Τμήμα Νοσηλευτικής ΑΤΕΙΘ

18 Σεπτεμβρίου 2018  Γραμματεία : Παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών Στεγαστικού επιδόματος Παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών Στεγαστικού επιδόματος ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ                   17 Σεπτεμβρίου 2018  Καθηγητές : ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΠΑ                  17 Σεπτεμβρίου 2018  Γραμματεία : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019                  17 Σεπτεμβρίου 2018  Γραμματεία : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1599/1986                  17 Σεπτεμβρίου 2018  Γραμματεία : ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙΘ.                  
Γραμματεία σχολής
Κορνίζα: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 

 

 

 


Η Γραμματεία του Τμήματος στελεχώνεται από 2 Διοικητικούς υπαλλήλους:

Θεοδωρίδου Χρυσάνθη

Προϊσταμένη Γραμματείας

2310013500

Προδρομίδης Κωνσταντίνος

Σπουδαστικά θέματα

2310 013821

infonurse@teithe.gr

 

Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές καθημερινά στις 10:00 – 12:00