Τμήμα Νοσηλευτικής ΑΤΕΙΘ

23 Ιουνίου 2017  Καθηγητές : Αρχές Πληροφορικής και εφαρμογές στην Υγεία                  19 Ιουνίου 2017  Καθηγητές : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΤΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΚΑΥΚΙΑ & ΚΟΥΤΑΛΑΚΗ)                  19 Ιουνίου 2017  Καθηγητές : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ & ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΜΗΝΑΣΙΔΟΥ & ΚΑΥΚΙΑ)                  18 Ιουνίου 2017  Καθηγητές : Εργαστήριο Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής Κουκουρίκος - Φουντούκη 2η Ευκαιρία                   17 Ιουνίου 2017  Καθηγητές : ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΣ ΛΑΒΔΑΝΙΤΗ                   

Σας καλωσορίζουμε στον ανανεωμένο δικτυακό τόπο του Τμήματος Νοσηλευτικής, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης. Η σύγχρονη εποχή μας, επιτάσσει και σύγχρονες μορφές επικοινωνίας. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής, η ιστοσελίδα αυτή φιλοδοξεί να βοηθήσει όσους ανατρέξουν σ΄ αυτή, να βρουν πληροφορίες που αφορούν στη φιλοσοφία και στην αποστολή του τμήματος, στη διοικητική λειτουργία του, στο περιεχόμενο των σπουδών, στο εκπαιδευτικό προσωπικό, στις ερευνητικές και μεταπτυχιακές δραστηριότητες, αλλά και χρήσιμες χρηστικές πληροφορίες που θα διευκολύνουν τη φοίτηση των φοιτητών /τριών μας. Ελπίζουμε να συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση του συνόλου των χρηστών της για τη φυσιογνωμία, το εκπαιδευτικό έργο, τις δυνατότητες και τις δραστηριότητες του τμήματος μας.

 

Καλή πλοήγηση

Η πρόεδρος του τμήματος

Δρ. Αλεξάνδρα Δημητριάδου.