονάδες αντίστοιχα.

 

 

 

 

 

 

Κορνίζα: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

 


                                                                                                 

Diabetes Mellitus Care

 

 

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

“ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ”

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ , ΑΤΕΙΘ

    Στο τμήμα Νοσηλευτικής του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη», για το Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.

 

Το ΠΜΣ περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις                                

 

1. Κλινική Διαβητολογία

 

2. Θεραπευτική εκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη

 

To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στο Σακχαρώδη Διαβήτη. Μέσα από το ΠΜΣ οι πτυχιούχοι θα αποκτήσουν ισχυρές επιστημονικές βάσεις, νέες γνώσεις, εμπειρία και δεξιότητες, έτσι ώστε να είναι ικανοί να φροντίζουν και να διαχειρίζονται άριστα καταστάσεις σχετικές με το Σακχαρώδη Διαβήτη, ενώ παράλληλα θα αποκτήσουν ένα σημαντικό εφόδιο για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα. Στο Εθνικό σύστημα υγείας, για την αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη, σήμερα λειτουργεί ένας σημαντικός αριθμός Διαβητολογικών κέντρων και ιατρείων, τα περισσότερα από τα οποία δεν είναι επαρκώς στελεχωμένα και παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού (ιατρών, νοσηλευτών, διαιτολόγων, ψυχολόγων). Αλλά και στον ιδιωτικό χώρο της υγείας, η ραγδαία αύξηση της επίπτωσης του σακχαρώδη διαβήτη επιβάλλει και καλλιεργεί τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία στελεχών εξειδικευμένων στο σακχαρώδη διαβήτη.

Η συνολική διάρκεια σπουδών είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν τη διδασκαλία μαθημάτων, ενώ το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα θα γίνονται στο τμήμα Νοσηλευτικής του ΑΤΕΙΘ κάθε Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο, προκειμένου να μπορούν να τα παρακολουθήσουν και εργαζόμενοι. Τα απαιτούμενα δίδακτρα είναι 1500 ευρώ ανά εξάμηνο.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων Νοσηλευτικής, Ιατρικής, ΤΕΦΑΑ, Φυσικοθεραπείας, Διατροφής, Διαιτολογίας, Μαιευτικής, Ψυχολογίας και άλλων σχετικών επιστημονικών κλάδων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ),της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών. Στους αποφοίτους του ΠΜΣ χορηγείται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη» και σε μία από τις δύο κατευθύνσεις , στην «Κλινική Διαβητολογία» η στη «Θεραπευτική Εκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη».

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΜΠΣ  www.diabetes.teithe.gr

 

 

 

      Στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικά κάποια ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ που ο απόφοιτος του ΤΕΙ Θες/νίκης μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα για να τα παρακολουθήσει:

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τμήμα Ιατρικής

·         Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία, Τηλ. 2310 999268/ 2310 999272,

·         Κατευθύνσεις: Κλινική Ιατρική Έρευνα, Κοινωνική Ιατρική Έρευνα, Βασική Ιατρική Έρευνα http://lomiweb.med.auth.gr/promesi/

·         Ιατρική Πληροφορική «ΠΡΟΜΕΣΙ»  http://lomiweb.med.auth.gr/promesip/

Τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

·         Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία, Τηλ. 2310 995277, 995269,http://phedgrad.phed.auth.gr/gr/index.htm
Φυσική δραστηριότητα και ποιότητα ζωής, Τηλ.: 2310 991834, +30 2310 995269 , http://postgrad.phed.auth.gr/
 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

·         Εκπαίδευση και Κοινωνικές Διακρίσεις Ειδική Αγωγή Τηλ.210-3688526, http://www.ecd.uoa.gr/metap.htm
Τμήμα Νοσηλευτικής, Τηλ. 210 7462063. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στους εξής τομείς:

·         Βασικές Επιστήμες, Δημόσια Υγεία, Κοινοτική Νοσηλευτική , Ψυχική Υγεία

·         Κλινική Νοσηλευτική με κατευθύνσεις:Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική, Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική, Ογκολογική Νοσηλευτική και Ανακουφιστική Φροντίδα, Παιδιατρική Νοσηλευτική, Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων, Χειρουργική Νοσηλευτική, http://www.nurs.uoa.gr/metaptixiaka/index(metaptixiaka).htm

 

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τηλ. 210 72760

·         Βιολογία της άσκησης, http://www.phed.uoa.gr/postgr/1-2.html

Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τηλ. 210  3688526

·         Εκπαίδευση και Κοινωνικές Διακρίσεις Ειδική Αγωγή, http://www.ecd.uoa.gr/metap.htm

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τμήμα Ιατρικής

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ:

·         Κοινωνική Ιατρική  τηλ. 26510 97540

·         Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

·         Πληροφορική Υγείας (με τη συνεργασία των Τμημάτων Νοσηλευτικής, Πληροφορικής, Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, του Γενικού Τμήματος της Πολυτεχνικής   Σχολής του ΑΠΘ, του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς.

·         Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική (με τη συνεργασία του Βιολογικού και του Φυσικού Τμήματος του ΕΚΠΑ, του Ιατρικού Τμήματος του ΑΠΘ, του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θράκης, του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης.)  26510 97597

·         Βιοτεχνολογία (σε συνεργασία με το τμήμα Χημείας)

 http://athena.teiath.gr/site/ekpaideysi/metaptixiaka/texnologiespliroforikisstiniatrikikaitiviologia.pdf

http://www.telecomlab.gr/METAPTYXIAKES_SPOUDES.htm

http://www.uoi.gr/pms/biotechnology/Kanonismos_Leitourgias_PMS_Biotexnologia.pdf

 

Σχολή Επιστημών Αγωγής - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής  Εκπαίδευσης

·         Ειδικεύσεις: Εκπαίδευση Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων, Ψυχολογία-Συμβουλευτική, Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Γλώσσα και Παιδική Λογοτεχνία, Τηλ. 26510 97454, 95877, http://www.primary.edu.uoi.gr/index.htm

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Τμήμα Ιστορίας

·         Γυναίκες και Φύλο: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις, Τηλ. 22510 36342, http://www.aegean.gr/gender-postgraduate/metaptyxiakes_spoudes.htm

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Τμήμα Ιστορίας

·         Kοινωνική & Ιστορική Aνθρωπολογία, τηλ: 22510-3633,

 http://www.aegean.gr/social-anthropology/iridion/html/akadhmaika_meta_pmskoinonikh.html

Τμήμα Επιστημών της προσχολικής αγωγής & Εκπαιδευτικού σχεδιασμού σε συνεργασία με το Τμήμα Οικολογίας και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

·         Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τηλ. 22410 99110,  www.rhodes.aegean.gr/tepeaes/prokyrikseis.htm

·         Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Τηλ. 2241099181, 2241099195,
http://www.rhodes.aegean.gr/genderstudies/postgrad/

·         Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων, Τηλ.22410-99110, http://www.rhodes.aegean.gr/

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΕΦΑΑ (σε συνεργασία με το ΤΕΦΑΑ του Δημοκριτείου)

·         Άσκηση και Ποιότητα Ζωής, http://www.phyed.duth.gr/hellenic/meta/index.html

 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

 Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

·         «Παιδαγωγικό Παιχνίδι & Παιδαγωγικό Υλικό Στην Πρώτη Παιδική Ηλικία», Τηλ. 24210 74861, www.ece.uth.gr/Anakoinoseis/metaptyhiako.htm

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, τηλ. 24210 74747, 74881

·         «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού», με κατευθύνσεις: στις θετικές επιστήμες, στις ανθρωπιστικές επιστήμες, http://www.pms.pre.uth.gr/

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Τμήμα Ιατρικής

Εφαρμογές των Βασικών Ιατρικών Επιστημών με κατευθύνσεις:

·         Τηλ: 2610 997550, 2610 992942, Φαρμακοκινητική/Τοξικολογία, Μοριακή Γενετική/Κυτταρογενετική, Παθοβιοχημεία, Νευροεπιστήμες. Μοριακή Ανατομική http://www.upatras.gr/education/postgraduate/med.php?lang=el

·         Πληροφορική Επιστημών Ζωής Τηλ: 2610 992942, 2610 997550

·         Τα Τμήματα:Ιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακευτικής, Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με καθηγητές του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και άλλων Ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων συντονίζουν, οργανώνουν και λειτουργούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 το "Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Πληροφορική Επιστημών Ζωής».http://www.upatras.gr/education/postgraduate/pez.php?lang=el http://www.pez.upatras.gr/

 

 

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Tμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με τα Τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Οικονομικών Επιστημών, τηλ.2310 891530

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με τις εξής ειδικεύσεις:

·         Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γενικό Μ.Β.Α.)

·         Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση σε γνωστικά αντικείμενα, Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, Διοίκηση και Οικονομική Διοίκηση Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών και Διοίκηση Αθλητικών Μονάδων και Φορέων, τα οποία εκάστοτε εγκρίνει η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) http://www.uom.gr/index.php?tmima=102&categorymenu=3

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Ιατρικής

·         Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, τηλ: 2810 394615, http://www.med.uoc.gr/indexgrad.htm

 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Tμήμα Φυσικής Αγωγής

·         Άσκηση και Ποιότητα Ζωής, http://www.phyed.duth.gr/hellenic/meta/index.html

 

 

 

METAΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ Τ.Ε.Ι. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  Ή ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

 

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

·         Τμήματα: Νοσηλευτικής -  Ιατρικής (αντίστοιχα), Νοσηλευτική Παθολογία, τηλ: 26510-97500 – 97502, http://www.teiep.gr/metapt%20noshleyt.htm

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ -  Ε.Σ.Δ.Υ.

·         Τμήματα: Δημόσιας Υγιεινής, Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία, τηλ: 210 5385607-608 - 6463881 – 6460658, http://www.nsph.gr/esdy_basic2/

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

·         Τμήματα: Γενικό Τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων – Ιατρικής (αντίστοιχα), Αντιμετώπιση του Πόνου, τηλ: 26510 97198, 97201, 97199, http://users.uoi.gr/mdpsycho/

Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

·         Τμήματα: Οικολογίας και Περιβάλλοντος – Επιστημών της προσχολικής αγωγής και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού (αντίστοιχα), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τηλ: 26950 24940-8, http://www.rhodes.aegean.gr/tepaes/metaptyxiakope

Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

·         Τμήματα: Νοσηλευτικής – Ιατρικής (αντίστοιχα), Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, τηλ: 2410 565203, http://www.teilar.gr/postgraduate


Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ

·         Τμήματα: Ιατρικών Εργαστηρίων  - Ιατρικής – Κτηνιατρικής- Γεωπονίας – Ιατρικής & Ιατρικών Εργαστηρίων (αντίστοιχα), Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή, τηλ: 21005385610, http://www.med.uth.gr/gr/graduate/grad1/index.html

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ – ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

·         Τμήματα: Αισθητικής – Ιατρική Σχολή - …(αντίστοιχα), Περιβάλλον και Υγεία, Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία, τηλ: 2105385604/5385600, http://athena.teiath.gr/site/ekpaideysi/metaptixiaka/perivallonkaiygeia.pdf

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

·         Τμήματα: Επισκεπτών Υγείας – Ιατρική σχολή – Φ.Π.Ψ. -… (αντίστοιχα),  τηλ: 2105385691/5385608, Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας, http://athena.teiath.gr/site/ekpaideysi/metaptixiaka/proagogikaiagogitisygeias.pdf

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

·         Τμήματα: Νοσηλευτικής - Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Καρδιολογικής Νοσηλευτικής, τηλ: 2105385613,

 http://athena.teiath.gr/site/ekpaideysi/metaptixiaka/monadesentatikistherapias.pdf

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ – ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

·         Τμήματα: Δημόσια Υγιεινής - Ιατρική Σχολή (αντίστοιχα), τηλ: 2105385608/5385613,

 http://athena.teiath.gr/site/ekpaideysi/metaptixiaka/ygiiniasfaliaergasias.pdf

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

·         Τμήματα: Νοσηλευτικής - Ιατρική Σχολή, Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική Έρευνα, τηλ: 2105385613,

http://athena.teiath.gr/site/ekpaideysi/metaptixiaka/klinikipaidiatriki.pdf

 Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

·         Τμήματα: Νοσηλευτικής - Ιατρική Σχολή, Νοσηλευτική Θεραπευτική Καρδιολογία, τηλ:2105385616, http://athena.teiath.gr/site/ekpaideysi/metaptixiaka/nosileftikitherapeftikikardiologia.pdf

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

·         Τμήματα : Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων – Πληροφορικής, Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία, τηλ: 2105385303, http://athena.teiath.gr/site/ekpaideysi/metaptixiaka/texnologiespliroforikisstiniatrikikaitiviologia.pdf

 

 

 

 

Κορνίζα: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
 

 

 

 


Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 351/1989 (Φ.Ε.Κ.23/26.1.89/τ.Α') τα επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων του τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι), ορίζονται ως εξής:

Κείμενο Άρθρου

1.Οι πτυχιούχοι του τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο (παρ.2, άρθρο 5 του Ν. 1579/85) αποκτούν ειδικές επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις σε όλο το φάσμα της γενικής νοσηλευτικής φροντίδας, ως πολυδύναμοι νοσηλευτές γενικώς φροντίδων.

2.Οι νοσηλευτές έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη νοσηλευτικών μονάδων, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα παροχής νοσηλευτικών φροντίδων και ειδικότερα με τα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες.

2.1.Νοσηλευτικές πράξεις που γίνονται με δική τους απόφαση και ευθύνη εκτέλεση προς κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου σαν βιοψυχοκοινωνική οντότητα, στους τομείς υγιεινής, του ίδιου και του περιβάλλοντος του, ασφάλειας, άνεσης, υποβοήθησης οργανικών λειτουργιών, διατήρησης ισοζυγίων του.

- Παροχή ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης φροντίδας σε κλινήρεις αρρώστους όλων των ηλικιών, που πάσχουν από διάφορα νοσήματα.

- Λήψη νοσηλευτικών μέτρων και επίβλεψη ανάπαυσης και ύπνου.

- Λήψη μέτρων για πρόληψη και φροντίδα επιπλοκών από μακροχρόνια κατάκλιση.

- Κάλυψη των αδυναμιών αυτοφροντίδας.

- Υποβοήθηση και φροντίδα λειτουργιών απέκκρισης εντέρου και ουροδόχου  κύστης.

- Λήψη νοσηλευτικών μέτρων για παραγωγή αναπνευστικής λειτουργίας.

- Στενή παρακολούθηση αρρώστων για έγκαιρη διαπίστωση δυσχερειών ή επιπλοκών από τη νόσο, τις διαγνωστικές εξετάσεις και τα θεραπευτικά σχήματα.

- Λήψη μέτρων για πρόληψη ατυχημάτων στο χώρο παροχής νοσηλευτικές φροντίδας.

- Απομόνωση και δήλωση αρρώστου με λοιμώδες νόσημα.

Προθανάτια υποστήριξη και φροντίδα του αρρώστου και μεταθανάτια φροντίδα του αρρώστου, στο θάλαμο και υποστήριξη της οικογένειας.

-  Σίτιση αρρώστου με όλους τους τρόπους.

-   Εφαρμογή φυσικών μέσων για πρόκληση υποθερμίας και επισπαστικών.

-  Πληροφόρηση του αρρώστου και των οικείων του σε θέματα που αφορούν. - τη λειτουργία του νοσοκομείου - τη νομοθεσία των υπηρεσιών υγείας - την εφαρμοζόμενη θεραπευτική αγωγή

-  Εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στον άρρωστο με σκοπό την αυτοφροντίδα.

-  Εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στους οικείους του αρρώστου με σκοπό την συνέχιση της φροντίδας στο σπίτι.

-  Φροντίδα και υποστήριξη αρρώστου και περιβάλλοντος όταν υπάρχει χρόνιο ή ανίατο νόσημα.

-  Βοήθεια στην επικοινωνία μεταξύ αρρώστου, οικογένειας, γιατρού, προσωπικού του νοσοκομείου και άλλων κοινωνικών και κοινοτικών ιδρυμάτων.

-  Διενέργεια γραπτής και προφορικής ενημερωτικής επικοινωνίας με τα μέλη της υγειονομικής ομάδας και άλλους συναφείς Οργανισμούς.

-  Συνεργασία στο συντονισμό των ενεργειών για την πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση. 

 Πράξεις σε απουσία γιατρού.

- Εφαρμογή πρωτοκόλλου επειγουσών ενεργειών σε χώρους ή μονάδες όπου δεν είναι σπάνια προβλεπτά οξέα συμβάντα.

- Εφαρμογή πρώτων βοηθειών.

- Πράξεις μετά από γνωμάτευση γιατρού και εκτέλεση από τον νοσηλευτή. Ο νοσηλευτής έχει την ικανότητα λόγω σπουδών και πρακτικής εμπειρίας να εκτελεί και τις πιο περίπλοκες πράξεις κατ' εφαρμογή του θεραπευτικού προγράμματος.

- Μετρήσεις διαφόρων παραμέτρων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του νοσηλευτή.

- Χορήγηση φαρμάκων από όλες τις οδούς.

- Χορήγησης οξυγόνου με όλους τους τρόπους.

- Πλήρης παρεντερική θρέψη.

- Θεραπευτικά λουτρά.

- Βρογχική παροχέτευση εκκρίσεων.

Οι νοσηλευτές έχουν δικαίωμα να :

-  Συμμετέχουν σε περίπτωση θεομηνιών και εκτάκτων αναγκών την κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση υγειονομικών προβλημάτων.

-  Συμμετέχουν σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων του συστήματος υγείας για τον καθορισμό της πολιτικής υγείας.

-  Καλύπτουν όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τον τομέα της ειδικότητας τους, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.

-  Καθορίζουν τα κριτήρια της νοσηλευτικής φροντίδας σε όλα τα πλαίσια της νοσηλευτικής άσκησης.

-  Ασκούν κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητας τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας.

-  Καλύπτουν τομείς νοσηλευτικών ειδικοτήτων , ελλείψει ειδικών νοσηλευτών αφού εκπαιδευτούν με ταχύρρυθμα προγράμματα.

3. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου απασχολούνται στην νοσηλευτική εκπαίδευση σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Ακόμη έχουν το δικαίωμα να επισημαίνουν προβλήματα για έρευνα ή μελέτη και να τις διεξαγάγουν με σκοπό την προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης και μεθοδολογίας.

4. Οι παραπάνω πτυχιούχοι ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών τους δικαιωμάτων μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

 

 

Κορνίζα: ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 

 


ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 114 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123, Α/92) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας»

Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137, Α/85) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154, Α/92) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38, Α/97).

Την αρ. 2850/18.4.2000 (ΦΕΚ 565, Β) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας Χριστίνα Σπυράκη και Δημήτριο Θάνο».

Την αρ. Απόφαση 15 της 139ης Ολομέλειας/2.4.98 του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Την αριθμ. 289/2001 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας, αποφασίζουμε:

 

Θεσπίζεται Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας ως εξής: 

Άρθρο 1

Ο Νοσηλευτής οφείλει να αποτελεί υπόδειγμα έντιμου και άμεμπτου ατόμου σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του και να προστατεύει την αξιοπρέπεια του νοσηλευτικού επαγγέλματος. 

Οφείλει γενικά να πράττει καθετί που επιβάλλει το καθήκον του, σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, τις αρχές της ηθικής και της δεοντολογίας, τις διατάξεις του παρόντος κώδικα και τις διατάξεις που αφορούν στην άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος.

Άρθρο 2 

 Πρωταρχική μέριμνα του νοσηλευτή κατά την παροχή των υπηρεσιών του είναι η κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου ως βιοψυχοκοινωνικής και πνευματικής οντότητας. 

 Με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του ασθενή, στα πλαίσια της πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας, αποκατάστασης και ανακούφισης από τον πόνο, οφείλει ο νοσηλευτής να χρησιμοποιεί το σύνολο των επιστημονικών και επαγγελματικών του γνώσεων και δεξιοτήτων και την εμπειρία του, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση την επιστημονική και επαγγελματική του ανεξαρτησία.

Άρθρο 3

Ιδιαίτερο καθήκον του νοσηλευτή αποτελεί η φροντίδα του ασθενή, με τη δημιουργία του κατάλληλου θεραπευτικού περιβάλλοντος ώστε ο ασθενής να απολαμβάνει τη μέγιστη δυνατή σωματική, ψυχική και πνευματική υγεία.

Άρθρο 4 

Ο Νοσηλευτής πρέπει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του να απέχει από κάθε πράξη ή παράλειψη που είναι δυνατόν να δημιουργήσει την υπόνοια ότι καταφεύγει σε παραπλάνηση ή εξαπάτηση των ασθενών, προσέλκυση πελατείας, προσωπική διαφήμιση, συνεταιρισμό με άτομα που δεν ασκούν το επάγγελμα, συγκάλυψη ατόμων που ασκούν μη νόμιμα το επάγγελμα ή αθέμιτο ανταγωνισμό συναδέλφων.

Άρθρο 5 

Ο Νοσηλευτής οφείλει απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και την τιμή του ασθενή. Οφείλει να λαμβάνει κάθε μέτρο που προάγει, αλλά και να απέχει από κάθε ενέργεια που είναι δυνατό να θίξει το αίσθημα της προσωπικής ελευθερίας και την ελεύθερη βούληση του ασθενή.

Άρθρο 6 

Ο Νοσηλευτής οφείλει να προσφέρει ισότιμα προς όλους τους ασθενείς την ίδια φροντίδα, επιμέλεια και αφοσίωση, ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές, ιδεολογικές ή άλλες πεποιθήσεις τους, την κοινωνική και την οικονομική τους κατάσταση ή τη βαρύτητα της νόσου.

Άρθρο 7 

Ο Νοσηλευτής οφείλει απεριόριστο σεβασμό στην αξία της ανθρώπινης ζωής, λαμβάνει κάθε μέτρο για τη διάσωση ή διατήρησή της και απέχει από κάθε ενέργεια που είναι δυνατό να τη θέσει σε κίνδυνο.

Άρθρο 8 

Ο Νοσηλευτής οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του ασθενή, στα πλαίσια και όρια των καθηκόντων του, σύμφωνα με τα δεδομένα της νοσηλευτικής επιστήμης και τις διατάξεις που αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος, αποφεύγοντας οποιαδήποτε μη ενδεδειγμένη ή πειραματική διαγνωστική ή θεραπευτική μέθοδο.    Για το σκοπό αυτό, ο Νοσηλευτής οφείλει να ενημερώνεται και να βελτιώνει τις δεξιότητές του στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Άρθρο 9 

Ο Νοσηλευτής οφείλει να παρέχει τη συνδρομή του στον ασθενή με κάθε θεμιτό μέσο και να τον προστατεύει από οποιαδήποτε βλάβη ή κίνδυνο στο χώρο παροχής των υπηρεσιών του, δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον. 

Οφείλει επίσης να διαφυλάττει τα ατομικά δικαιώματα του ασθενή και να αποτρέπει με κάθε δυνατό μέσο οποιαδήποτε μορφή παραβίασής τους.

Άρθρο 10 

Ο Νοσηλευτής, σεβόμενος την προσωπικότητα του ασθενή, πρέπει να παρέχει τη συνδρομή του για την ορθή ενημέρωση του ασθενή αναφορικά με την πρόγνωση, τη διάγνωση, τη θεραπεία, τους ενδεχόμενους κινδύνους και τα οφέλη, πριν από τη διενέργεια κάθε νοσηλευτικής ή ιατρικής πράξης.

Άρθρο 11 

Ο Νοσηλευτής οφείλει απεριόριστο σεβασμό στην ιδιωτική ζωή του ασθενή και απέχει από κάθε πράξη ή παράλειψη που είναι δυνατό να βλάψει τον απόρρητο χαρακτήρα των κάθε είδους πληροφοριών των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Άρθρο 12 

Ο Νοσηλευτής οφείλει να διατηρεί άριστες σχέσεις με τους συναδέλφους Νοσηλευτές, τους ιατρούς και το λοιπό προσωπικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, παραμερίζοντας κάθε διαφορά με γνώμονα το συμφέρον του ασθενή και την εύρυθμη λειτουργία του φορέα παροχής υπηρεσιών. Οφείλει να σέβεται και να τιμά τους συναδέλφους Νοσηλευτές κάθε βαθμίδος, εκπαίδευσης, ή ειδίκευσης, τηρώντας την ιεραρχία.

Άρθρο 13 

Ο Νοσηλευτής οφείλει να σέβεται και να συνεργάζεται αρμονικά με τους ιατρούς, ακολουθώντας με ακρίβεια τις ιατρικές οδηγίες, διατηρώντας συγχρόνως την επιστημονική του ανεξαρτησία και την ιδιότητά του ως ισότιμου μέλους της θεραπευτικής ομάδας.

Άρθρο 14

Απαγορεύεται στο Νοσηλευτή να προβαίνει σε επικρίσεις ή αποδοκιμασίες του έργου των συναδέλφων του, των ιατρών και του λοιπού προσωπικού.

Άρθρο 15 

Ο Νοσηλευτής οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του και τη συνδρομή του στις δημόσιες αρχές για την προαγωγή και διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, τόσο στα πλαίσια της κοινοτικής νοσηλευτικής όσο και κατά την παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών γενικότερα, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 16 

Ο Νοσηλευτής που ασχολείται με την έρευνα οφείλει να τηρεί τις γενικές αρχές ηθικής και δεοντολογίας κατά την διενέργεια κάθε επιδημιολογικής, κλινικής ή άλλης έρευνας, όπως αυτές ορίζονται στους διεθνείς κώδικες και διατυπώνονται ειδικότερα από την αρμόδια επιτροπή ηθικής και δεοντολογίας. Επίσης οφείλει να λαμβάνει ιδιαίτερη μέριμνα για το σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων των ατόμων που συμμετέχουν με τη συναίνεσή τους σε επιστημονική έρευνα, για την επιστημονική ακρίβεια των αποτελεσμάτων της έρευνας και για την τήρηση του νοσηλευτικού απορρήτου.

Άρθρο 17 

Ο Νοσηλευτής δεν μπορεί να συνδυάζει την έρευνα με τις νοσηλευτικές φροντίδες εκτός της περίπτωσης που αυτή η έρευνα μπορεί να προσφέρει διαγνωστικά ή θεραπευτικά στον ασθενή.

Άρθρο 18 

Η παροχή νοσηλευτικών φροντίδων απαιτεί, σε όλες τις περιστάσεις, το σεβασμό της ζωής, της αξιοπρέπειας και της ελεύθερης επιλογής του ασθενή. Σε περίπτωση ανίατης ασθένειας που βρίσκεται στο τελικό στάδιο μπορεί η νοσηλευτική φροντίδα να περιοριστεί στην ανακούφιση του φυσικού και ηθικού πόνου του ασθενή, παρέχοντάς του την κατάλληλη υποστήριξη και διατηρώντας, κατά το δυνατόν την ποιότητα της ζωής του. Αποτελεί υπέρτατο χρέος του νοσηλευτή να συμπαρίσταται στον ασθενή μέχρι το τέλος και να δρα με τρόπο, ώστε να του επιτρέπει τη διατήρηση της αξιοπρέπειάς του.

Άρθρο 19 

Ο Νοσηλευτής που μετέχει στη διαδικασία πιστοποίησης του θανάτου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του Ν. 2737/1999 (Α' 174), παρέχει τη συνδρομή του στο ιατρικό έργο και λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τηρήθηκαν οι κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 20 

Ο Νοσηλευτής οφείλει να παρέχει στον ασθενή, μετά από αίτησή του, κάθε χρήσιμη πληροφορία στα θέματα της αναπαραγωγής στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του. Σύμφωνα με τη νοσηλευτική ηθική, ο Νοσηλευτής εξαιτίας των προσωπικών του πεποιθήσεων έχει τη δυνατότητα αποχής από τη διαδικασία αναπαραγωγής ή διακοπής της κύησης.

Άρθρο 21 

Υποχρεώσεις στα πλαίσια της Παιδιατρικής Νοσηλευτικής

Η προσωπικότητα και η βούληση του παιδιού-ασθενή πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στα πλαίσια της νοσηλευτικής φροντίδας και να επιδιώκεται η λήψη της συναίνεσης ιδιαίτερα των εφήβων.

Άρθρο 22 

Υποχρεώσεις στα πλαίσια της Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής 

Ο Νοσηλευτής οφείλει τον απαραίτητο σεβασμό στην προσωπικότητα του ψυχιατρικού ασθενή λαμβάνοντας υπόψη τη βούλησή του στις περιπτώσεις εκείνες που είναι σε θέση να την εκφράσει.

Άρθρο 23 

Υποχρεώσεις στα πλαίσια της Κοινοτικής Νοσηλευτικής 

Ο Νοσηλευτής οφείλει στα πλαίσια της Κοινοτικής Νοσηλευτικής να παρέχει τις διαγνωστικές, θεραπευτικές και υποστηρικτικές νοσηλευτικές υπηρεσίες του σε στενή συνεργασία με την ομάδα υγείας, το φορέα στα πλαίσια του οποίου γίνεται η παροχή, καθώς και τις δημόσιες αρχές για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Άρθρο 24

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2001 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 

 

Κορνίζα: ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

 


Με τον υπ΄αριθ. Νόμο 3252/2004 έγινε η “σύσταση της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος”, που αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Είναι πλήρως αυτοδιοικούμενο, υπάγεται στο υπουργείο Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης, έχει έδρα την Αθήνα ενώ λειτουργούν και περιφερειακά τμήματα σε όλες τις υγειονομικές περιφέρειες.

Οι σκοποί της ΕΝΕ είναι οι εξής :

·         Η προαγωγή και ανάπτυξη της Νοσηλευτικής επιστήμης ως ανεξάρτητης και αυτόνομης επιστήμης και τέχνης για την εξύψωση του θεσμού και την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου φροντίδας στο κοινωνικό σύνολο

·         Η έρευνα, η ανάλυση και η μελέτη των νοσηλευτικών θεμάτων και η σύνταξη και η υποβολή επιστημονικά τεκμηριωμένων μελετών για τα νοσηλευτικά προβλήματα της χώρας

·         Η έκδοση των απαιτούμενων για την απόκτηση –ανανέωση της άδειας άσκησης επαγγέλματος πιστοποιητικών στα μέλη της, η τήρηση μητρώων και ο περιορισμός της αντιποίησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος

·         Ο έλεγχος τήρησης του κώδικα νοσηλευτικής δεοντολογίας και η προαγωγή των δεοντολογικών ηθών και εθίμων του νοσηλευτικού επαγγέλματος  κ.άλ.

 

Τακτικά μέλη της ΕΝΕ είναι υποχρεωτικά όλοι οι απόφοιτοι  των τμημάτων Νοσηλευτικής ΑΕΙ, ΤΕΙ των ΚΑΤΕΕ, Αντίστοιχων σχολών του εξωτερικού, τα πτυχία των οποίων έχουν αναγνωρισθεί επίσημα, των ανωτέρων σχολών αδελφών νοσοκόμων  και επισκεπτών του ΥΥΠρ. Επίσης οι αλλοδαποί για να ασκήσουν το νοσηλευτικό επάγγελμα στη χώρα μας θα πρέπει να είναι μέλη της ΕΝΕ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από την Ιστοσελίδα του Τμήματος και της ΕΝΕ (www.nurse.teithe.gr,  www.enne.gr  αντίστοιχα).

 

 

 

 

Κορνίζα: ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

 

 


Μετά το πέρας της φοίτησης και της λήψης του πτυχίου για να εργαστεί κάποιος /α ως Νοσηλευτής /τρια,  απαραίτητη είναι η έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος. Την άδεια αυτή την χορηγεί η κατά τόπους αρμόδια Διεύθυνση Υγείας των περιφερειών.

Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος νοσηλευτή

Δικαιολογητικά:


1.      Αίτηση

2.      Αντίγραφο πτυχίου

3.      Για πτυχιούχους του εξωτερικού φωτοτυπία ξενόγλωσσου πτυχίου, επίσημη μετάφραση και ισοτιμία από το Ι.Τ.Ε.

4.      Παράβολο 8,00 €

5.      Φωτοτυπία Ταυτότητας επικυρωμένη

6.      Δύο (2) φωτογραφίες

7.      Υπεύθυνη δήλωση του/της ενδιαφερόμενου/ης, το περιεχόμενο της οποίας θα έχει ως εξής: «δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή σε αντίθετη περίπτωση: «έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις»

8.      Για ομογενείς άδεια παραμονής και εργασίας

  1. Για αλλοδαπούς άδεια παραμονής και εργασίας καθώς και Πιστοποιητικό Αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών
  2. Εγγραφή στην Ε.Ν.Ε.
  3. Ένα χάρτινο ντοσιέ με λάστιχο
  4. Αποδεικτικό κατοικίας (Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ ή μισθωτηρίου συμβολαίου)

 

 

 

 

 

ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΤΕΙ-ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (www.lib.teithe.gr)

 

 

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1974. Στεγάζεται σε ένα χώρο 600 τετραγωνικών μέτρων, περίπου, στο κεντρικό κτίριο του Ιδρύματος. Ο σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας της είναι να εξυπηρετεί τους στόχους του Ιδρύματος, οι οποίοι περιλαμβάνονται στην αποστολή του, όπως αυτή καταγράφεται στο νόμο 1404/83 : τη «θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση φοιτητών για την εφαρμογή επιστημονικών, τεχνολογικών, καλλιτεχνικών ή άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων στο επάγγελμα», καθώς και τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα πάνω σε θέματα εφαρμογής τεχνολογίας.

     Η συλλογή και οι υπηρεσίες της βιβλιοθήκης εξυπηρετούν τις ανάγκες όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας για πληροφόρηση, στο μέτρο που αυτές έχουν σχέση με το πρόγραμμα σπουδών του Ιδρύματος, τα ερευνητικά και ψυχαγωγικά ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών, καθώς και τα πολιτιστικά ενδιαφέροντα όλης της ευρύτερης Κοινότητας.

     Βασικός στόχος της Βιβλιοθήκης ήταν να προσεγγίσει ένα μοντέλο παροχής σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών προς την κοινότητα που εξυπηρετεί, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία.

     Η συλλογή εμπλουτίστηκε και διαρκώς εμπλουτίζεται με σύγχρονο επιστημονικό υλικό, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με την πολιτική επιλογής υλικού που διαμορφώθηκε. Το υλικό εντάχθηκε στον online δημόσιο κατάλογο της βιβλιοθήκης, έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο από τους χρήστες μέσω του Διαδικτύου.

     Η αναμόρφωση της συλλογής, των υπηρεσιών, του χώρου της βιβλιοθήκης, η συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού της βιβλιοθήκης και η αντιμετώπιση του κάθε χρήστη ως ανεξάρτητη μονάδα, οδήγησαν σε μια αμφίδρομη σχέση συνεργασίας και συνέτεινε στη συνεχή αύξηση των δεικτών χρήσης της βιβλιοθήκης (Αριθμός χρηστών όλων των κατηγοριών 13.500 και Χρήση της συλλογής και των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης 125.400). Επίσης η αποτελεσματικότητα της προσπάθειας προσέλκυσε και νέες ομάδες χρηστών, γεγονός που οδήγησε τη βιβλιοθήκη στην παροχή των υπηρεσιών της σε εξωτερικούς, αλλά και σε απομακρυσμένους χρήστες με τη διαμόρφωση των σχετικών κανονισμών χρήσης. 

     Οι παράγοντες που προαναφέρθηκαν καθόρισαν τη λειτουργία της βιβλιοθήκης καθ' όλη τη διάρκεια του Προγράμματος και έθεσαν τις στέρεες βάσεις για τη δημιουργία ενός μοντέλου που ακολουθεί τα παγκόσμια βιβλιοθηκονομικά πρότυπα. Ένα μοντέλο που θα κινηθεί προς την «ψηφιακή βιβλιοθήκη», δίνοντας έμφαση στην εξυπηρέτηση ειδικών ομάδων χρηστών και στην παροχή υπηρεσιών εξ' αποστάσεως, ξεπερνώντας έτσι τα φυσικά της όρια και αποτελώντας κόμβο σε ένα δίκτυο βιβλιοθηκών.

 

Οι ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.(σύμφωνα με την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης) είναι:

Κατά τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Ιούνιο, Δευτέρα έως και Παρασκευή 8.30 – 17.00

Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, Δευτέρα έως και Παρασκευή 8.30 – 14.00

Προσοχή:

Η βιβλιοθήκη παραμένει κλειστή τις επίσημες αργίες

Οι υπηρεσίες της βιβλιοθήκης διακόπτονται 15 λεπτά πριν από τη λήξη του ωραρίου, έτσι ώστε να πραγματοποιείται ομαλά η διαδικασία τερματισμού λειτουργίας των μηχανημάτων και ασφάλισης της βιβλιοθήκης.

Τηλέφωνο επικοινωνίας :2310 013473 FAX : 2310013472

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

 

To Γραφείο Διασύνδεσης του A.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των αποφοίτων / τελειοφοίτων όλων των τμημάτων του Ιδρύματος (όσων λειτουργούν σήμερα καθώς και όσων πρόκειται να δημιουργηθούν μελλοντικά). Ουσιαστικά αποτελεί ένα συνδετικό κρίκο μεταξύ του A.Τ.Ε.Ι.Θ. και του χώρου της αγοράς εργασίας. Ως κύριο στόχο έχει την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για θέματα σπουδών και ευκαιρίες απασχόλησης. Άμεσο στόχο λειτουργίας του γραφείου αποτελεί η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων, γι' αυτό το Γ.Δ. (Γραφείο Διασύνδεσης) του A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης προβλέπεται να καλύψει και ανάγκες απόφοιτων από άλλα Τ.Ε.Ι της χώρας όταν ο τόπος διαμονής τους βρίσκεται στην περιοχή κάλυψης του (περιοχή νομού Θεσσαλονίκης και γειτονικών νομών όπου δεν λειτουργεί κάποιο άλλο Τ.Ε.Ι). Βασικός άξονας των δραστηριοτήτων του Γραφείου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής για το σχεδιασμό σταδιοδρομίας καθώς και η ενημέρωση και καθοδήγηση για τη δημιουργία μια νέας επιχείρησης.

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση Γραφείου Διασύνδεσης  (www.career.tiethe.gr)

 

Μέσα από την ιστοσελίδα του Γραφείου υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης για θέματα όπως:

 


*      Θέσεις εργασίας (και μέσω αποδελτίωσης του τύπου).

*      Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

*      Υποτροφίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

*      Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

*      Κατατακτήριες.

*      Θέματα συμβουλευτικής.

*      Θέματα επιχειρηματικότητας.

*      Σεμινάρια - Συνέδρια - Ημερίδες.

*      Επαγγελματικά δικαιώματα.

*      Στοιχεία για αποφοίτους του Α.Τ.Ε.Ι.Θ..

*      Μελέτες απορρόφησης αποφοίτων του Α.Τ.Ε.Ι.Θ


 

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2310013480

e-mail: diasyndesi@admin.teithe.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ERASMUS

 Το πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS είναι δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του Προγράμματος 'Δια Βίου Μάθησης' (LLP – Lifelong Learning Program) και δίνει ευκαιρίες στους φοιτητές/τριες:

*      να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους στο εξωτερικό για 3 έως 12 μήνες,

*      να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

*      να λάβουν υποτροφία,

*      να αναγνωριστούν οι σπουδές τους στο εξωτερικό,

*      να γνωρίσουν μια άλλη χώρα, μια νέα κουλτούρα, να κάνουν νέους φίλους

     Tο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΑΤΕΙ Θεσ/νίκης είναι προσηλωμένο στους στόχους της αύξησης της κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ευρώπη και στην πλήρη αναγνώριση των σπουδών και των ακαδημαϊκών τίτλων. Συμμετέχει στις ακόλουθες ERASMUS δραστηριότητες.

*      Κινητικότητα Φοιτητών για σπουδές

*      Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση

*      Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS)

*      Παράρτημα Διπλώματος (DS)

*      Κινητικότητα Διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία

*      Κινητικότητα διοικητικού και διδακτικού προσωπικού για εκπαίδευση

*      Γλωσσική Προετοιμασία για εισερχόμενους & εξερχόμενους Φοιτητές (EILC)

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2310013478 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ERASMUS MUNDUS

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ERASMUS MUNDUS 

 

Το Erasmus Mundus είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεργασίας και κινητικότητας που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης και την προώθηση του διαλόγου και της κατανόησης μεταξύ λαών και πολιτισμών μέσω της συνεργασίας με τρίτες χώρες. Η πρώτη φάση του προγράμματος (Erasmus Mundus Ι, 2004 - 2008), υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 5 Δεκεμβρίου 2003 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2004. Η δεύτερη φάση του προγράμματος (Erasmus Mundus II, 2009 - 2013) υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 16 Δεκεμβρίου 2008 (απόφαση αριθ. 1298/2008/ΕΚ) και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2009. 

Το πρόγραμμα Erasmus Mundus παρέχει υποστήριξη σε:

*      ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης που επιθυμούν να υλοποιήσουν κοινά προγράμματα μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου (Δράση 1) ή να διαμορφώσουν συμπράξεις συνεργασίας με αντίστοιχα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης από ευρωπαϊκές και συγκεκριμένες τρίτες χώρες (Δράση 2)

*      φοιτητές, ερευνητές και ακαδημαϊκό προσωπικό που επιθυμούν να διανύσουν περίοδο σπουδών / έρευνας / διδασκαλίας στο πλαίσιο των ανωτέρω αναφερόμενων κοινών προγραμμάτων ή συμπράξεων συνεργασίας (Δράση 1 και Δράση 2)

*      οποιοδήποτε οργανισμό που δραστηριοποιείται στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης και επιθυμεί να αναπτύξει σχέδια που στοχεύουν στην βελτίωση της ελκυστικότητας, του προφίλ, της προβολής και της εικόνας της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο (Δράση 3).

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Στόχοι του προγράμματος Erasmus Mundus ΙΙ 2009-2013 είναι:

 

*      Η βελτίωση της ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης

*      Η προώθηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως κέντρου αριστείας μάθησης ανά τον κόσμο

*      Η προώθηση της διαπολιτισμικής κατανόησης μέσω της συνεργασίας με Τρίτες Χώρες, όπως επίσης και η ανάπτυξη των Τρίτων Χωρών στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης.

 

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις δράσεις:

Δράση 1 - Κοινά προγράμματα Erasmus Mundus (μάστερ και διδακτορικά) συμπεριλαμβανομένου προγράμματος υποτροφιώνΠροσφέρεται υποστήριξη σε υψηλής ποιότητας κοινά προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών που παρέχονται από συμπράξεις Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης από τρεις τουλάχιστον ευρωπαϊκές χώρες. Οι συμπράξεις περιλαμβάνουν ενδεχομένως και Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης από τρίτες χώρες. Παρέχονται, ακόμα, υποτροφίες πλήρους διάρκειας σε Ευρωπαίους φοιτητές και φοιτητές προερχόμενους από τρίτες χώρες, προκειμένου να παρακολουθήσουν αυτά τα κοινά προγράμματα, καθώς επίσης και υποτροφίες μικρής διάρκειας σε Ευρωπαίους ακαδημαϊκούς και ακαδημαϊκούς προερχόμενους από τρίτες χώρες, προκειμένου να διεξάγουν ερευνητικές και διδακτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των κοινών αυτών προγραμμάτων. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν υποχρεωτικές περιόδους φοίτησης σε τουλάχιστο δύο ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και καταλήγουν στην απονομή ενός αναγνωρισμένου διπλού, πολλαπλού ή κοινού τίτλου. 

Σε σχέση με την πρώτη φάση του προγράμματος (Erasmus Mundus Ι, 2004 - 2008), οι καινοτομίες που υιοθετούνται είναι οι ακόλουθες: 

*      Συγχώνευση πρώην Δράσης 1 (Μεταπτυχιακά Προγράμματα Erasmus Mundus), Δράσης 2 (Υποτροφίες) και Δράσης 3 (Συμπράξεις) 

*      Επέκταση του προγράμματος, ώστε να περιλαμβάνει χρηματοδότηση και για σπουδές διδακτορικού επιπέδου

*      Χορήγηση υποτροφιών και στους Ευρωπαίους φοιτητές

*      Καλύτερη ενσωμάτωση Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από τρίτες χώρες στο πρόγραμμα

Δράση 2 - Συμπράξεις Erasmus Mundus - Πρόγραμμα External Cooperation Window: 

Το Erasmus Mundus External Cooperation Window υπάγεται ως Δράση ΙΙ «Συμπράξεις Erasmus Mundus» στο νέο πρόγραμμα Erasmus Mundus II και αποσκοπεί στον αμοιβαίο εμπλουτισμό και την καλύτερη κατανόηση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών. 

Παρέχεται χρηματοδότηση 

1. για συμπράξεις συνεργασίας μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης από την Ευρώπη και από συγκεκριμένες τρίτες χώρες, με στόχο την οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων ατομικής κινητικότητας 

2. για υποτροφίες διαφορετικής διάρκειας φοιτητών (από προπτυχιακό έως και μεταδιδακτορικό επίπεδο) με σκοπό τις σπουδές και ακαδημαϊκού προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία, την πρακτική κατάρτιση και την έρευνα. 

Ο προϋπολογισμός της δράσης 2 προέρχεται από διάφορα μέσα χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξαιτίας της ποικιλομορφίας των πολιτικών που καλύπτονται από τους μηχανισμούς εξωτερικής συνεργασίας και τις διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες των συγκεκριμένων Τρίτων Χωρών, οι κανόνες υλοποίησης της Δράσης 2 μπορεί να διαφέρουν ανά έτος και ανά χώρα εταίρο.  Οι υποψήφιοι φορείς πρέπει να είναι ευρωπαϊκά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης που προτείνουν σχήματα συνεργασίας έως και 20 εταιρικών ιδρυμάτων. Τα σχήματα συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνουν ευρωπαϊκά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης που κατέχουν Erasmus Charter, καθώς και ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης τρίτων χωρών αναγνωρισμένα από τις αντίστοιχες κρατικές αρχές.

 

Δράση 3 - Προώθηση της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης: Η Δράση 3 προωθεί την Ευρωπαϊκή Ανώτατη Εκπαίδευση διαμέσου μέτρων βελτίωσης της ελκυστικότητας της Ευρώπης ως εκπαιδευτικού προορισμού και ως κέντρου αριστείας σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Τα σχέδια στο πλαίσιο της Δράσης 3 στοχεύουν:

1. Στην προώθηση και την ευαισθητοποίηση για θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ανώτατη Εκπαίδευση, καθώς επίσης και των σχετικών προγραμμάτων συνεργασίας και σχεδίων χρηματοδότησης.

2. Στη διάδοση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων και των καλών πρακτικών
3. Την αξιοποίηση αυτών των αποτελεσμάτων σε επίπεδο ιδρύματος ή σε ατομικό επίπεδο.
Παρέχεται υποστήριξη σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διεθνή διάσταση της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως προβολή, προσβασιμότητα, διασφάλιση ποιότητας, αναγνώριση πιστωτικών μονάδων, αμοιβαία αναγνώριση προσόντων, κινητικότητα, διεύρυνση διδακτέας ύλης (curriculum development), κλπ.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Η δεύτερη φάση του προγράμματος Erasmus Mundus II τέθηκε σε ισχύ την 01/01/2009 και έχει διάρκεια 5 έτη. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος για τις δράσεις 1 και 3 ανέρχεται σε 493,69 εκ ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός για τη δράση 2 προέρχεται από όργανα εξωτερικής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU external cooperation instruments).

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Απαραίτητες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc72_en.htm 
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/mundus/index.htm 
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/index.htm (Erasmus Mundus External Cooperation Window)

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

 

Η Φοιτητική εστία του Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης διαθέτει εγκαταστάσεις στη Σίνδο (κτίριο 10) με 108 δίκλινα δωμάτια. φοιτητική εστία της Σίνδου τη διαχειρίζεται το Εθνικό Κέντρο Νεότητας. Δέχεται αιτήσεις από τους νεοεισαγόμενους φοιτητές 20 εργάσιμες μέρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Για τους φοιτητές παλιών εξαμήνων από 15 Μάιου έως 15 Ιουνίου. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. (2310)-013144 και 013677, fax 013-178.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

*      Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας της τρέχουσας χρονιάς. Αν δεν το έχετε λάβει έως την ημέρα της αίτησης, θα υποβάλετε επικυρωμένο αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης της τρέχουσας χρονιάς μαζί με το περσινό εκκαθαριστικό.

*      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο όπου θα φαίνεται η σύνθεση των μελών της οικογένειας.

*      Βεβαίωση σπουδών από την Σχολή ή επικυρωμένο αντίγραφο των αποτελεσμάτων επιλογής που αναρτήθηκαν στο λύκειο αποφοίτησης ή το μηχανογραφημένο ατομικό δελτίο επιτυχίας.

*      Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχετε προλάβει να προμηθευτείτε κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορείτε να καταθέσετε με την αίτηση απλώς την σελίδα της εφημερίδας που γράφει το όνομά σας και τη Σχολή εισαγωγής και να φέρετε την βεβαίωση σπουδών μόλις κάνετε την εγγραφή στη Σχολή.

*      Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ανεπικύρωτο.

*      Δυο μικρές φωτογραφίες απλές.

*      Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 όπου θα αναγράφεται “δεν έχω σπίτι στη Θεσσαλονίκη ή στα περίχωρα αυτής και αν γίνει δεκτή η αίτησή μου αποδέχομαι πλήρως τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας της Σπουδαστικής Εστίας”.

Κατά περίπτωση, μπορείτε να προσκομίσετε και επιπλέον δικαιολογητικά όπως:

*      Βεβαίωση πολύτεκνων από το Σύλλογο Πολύτεκνων.

*      Βεβαίωση σπουδών από προστατευόμενα μέλη της οικογένειας, που σπουδάζουν σε ανώτατες Σχολές.

*      Βεβαίωση στρατευμένου αδελφού.

*      Βεβαίωση αναπηρίας κατά νόμο, ανικανότητας προς εργασία , σοβαρού ιατρικού προβλήματος κ.τ.λ.

*      Διαζευκτήριο

*      Ληξιαρχική πράξη θανάτου, αν αυτό δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης .

*      Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνετε, ότι πρέπει να λάβουμε γνώση.

Ειδικά για τους ομογενείς :

*      Θα προσκομίσετε και ταυτότητα ομογενούς από τον οικείο Σύλλογο ομογενών.

*      Ειδικά για τους αλλοδαπούς φοιτητές:

*      Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου.

*      Άδεια παραμονής.

*      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

*      Εκκαθαριστικό σημείωμα οικογενειακού εισοδήματος.

*      Βεβαίωση σπουδών από τη Γραμματεία της Σχολής.

*      Βεβαίωση της πρεσβείας, ότι εγγυάται για την εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεων του οικότροφου και την τήρηση του νόμιμου χρονικού ορίου παραμονής του στην Εστία.

Τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά θα συνοδεύονται από συμπληρωμένη έντυπη αίτηση για εισδοχή την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από την Γραμματεία της Εστίας.

 

 

 

 

 

 

 

ΣΙΤΙΣΗ

Στον κεντρικό διάδρομο του Ιδρύματος (κτίριο 11) λειτουργεί εστιατόριο (τηλ. 2310-013126), το οποίο παρέχει σίτιση με δύο γεύματα την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα, εκτός από την περίοδο των διακοπών. Τα γεύματα σερβίρονται για όσους επιθυμούν, σε παράρτημα του εστιατορίου που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στη διεύθυνση Μπρατούνα 5, κάθετος στη Δωδεκανήσου, περιοχή πλατείας Δημοκρατίας. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε δύο τουλάχιστον φαγητά και το ημερήσιο κόστος είναι 3.30 Ευρώ (γεύμα και δείπνο). Κάρτα σίτισης δικαιούνται όλοι οι φοιτητές αρκεί να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

*      Βεβαίωση σπουδών.

*      Δύο (2) φωτογραφίες.

*      Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στο γραφείο σίτισης (κτίριο 1) και στο τηλέφωνο 2310-013124

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ (ΠΑΣΟ)

Κάθε φοιτητής δικαιούται μειωμένη τιμή εισιτηρίου στα οδικά, σιδηροδρομικά και θαλάσσια μέσα μαζικής μεταφοράς στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με το Π.Δ.265/85 (ΦΕΚ 99,τεύχος Α).

Στους δικαιούχους φοιτητές χορηγείται μετά την εγγραφή τους δελτίο ειδικού εισιτηρίου (πάσο), το οποίο ισχύει για ένα ακαδημαϊκό έτος και είναι αυστηρά προσωπικό για τον δικαιούχο. Το πάσο χορηγείται από το Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας του ΑΤΕΙ (2310-013124).

 

 

 

 

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Ο υπ’αριθμ.1400/1983 Νόμος περί «Δομής και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων(ΤΕΙ)» μεταξύ άλλων αναφέρεται στην ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική περίθαλψη των σπουδαστών των ΤΕΙ. Όσοι φοιτητές λοιπόν  δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι σε κάποιο ασφαλιστικό φορέα δικαιούνται για την 4ετή φοίτηση τους ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Υποβάλλουν στην Γραμματεία του τμήματος μια υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για την μη ασφάλισή τους και κάθε εξάμηνο ανανεώνεται το βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης με την ανανέωση της εγγραφής. Όσο αφορά ιατρικές εξετάσεις και αγορά φαρμάκων οι φοιτητές πρέπει να πάρουν παραπεμπτικό από το ιατρείο του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης στη Σίνδο με την επίδειξη του φοιτητικού τους βιβλιαρίου.

Επίσης ο ανωτέρω νόμος ορίζει και τη σύσταση ιατρείου στο χώρο του ΤΕΙ για κάλυψη των αναγκών φοιτητών και εργαζομένων. Το ιατρείο του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης(βρίσκεται στον κεντρικό διάδρομο του ΑΤΕΙ) λειτουργεί εντός του ιδρύματος από το 1986 και απασχολεί Μόνιμη υπάλληλο ΤΕ Νοσηλεύτρια, πρωί και απόγευμα.  

( Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2310 013122)

 

Η παροχή ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης διακόπτεται όταν ο δικαιούχος : 

*      Στρατευτεί και για όσο χρόνο διαρκεί η στράτευσή του

*      Ασφαλισθεί σε κύριο ασφαλιστικό φορέα

*      Πάρει πτυχίο

*      Χάσει την φοιτητική του ιδιότητα για οποιονδήποτε λόγο

*      Αναστείλει τις σπουδές του

 

Η πλήρης  και δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη περιλαμβάνει:


*      Ιατρικές εξετάσεις

*      Νοσοκομειακή περίθαλψη

*      Φαρμακευτική περίθαλψη

*      Παρακλινικές εξετάσεις

*      Οδοντιατρική περίθαλψη

*      Φυσικοθεραπεία
Επίδομα τοκετού

*      Ορθοπεδικά είδη


 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

Το  Α.Τ.Ε.Ι.  Θεσσαλονίκης προσφέρει στους φοιτητές δυνατότητες άθλησης και συμμετοχής σε διάφορες πολιτιστικές  δραστηριότητες όπως:

 


*      Ποδόσφαιρο (ομάδα ανδρών)

*      Μπάσκετ (ομάδες ανδρών-γυναικών, με μεγάλες διακρίσεις σε πανεπιστημιάδες)

*      Βόλεϊ (ανδρών-γυναικών, επίσης με διακρίσεις σε πανεπιστημιάδες)

*      Σκάκι, που γίνεται πιο οργανωμένα σε σκακιστικό σύλλογο, εκτός του Ιδρύματος

*      Γυμναστική, σε κλειστό γυμναστήριο

*      Τοξοβολία

*      Σκοποβολή 

*      Τένις

*      Κολύμβηση

*      Αυτόνομη κατάδυση

*      Σκι

*      Πολεμικές τέχνες

*      Φυσική κατάσταση 

*      Συμμετοχή σε χορευτικά συγκροτήματα και χορωδίες. 


 

 

 

 

 

 

ΠΩΣ ΘΑ ΕΡΘΕΤΕ ΣΤΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Στο Α.Τ.Ε.Ι.Θ. μπορούν να έρχονται οι φοιτητές με λεωφορεία των αστικών συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης,  τηλ.: 2310-933930), της γραμμής της Σίνδου αρ .λεωφορείου 52 , που έχουν αφετηρία στον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης  και κάνουν στάση μπροστά στην πύλη του ΑΤΕΙ.

Ο καλύτερος τρόπος για να φθάσει κανείς στο A.Τ.Ε.Ι.Θ. με ιδιωτικό μέσο μεταφοράς είναι να ακολουθήσει την Εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Αθήνας και να στρίψει δεξιά στο 9ο χλμ. προς τη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου. Το A.Τ.Ε.Ι.Θ. βρίσκεται 1 χλμ. μετά τη στροφή αυτή στα δεξιά.