Τμήμα Νοσηλευτικής ΑΤΕΙΘ

21 Ιανουαρίου 2017  Καθηγητές : ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (Α & Γ) ΜΕ ΤΗΝ κα ΚΑΥΚΙΑ                  20 Ιανουαρίου 2017  Καθηγητές : Εκπαίδευση φοιτητών στην Γενετική Ανάλυση                  19 Ιανουαρίου 2017  Καθηγητές : ΥΛΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ                  19 Ιανουαρίου 2017  Καθηγητές : ΥΛΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΩΡΙΑ)                  19 Ιανουαρίου 2017  Καθηγητές : ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΚΑΙ Ε ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ κου ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΥ)                   

Σας καλωσορίζουμε στον ανανεωμένο δικτυακό τόπο του Τμήματος Νοσηλευτικής, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης. Η σύγχρονη εποχή μας, επιτάσσει και σύγχρονες μορφές επικοινωνίας. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής, η ιστοσελίδα αυτή φιλοδοξεί να βοηθήσει όσους ανατρέξουν σ΄ αυτή, να βρουν πληροφορίες που αφορούν στη φιλοσοφία και στην αποστολή του τμήματος, στη διοικητική λειτουργία του, στο περιεχόμενο των σπουδών, στο εκπαιδευτικό προσωπικό, στις ερευνητικές και μεταπτυχιακές δραστηριότητες, αλλά και χρήσιμες χρηστικές πληροφορίες που θα διευκολύνουν τη φοίτηση των φοιτητών /τριών μας. Ελπίζουμε να συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση του συνόλου των χρηστών της για τη φυσιογνωμία, το εκπαιδευτικό έργο, τις δυνατότητες και τις δραστηριότητες του τμήματος μας.

 

Καλή πλοήγηση

Η πρόεδρος του τμήματος

Δρ. Αλεξάνδρα Δημητριάδου.