Διεθνές Πανεπιστημίο της Ελλάδος
Τμήμα Νοσηλευτικής

22 Ιουνίου 2022  Γραμματεία : 15ο Newsletter του ΟΜΠΡΕΛΑ - Ιούνιος 2022                  17 Ιουνίου 2022  Γραμματεία : Πτυχιακές εργασίες - Κουκουρίκος                  16 Ιουνίου 2022  Γραμματεία : ΥΛΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 2, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 2, ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ                  15 Ιουνίου 2022  Γραμματεία : Νευρολογική / Νευροχειρουργική Νοσηλευτική και Διαπολιτιστική Νοσηλευτική                   14 Ιουνίου 2022  Γραμματεία : ΥΛΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 2, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 2, ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ                  
2ο Εξάμηνο
ΤίτλοςΔΜ (Θ)ΔΜ (Ε)Ώρες (Θ)Ώρες (Ε)Κατηγορία
Ανατομία ΙΙ 2 1 2 1 Υποχρεωτικό
Φυσιολογία ΙΙ 3 - 2 - Υποχρεωτικό
Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής 5 4 4 3 Υποχρεωτικό
Κοινοτική Νοσηλευτική Ι / Αγωγή Υγείας 5 4 4 4 Υποχρεωτικό
Παθολογία Ι 3 - 3 - Υποχρεωτικό
Φαρμακολογία 3 - 3 - ΥποχρεωτικόΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙ

 

Σκοπός

   διδαχθούν οι φοιτητές  τις βασικές έννοιες της δομής του ανθρωπίνου σώματος, δηλαδή τη σύνθεση, το σχήμα, το μέγεθος, τη μορφή και τη θέση των ιστών και οργάνων, καθώς και την τοπογραφική και λειτουργική σχέση μεταξύ τους. Αυτό έχει σαν στόχο την εμπέδωση και κατανόηση των παρεχομένων γνώσεων, έτσι ώστε ο φοιτητής να τις επεκτείνει και να συνδυάσει τη γνώση της ανατομικής με το ζωντανό υγιή και ασθενή άνθρωπο, ο οποίος είναι τελικά ο αποδέκτης αυτών των γνώσεων. Η ανατομική αποτελεί το θεμέλιο επί του οποίου οικοδομείται η όλη ιατρική επιστημονική κατάρτιση. 

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος

*      Νευρικό σύστημα, (1η – 3η εβδομάδα)

*      Αισθητήρια όργανα, (4η – 6η εβδομάδα)

*      Ενδοκρινείς αδένες, (7η – 9η εβδομάδα)

*      Δικτυοενδοθηλιακό σύστημα(10η – 12η εβδομάδα)

*      Εμπέδωση των ανατομικών όρων σε σχέση με τη λειτουργική τους σημασία. (13η εβδομάδα)

 Μέθοδος αξιολόγησης

Γραπτές τελικές εξετάσεις

 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

 

Σκοπός του μαθήματος

Οι φοιτητές διδάσκονται τη φυσιολογική λειτουργία σε κυτταρικό επίπεδο εξειδικευμένων κυττάρων (μυϊκό, νευρικό και καρδιακό κύτταρο) καθώς επίσης και τη συντονισμένη λειτουργία οργάνων και συστημάτων του ανθρώπου.

Διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος

*      Φυσιολογία νευρικού και μυϊκού κυττάρου (1η εβδομάδα)

*      Φυσιολογία καρδιακού μυός και λείων μυϊκών ινών (2η εβδομάδα)

*      Το νευρικό σύστημα (κεντρικό και περιφερικό) (3η - 6η εβδομάδα)

*      Πεπτικό σύστημα – Θρέψη - Μεταβολισμός (7η - 8η εβδομάδα)

*      Ενδοκρινείς αδένες (θυρεοειδής, παραθυρεοειδείς, ενδοκρινής μοίρα του παγκρέατος, επινεφρίδια, αναπαραγωγή) (9η - 13η εβδομάδα)

Μέθοδος Αξιολόγησης

Γραπτές τελικές εξετάσεις.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

 

Σκοπός  του μαθήματος     Με τη θεωρητική διδασκαλία οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώσεις ώστε να είναι  σε θέση να εκτιμούν τις βασικές ανάγκες και τα προβλήματα του αρρώστου, να σχεδιάζουν  την εξατομικευμένη Νοσηλευτική φροντίδα και να εφαρμόζουν σωστά τις ανάλογες νοσηλευτικές παρεμβάσεις, αξιολογώντας τα αποτελέσματά τους.

Στο εργαστηριακό μέρος, οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν σωστά τις βασικές Νοσηλευτικές δεξιότητες και να αξιολογούν τα αποτελέσματά τους και μέσω εργαστηριακών ασκήσεων να είναι ικανοί να βοηθούν στην αποκατάσταση της υγείας των ασθενών.

 Διδακτικό περιεχόμενο μαθήματος

*      Νοσοκομείο: Σκοπός και λειτουργία ενός σύγχρονου νοσοκομείου,Διάκριση νοσοκομείων – νοσηλευτική μονάδα – θάλαμοι νοσηλευτικής μονάδας – Εξωτερικά Ιατρεία. Φυσικό περιβάλλον του αρρώστου. (1η εβδομάδα)

*      Αρχές ασηψίας – αντισηψίας  και αποστείρωσης. (2η εβδομάδα)

*      Εφαρμογή προληπτικών, θεραπευτικών, ανακουφιστικών και υποστηρικτικών μέτρων – κατακλίσεις. (3η εβδομάδα)

*      Επισπαστικά μέσα - Νοσηλευτικά μέτρα για την αντιμετώπιση ανωμαλιών απεκκριτικής λειτουργίας του εντερικού σωλήνα – Υποκλυσμός. Εφαρμογή μέτρων ασφάλειας και προστασίας του αρρώστου. (4η εβδομάδα)

*      Εφαρμογή νοσηλευτικής διεργασίας σε χειρουργημένους ασθενείς: προεγχειρητική και μετεγχειρητική φροντίδα (5η-8η εβδομάδα)

*      Μετεγχειρητικές επιπλοκές κυκλοφορικού, πεπτικού, αναπνευστικού και ουροποιητικού συστήματος. (9η εβδομάδα)

*      Χειρουργικό τραύμα. Γενικές αρχές επούλωσης τραύματος – πρόληψη μολύνσεων. (10η – 11η εβδομάδα)

*      Γενικές αρχές χορήγησης φαρμάκων. ( 12η εβδομάδα)

*      Εφαρμογή προστατευτικών μηχανισμών του σώματος του Νοσηλευτή κατά την άσκηση της Νοσηλευτικής. (13η  εβδομάδα)

Μέθοδος Αξιολόγησης

Γραπτές  τελικές εξετάσεις

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 Διδακτικό περιεχόμενο 

*      Στρώσιμο κλίνης με ένα και  δύο νοσηλευτές, Επισπαστικά μέσα - Τοπικές φυσιολογικές επιδράσεις εφαρμογής θερμότητας και ψύχους(1η – 2η εβδομάδα)

*      Αερισμός και αλλαγή λευχειμάτων με τον άρρωστο σε πλάγια θέση (3η  εβδομάδα)

*      Αερισμός και αλλαγή λευχειμάτων με τον άρρωστο σε ύπτια  θέση (4η εβδομάδα)

*      Ατομική υγιεινή – Μπάνιο ασθενούς- λούσιμο στο κρεβάτι, περιποίηση στοματικής κοιλότητας(5η εβδομάδα)

*      Στρώσιμο χειρουργικού κρεβατιού - Προεγχειρητική Νοσηλευτική φροντίδα (γενική – τοπική - τελική). (6η εβδομάδα)

*      Αξιολόγηση και Βασική Νοσηλευτική φροντίδα χειρουργημένου ασθενούς. (7η εβδομάδα)

*      Ετοιμασία πακέτου προς αποστείρωση. Κατακλίσεις—Πρόληψη - Φροντίδα κατακλίσεων(8η εβδομάδα)

*      Χειρουργικό τραύμα – Φροντίδα χειρουργικού τραύματος(9η εβδομάδα)

*      Επισπαστικά - Αντενδείξεις εφαρμογής θερμότητας – ψύχους(10η εβδομάδα)

*      Νοσηλευτικά μέτρα για την αντιμετώπιση ανωμαλιών απεκκριτικής λειτουργίας του εντερικού σωλήνα – Τοποθέτηση σωλήνα αερίων και υπόθετων. Υποκλυσμός. (11η εβδομάδα)

*      Εφαρμογή μέτρων ασφάλειας και προστασίας του αρρώστου.(12η εβδομάδα)

*      Αξιολόγηση του εργαστηρίου – Επανάληψη(13η εβδομάδα)

Μέθοδος αξιολόγησης

Προφορικές τελικές εξετάσεις

 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι/ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

 

Σκοπός του μαθήματος

Να αναδείξει το αντικείμενο της Κοινοτικής Νοσηλευτικής, καθώς και το ρόλο και τις δραστηριότητες του κοινοτικού νοσηλευτή. Συγκεκριμένα οι φοιτητές θα πρέπει να κατανοήσουν την έννοια της πρόληψης και προαγωγής της υγείας και να  αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για την ενημέρωση και διδασκαλία των οικογενειών ή ομάδων στην κοινότητα.

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος

*      Εισαγωγή, ορισμοί (υγεία, κοινότητα) (1η εβδομάδα)

*      Πρόληψη    (2η εβδομάδα)

*      Νοσηλευτικές θεωρίες που διέπουν την κοινοτική νοσηλευτική(3η εβδομάδα)

*      Αγωγή υγείας (4η - 7η εβδομάδα)   

*      Περιβάλλον και υγεία  ( 8η εβδομάδα)  

*      Εκτίμηση αναγκών ασθενή στην κοινότητα  (9η εβδομάδα)  

*      Η βία στην κοινότητα (κακοποίηση παιδιού - ηλικιωμένου)  (10η εβδομάδα)  

*      Πρόσβαση στην δευτεροβάθμια/τριτοβάθμια φροντίδα(δομές, αποκεντροποίηση) (11η εβδομάδα)

*      Περιεχόμενο νοσηλευτικής παρέμβασης στην κοινότητα, συνεργασία με άλλους επιστήμονες υγείας (12η – 13η εβδομάδα)

 Μέθοδος Αξιολόγησης

Γραπτές τελικές εξετάσεις και εκπόνηση εργασίας.

 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι

 

Σκοπός του μαθήματος

Να  αποκτήσουν οι φοιτητές  αντίληψη και γνώση περί του πάσχοντος ανθρώπου και των επιμέρους κατά συστήματα παθήσεων αυτού.

 Αναλυτικά οι φοιτητές θα διδαχθούν:

Τους βασικούς παθογενετικούς μηχανισμούς πρόκλησης των νοσημάτων και της μετάδοσης αυτών

Τους σύγχρονους τρόπους διάγνωσης

Τις άμεσες και απώτερες επιπλοκές τους

Την θεραπευτική αντιμετώπιση αλλά και τα μέσα πρόληψης και προστασίας των παθήσεων αυτών

Τα προβλήματα του σύγχρονου τρόπου ζωής και της εμπλοκής τους με τα νοσήματα του ανθρώπου

Διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος

*      Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί (1η - 2η εβδομάδα)

*      Γίνεται εισαγωγή στο μάθημα «Παθολογία». Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις κλασικές μεθόδους κλινικής προσέγγισης όπως η επίκρουση, η ακρόαση, η ψηλάφηση και έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με όρους όπως η διάγνωση και η διαφορική διάγνωση και να διδαχτούν τις σύγχρονες εργαστηριακές μεθόδους, όπως είναι το υπερηχογράφημα, η αξονική και η μαγνητική τομογραφία.

*      Νοσήματα Αιμοποιητικού συστήματος: αναιμίες, λευχαιμίες (3η - 4η εβδομάδα)

*      Νοσήματα Πεπτικού συστήματος: πεπτικό έλκος, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, παγκρεατίτιδα, παθήσεις χοληφόρων, ηπατίτιδα, κίρρωση του ήπατος.(5η - 7η εβδομάδα)

*      Παθήσεις αναπνευστικού συστήματος: βρογχικό άσθμα, χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια. (8η - 9η εβδομάδα)

*      Λοιμώδη νοσήματα: τρόπος μετάδοσης, προφύλαξης αλλά και διαγνωστική προσπέλαση και αντιμετώπιση λοιμωδών νοσημάτων που κατ’ εξοχή επιπολάζουν στον ελληνικό πληθυσμό.(10η - 11η εβδομάδα)

*      Νεοπλάσματα: συχνότερα είδη νεοπλασμάτων. (12η - 13η εβδομάδα)

Μέθοδος Αξιολόγησης

Γραπτές τελικές εξετάσεις

 

 

 

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

 

Σκοπός του μαθήματος

                 Να γίνουν κατανοητές οι βασικές αρχές που διέπουν την ασφαλή και αποτελεσματική χορήγηση των φαρμάκων στην κλινική πράξη.  Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής να γνωρίζει  βάση των συστημάτων του ανθρωπίνου σώματος  τα αντίστοιχα φάρμακα, να εξοικειωθεί με τις δράσεις, ενδείξεις, αντενδείξεις των φαρμάκων, αλλά και με τις αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα. Επίσης να αποκτήσει τη δυνατότητα αντίληψης παρενεργειών με βάση την κλινική εικόνα του ασθενή.

Διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος :

*      Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί.

*      Μηχανισμοί ενέργειας των φαρμάκων στον Οργανισμό

*      Φαρμακοκινητική. Οδοί χορήγησης φαρμάκων.

*      Ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων.

*      Ανάπτυξη νέων φαρμάκων.

*      Παράγοντες που επηρεάζουν το βαθμό ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των φαρμάκων.

*      Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων.

*      Φάρμακα που επιδρούν στο Αυτόνομο Νευρικό σύστημα.

*      Φάρμακα που επιδρούν στο Κεντρικό Νευρικό σύστημα.

*      Φάρμακα που επιδρούν στο Καρδιαγγειακό σύστημα.

*      Φάρμακα που επιδρούν σε άλλα οργανικά συστήματα.

*      Χημειοθεραπευτικά φάρμακα.

*      Αντιφλεγμονώδη Φάρμακα και τοπικές ορμόνες.

Μέθοδος Αξιολόγησης

Γραπτές τελικές εξετάσεις