Τμήμα Νοσηλευτικής ΑΤΕΙΘ

Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07
18 Απριλίου 2015  Καθηγητές : ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΥΚΙΑ                  16 Απριλίου 2015  Καθηγητές : Μαθήματα κου Θεοφανίδη                  16 Απριλίου 2015  Καθηγητές : Σχετικά με την άσκηση στην ΚΑΡΠΑ                  16 Απριλίου 2015  Καθηγητές : Πτυχιακές Εργασίες Κουκουρίκος Κ                  16 Απριλίου 2015  Καθηγητές : Κλινική άσκηση Ψ.Ν.Θ                   

Σας  καλωσορίζουμε στον ανανεωμένο δικτυακό τόπο του Τμήματος Νοσηλευτικής, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης.

Η σύγχρονη εποχή μας, επιτάσσει και  σύγχρονες μορφές επικοινωνίας. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής,  η ιστοσελίδα αυτή φιλοδοξεί να βοηθήσει όσους ανατρέξουν σ΄ αυτή,  να βρουν πληροφορίες που αφορούν στη φιλοσοφία και στην αποστολή του τμήματος, στη διοικητική λειτουργία του, στο περιεχόμενο των σπουδών, στο εκπαιδευτικό προσωπικό, στις ερευνητικές και μεταπτυχιακές δραστηριότητες,  αλλά και χρήσιμες χρηστικές πληροφορίες που θα διευκολύνουν τη φοίτηση των φοιτητών /τριών μας.

Ελπίζουμε να συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση του συνόλου των χρηστών της για τη φυσιογνωμία, το εκπαιδευτικό έργο, τις δυνατότητες και τις δραστηριότητες του τμήματος  μας.

 

Καλή πλοήγηση

Η πρόεδρος του τμήματος

Δρ. Κουρκούτα Λαμπρινή.