Διεθνές Πανεπιστημίο της Ελλάδος
Τμήμα Νοσηλευτικής

22 Ιουνίου 2022  Γραμματεία : 15ο Newsletter του ΟΜΠΡΕΛΑ - Ιούνιος 2022                  17 Ιουνίου 2022  Γραμματεία : Πτυχιακές εργασίες - Κουκουρίκος                  16 Ιουνίου 2022  Γραμματεία : ΥΛΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 2, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 2, ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ                  15 Ιουνίου 2022  Γραμματεία : Νευρολογική / Νευροχειρουργική Νοσηλευτική και Διαπολιτιστική Νοσηλευτική                   14 Ιουνίου 2022  Γραμματεία : ΥΛΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 2, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 2, ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ                  
1ο Εξάμηνο
ΤίτλοςΔΜ (Θ)ΔΜ (Ε)Ώρες (Θ)Ώρες (Ε)Κατηγορία
Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη4533Υποχρεωτικό
Ανατομία Ι3121Υποχρεωτικό
Φυσιολογία I 4 1 3 1 Υποχρεωτικό
Βιολογία 3 - 3 - Υποχρεωτικό
Ιστορία Νοσηλευτικής 3 - 2 - Υποχρεωτικό
Μικροβιολογία 3 - 3 - Υποχρεωτικό
Βιοστατιστική 2 1 2 1 ΥποχρεωτικόΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

 

Σκοπός του μαθήματος

    Να δώσει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις που θα συμβάλουν στην ψυχοκοινωνική προσέγγιση και εκπαίδευση των ασθενών ως βιοψυχoκοινωνική οντότητα.  Στο τέλος του εργαστηρίου οι φοιτητές να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν  δεξιότητες επικοινωνίας τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν στην διεργασία συλλογής πληροφοριών όπως η λήψη και ακριβής καταγραφή του νοσηλευτικού ιστορικού καθώς και ο σχεδιασμός φροντίδας με την μέθοδο της Νοσηλευτικής διεργασίας. Επίσης, να εξασκηθούν στη λήψη και καταγραφή των ζωτικών σημείων, καθώς και στη συμπλήρωση του θερμομετρικού διαγράμματος.

 

 Διδακτικό Περιεχόμενο του μαθήματος (ΘΕΩΡΙΑ)

*      Εισαγωγή στην επιστήμη της  Νοσηλευτικής: Ορισμός-στόχοι της Νοσηλευτικής- Η Νοσηλευτική στην υγεία και την ασθένεια

*      Παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία. Ασκήσεις προαγωγής της ευεξίας στην υγεία και την ασθένεια.

*      Βασικές ανθρώπινες ανάγκες: Άτομο, Οικογένεια, Κοινότητα. Μηχανισμοί άμυνας του ατόμου.

*      Η Διεργασία της επικοινωνίας-Μορφές επικοινωνίας- Παράγοντες που την επηρεάζουν.

*      Η επικοινωνία στην Νοσηλευτική Διεργασία-Παράγοντες που προάγουν την  αποτελεσματική επικοινωνία. Ανάπτυξη θεραπευτικών δεξιοτήτων και τεχνικών επικοινωνίας.

*      Ανάπτυξη θεραπευτικών δεξιοτήτων και τεχνικών επικοινωνίας.

*      Φυσική Εξέταση - Λήψη και καταμέτρηση Ζωτικών Σημείων. Εξάσκηση Φοιτητών

*      Φυσική Εξέταση - Λήψη και καταμέτρηση Ζωτικών Σημείων. Εξάσκηση Φοιτητών

*      Μελέτη και Συμπλήρωση  θερμομετρικού διαγράμματος. Εξάσκηση Φοιτητών

*      Νοσηλευτική Διεργασία: Στάδια της Νοσηλευτικής διεργασίας – Τεκμηρίωση- Χαρακτηριστικά της Νοσηλευτικής Διεργασίας.

*      Νοσηλευτική εκτίμηση - Μέθοδοι Συλλογής Δεδομένων (Παρατήρηση, Συνέντευξη, Νοσηλ. Ιστορικό)

*      Νοσηλευτική Διάγνωση: Διατύπωση, Επικύρωση και Ιεράρχηση των Νοσηλευτικών Διαγνώσεων

*      Καταγραφή του Σχεδίου Νοσηλευτικής Φροντίδας

 

Μέθοδος Αξιολόγησης

Γραπτές τελικές εξετάσεις

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 

 Διδακτικό περιεχόμενο μαθήματος

*      Εισαγωγή στην επιστήμη της  Νοσηλευτικής: Ορισμός-στόχοι της Νοσηλευτικής- Η Νοσηλευτική στην υγεία και την ασθένεια -Παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία. Ασκήσεις προαγωγής της ευεξίας στην υγεία και την ασθένεια.

*      Βασικές ανθρώπινες ανάγκες: Άτομο, Οικογένεια, Κοινότητα . Μηχανισμοί άμυνας του ατόμου. Ερωτηματολόγιο για ύπνο.

*      Η Διεργασία της επικοινωνίας-Μορφές επικοινωνίας- Παράγοντες που την επηρεάζουν.

*      Η επικοινωνία στην Νοσηλευτική Διεργασία-Παράγοντες που προάγουν την  αποτελεσματική επικοινωνία. Ανάπτυξη θεραπευτικών δεξιοτήτων και τεχνικών επικοινωνίας.

*      Ανάπτυξη θεραπευτικών δεξιοτήτων και τεχνικών επικοινωνίας.

*      Φυσική Εξέταση – Λήψη και καταμέτρηση Ζωτικών Σημείων. Εξάσκηση Φοιτητών

*      Φυσική Εξέταση – Λήψη και καταμέτρηση Ζωτικών Σημείων. Εξάσκηση Φοιτητών

*      Μελέτη και Συμπλήρωση  θερμομετρικού διαγράμματος. Εξάσκηση Φοιτητών

*      Νοσηλευτική Διεργασία: Στάδια της Νοσηλευτικής διεργασίας – Τεκμηρίωση- Χαρακτηριστικά της Νοσηλευτικής Διεργασίας.

*      Νοσηλευτική Εκτίμηση - Μέθοδοι Συλλογής Δεδομένων (Παρατήρηση, Συνέντευξη, Νοσηλευτικό Ιστορικό)

*      Νοσηλευτική Διάγνωση: Διατύπωση, Επικύρωση και Ιεράρχηση των Νοσηλευτικών Διαγνώσεων

*      Καταγραφή του Σχεδίου Νοσηλευτικής Φροντίδας.

*      Αξιολόγηση νοσηλευτικής διεργασίας

*      Αρχές  ασηψίας –αντισηψίας. Αποστείρωση. Αξιολόγηση του εργαστηρίου – Επανάληψη

 

Μέθοδος Αξιολόγησης

Γραπτές τελικές εξετάσεις

 

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι

 

Σκοπός του μαθήματος

Να διδαχθούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες τις βασικές έννοιες της δομής του ανθρωπίνου σώματος, δηλαδή τη σύνθεση, το σχήμα, το μέγεθος, τη μορφή και τη θέση των ιστών και των οργάνων, καθώς και την τοπογραφική και τη λειτουργική σχέση μεταξύ τους. Αυτό έχει σαν στόχο την εμπέδωση και κατανόηση των παρεχομένων γνώσεων, έτσι ώστε ο φοιτητής να τις επεκτείνει και να συνδυάσει τη γνώση της ανατομικής με το ζωντανό υγιή και ασθενή άνθρωπο, ο οποίος είναι τελικά ο αποδέκτης αυτών των γνώσεων.

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος Θεωρία Ανατομικής Ι :

*      Δομή του κυττάρου του ανθρώπου (1η – 2η εβδομάδα)

*      Ιστοί του ανθρωπίνου σώματος : (3η – 4η εβδομάδα)

*      Επιθηλιακός ιστός

*      Ερειστικός ιστός

*      Μυϊκός ιστός

*      Νευρικός ιστός

*      Όργανα και συστήματα του ανθρωπίνου σώματος.Εισαγωγή (5η εβδομάδα)

*      Αναπνευστικό σύστημα (6η – 7η εβδομάδα)

*      Κυκλοφορικό σύστημα (8η – 9η εβδομάδα)

*      Πεπτικό σύστημα (10η – 11η εβδομάδα)

*      Ουροποιητικό σύστημα (12η εβδομάδα)

*      Γεννητικό σύστημα (13η εβδομάδα)

*      Άσκηση των φοιτητών σε προπλάσματα, πίνακες και εικόνες, με τα σύγχρονα μέσα προβολής για την κατανόηση της μορφολογίας, της τοπογραφικής θέσης και σχέσης των οργάνων και συστημάτων του θεωρητικού μέρους.

Μέθοδοι Αξιολόγησης

Γραπτές τελικές εξετάσεις

 

 

 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι

 

Σκοπός του μαθήματος

Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τους φυσιολογικούς μηχανισμούς σε κυτταρικό και ιστικό επίπεδο, ενώ διδάσκονται και τη φυσιολογική λειτουργία οργάνων και συστημάτων καθώς επίσης και τον συντονισμό της σύνθετης αυτής λειτουργικής διαδικασίας. Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά και τους φυσιολογικούς μηχανισμούς λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού.

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος

Περιγράφονται η σύσταση και οι φυσιολογικές ιδιότητες του κυττάρου και τα επιμέρους συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού. Αναλυτικά:

*      Κύτταρο (1η εβδομάδα)

*      Διακίνηση υγρών (2η εβδομάδα)

*      Αιμοποιητικός ιστός – Φυσιολογία (3η - 5η εβδομάδα)

*      Κυκλοφορία του αίματος – Φυσιολογία (6η - 8η εβδομάδα)

*      Αναπνευστικό σύστημα – Φυσιολογία (9η - 11η εβδομάδα)

*      Ουροποιητικό σύστημα – Οξεοβασική ισορροπία (12η - 13η εβδομάδα)

Μέθοδος Αξιολόγησης

Γραπτές τελικές εξετάσεις.

 

 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 

Σκοπός του μαθήματος

 Να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να κατανοήσουν τις αρχές της Βιολογίας και τους βασικούς βιολογικούς μηχανισμούς καθώς και τις βασικές έννοιες της μοριακής βιολογίας. Να κατανοήσουν τις μεθόδους μέσω των οποίων θα αποκτηθεί η επιστημονική γνώση.

 Διδακτικό Περιεχόμενο του μαθήματος

 

 Γενική Βιολογία:

*      Βασικά χαρακτηριστικά και οργάνωση των εμβίων όντων.

*      Η οργάνωση της ζωής. Η ενέργεια στα ζώντα  συστήματα.

*      Αρχές γενετικής. Εξέλιξη.

*      Ταξινόμηση των εμβίων όντων. Η σχέση μεταξύ ζώων και φυτών.

*      Η  δομική και λειτουργική προσαρμογή τους. Μελέτη οικοσυστημάτων.

Μοριακή Βιολογία:

*      Βασικές έννοιες Μοριακής Βιολογίας.

*      Γενετικός κώδικας. Αναδιπλασιασμός DNA.

*      Πρωτεϊνοσύνθεση. Ρύθμιση γονιδίων. Ανασυνδιασμός  

*      DNA. Γονιδιακή θεραπεία.   

Γενετική:

Βασικές Αρχές γενετικής,

*      Νόμοι κληρονομικότητας, γονίδιο και άτομο, γονίδιο και πληθυσμός,

*      Μεταλλάξεις, συγγενείς ανωμαλίες,

*      Αιμοσφαιρινοπάθειες

 Μέθοδος Αξιολόγησης

Γραπτές τελικές εξετάσεις.

 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

Σκοπός του μαθήματος

Να παρέχει γνώσεις στους φοιτητές για την Ιστορία της Νοσηλευτικής επιστήμης στην Ελλάδα και διεθνώς, για τα γεγονότα που αποτέλεσαν σταθμό στην ανάπτυξη της Νοσηλευτικής στην Ελλάδα και τέλος για τα νεότερα δεδομένα στο χώρο της Νοσηλευτικής Επιστήμης

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος

*      "Απαρχές" της Νοσηλευτικής - πρωτόγονοι λαοί

*      Η Νοσηλευτική στους αρχαίους ανατολικούς λαούς (Κίνα, Περσία, Ινδίες, Κεϋλάνη, Μεσοποταμία, Ιουδαία, Αίγυπτος)

*      Η Νοσηλευτική στην Αρχαία Ελλάδα (Κρήτη, Ομηρικά Έπη, Ασκληπιεία, Ιπποκρατική)

*      Η Νοσηλευτική στο Βυζάντιο

*      Η Νοσηλευτική στους Άραβες

*      Η Νοσηλευτική στη Δύση (Μεσαίωνας, Αναγέννηση, Διαφωτισμός)

*      Η Νοσηλευτική στο Νέο κόσμο

*      Η Νοσηλευτική κατά το 19ο και 20ο αιώνα. Προσωπικότητες της Νοσηλευτικής (FL.NIGHTINGALE)

*      Θεωρητικό υπόβαθρο της Νοσηλευτικής Επιστήμης. Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών

*      Η Νοσηλευτική στον πόλεμο - Ερρίκος Ντυνάν - Διεθνές Ερυθρός Σταυρός

*      Νεότερη Ελληνική Νοσηλευτική: Από την Άλωση μέχρι την Επανάσταση του 1821, επαναστατικοί χρόνοι

*      Νεότερη Ελληνική Νοσηλευτική : από την απελευθέρωση της Ελλάδας μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τον Α΄ και τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο.

*      Από τον Ελληνικό εμφύλιο μέχρι τις μέρες μας, Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδας και προσωπικότητες της Σύγχρονης Ελληνικής Νοσηλευτικής και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Μέθοδος Αξιολόγησης

Γραπτές τελικές εξετάσεις

 

 

 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

 

Σκοπός του μαθήματος

Να εισάγει τους φοιτητές στις γενικές γνώσεις και τις τεχνικές μελέτης των μικροοργανισμών.

Να αποκτήσουν οι φοιτητές γενικές γνώσεις για την εφαρμογή εργαστηριακών τεχνικών για την καλλιέργεια, απομόνωση και ταυτοποίηση των μικροβίων.

Να αποκτήσουν ικανότητα σε υψηλό επίπεδο χρήσης των οργάνων του μικροβιολογικού εργαστηρίου, εφαρμογής ειδικών τεχνικών μεθόδων που απαιτούνται.

Διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος

*      Γενικές γνώσεις Μικροβιολογίας. (1η – 2η εβδομάδα)

*      Ταξινόμηση και περιγραφή των ευκαρυωτικών και προκαρυωτικών   κυττάρων. (3η – 4η εβδομάδα)

*      Ταξινόμηση και γενική περιγραφή των παθογόνων μικροβίων, των Πρωτοζώων των Μυκήτων και των Ιών. (5η – 6η εβδομάδα)

*      Επίδραση των φυσικών, μηχανικών και χημικών παραγόντων στα μικρόβια. (7η – 8η εβδομάδα)

*      Αντιμικροβιακές ουσίες και τρόπος δράσης τους. (9η – 10η εβδομάδα)

*      Αποστείρωση , καλλιέργειες , θρεπτικά υλικά. (11η εβδομάδα)

*      Μικροσκόπιο. (12η εβδομάδα)

*      Σχέση των μικροβίων με τον ανθρώπινο οργανισμό-τρόποι μετάδοσης και πηγές μικροβίων. (13η εβδομάδα)

Μέθοδος Αξιολόγησης

Γραπτές τελικές Εξετάσεις

 

 

 

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Σκοπός του μαθήματος Να κατανοήσουν οι φοιτητές τα βασικά μεθοδολογικά θέματα  που έχουν σχέση με την εφαρμοσμένη έρευνα στις βιοιατρικές επιστήμες. Οι φοιτητές να είναι σε θέση να αναφέρουν :

Τις βασικές έννοιες της περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής.

Τα κύρια θέματα των επιπέδων μετρησιμότητας.

Τη μεθοδολογική οργάνωση μιας έρευνας και τα βασικά θέματα που απορρέουν από αυτή.

Τις βασικές τεχνικές δειγματοληψίας και οργάνωσης της έρευνας πεδίου σε βιοιατρικές μελέτες.

Τον τρόπο παρουσίασης των αποτελεσμάτων μιας έρευνας δια μέσου πινάκων και διαγραμμάτων.

Διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος

*      Εισαγωγικές έννοιες

*      Περίγραμμα βιομετρικής έρευνας.

*      Συλλογή βιομετρικού υλικού (απογραφές –συνεχείς εγγραφές, ειδικές έρευνες, δειγματοληψίες ).

*      Επεξεργασία των στοιχείων.

*      Παρουσίαση του υλικού ( Πίνακες – Διαγράμματα ).

*      Περιγραφική στατιστική ( μελέτη των κατανομών συχνοτήτων).

*      Μεθοδολογία στατιστικής μελέτης ποσοτικών χαρακτηριστικών.

*      Μελέτη στατιστικής μελέτης ποιοτικών χαρακτηριστικών.

*      Συσχέτιση και εξάρτηση.

*      Μη παραμετρικές μέθοδοι.

*      Στοιχεία λογισμού των πιθανοτήτων.

*      Μεθοδολογία πειραματισμού και βιοαναλύσεων.(12η -13η εβδομάδα)

Μέθοδος Αξιολόγησης

Γραπτές τελικές εξετάσεις