Διεθνές Πανεπιστημίο της Ελλάδος
Τμήμα Νοσηλευτικής

17 Σεπτεμβρίου 2021  Γραμματεία : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ                  17 Σεπτεμβρίου 2021  Γραμματεία : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ                   17 Σεπτεμβρίου 2021  Γραμματεία : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022                  17 Σεπτεμβρίου 2021  Γραμματεία : ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2021-2022                  16 Σεπτεμβρίου 2021  Γραμματεία : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                  
Τομείς
Κορνίζα: ΤΟΜΕΙΣ
 

 

 


Το Τμήμα Νοσηλευτικής αποτελείται από 3 τομείς, που κάθε ένας έχει τον υπεύθυνο και τα μέλη του, τα οποία συμμετέχουν στις Συνελεύσεις των Τομέων σε τακτά χρονικά διαστήματα ( Τα μέλη των τομέων εναλλάσσονται σε τακτά χρονικά διαστήματα) .

 

Τομείς Τμήματος Νοσηλευτικής

1.

Τομέας Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων

2.

Τομέας Ιατρικών μαθημάτων-κλινικών εργαστηρίων

3.

Τομέας Κοινωνικών Επιστημών

 

1.     Τομέας Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων

Διευθυντής Τομέα :

Μέλη : Μπελλάλη Θάλεια

           Λαβδανίτη Μαρία

           Μηνασίδου Ευγενία

           Τσαλογλίδου Αρετή

           Καυκιά Θεοδώρα

           Κουκουρίκος Κων/νος

           Κουταλάκη Παρασκευή (ΕΤΕΠ)

2.     Τομέας Ιατρικών Μαθημάτων – Κλινικών εργαστηρίων

Διευθυντής Τομέα :


Μέλη : Καζάκος Κυριάκος

           Κουρκούτα Λαμπρινή

           Μίνος Γεώργιος

           Θεοφανίδης Δημήτριος


3.     Τομέας Κοινωνικών Επιστημών

Διευθυντής Τομέα : Μηνασίδου Ευγενία

Μέλη :