ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ18ης

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

            ΘΕΜΑ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εφαρμογή Νέου Προγράμματος Σπουδών  - Αντιστοιχίες μαθημάτων παλαιού και νέου προγράμματος σπουδών.

Τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζουν τα παρακάτω που αφορούν στην εφαρμογή του νέου προγράμματος σπουδών:

1.      Το νέο πρόγραμμα να εφαρμοστεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 και να ενταχθούν σ’ αυτό όλοι οι φοιτητές. Οι φοιτητές οι οποίοι είναι ενταγμένοι σε παλαιότερα προγράμματα σπουδώνη εφαρμογή των οποίων έγινε πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 θα παραμείνουν σ’ αυτά εκτός αν με έγγραφη αίτηση τους ζητήσουν την ένταξη τους στο νέο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.

2.      Καταργούνται τα παρακάτω μαθήματα του παλαιού προγράμματος σπουδών (ΠΣ):

1.

Εξελικτική Ψυχολογία

2.

Χειρουργική ΙΙ

3.

Δημόσια Υγιεινή 

3.      Οι αντιστοιχίες των μαθημάτων του νέου με το παλιό πρόγραμμα σπουδών είναι οι εξής:

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών

ΚΩΔ

Τίτλος Μαθήματος

Νέο Εξάμηνο

ΔΜ

ΩΡ

ΤΥΠΟΣ

ΚΩΔ

Τίτλος Μαθήματος

Παλαιό Εξάμηνο

ΤΥΠΟΣ

151011

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-Θ

1ο

4

3

Υ

0210101

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-Θ

1ο

Υ

151012

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-Ε

1ο

5

3

Υ

0210102

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-Ε

1ο

Υ

151021

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι-Θ

1ο

3

2

Υ

0210201

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι-Θ

1ο

Υ

151022

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι-Ε

1ο

1

1

Υ

0210202

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι-Ε

1ο

Υ

151031

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι - Θ

1ο

4

3

Υ

0210302

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι - Θ

1ο

Υ

151032

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι - Ε

1ο

1

1

Υ

0210303

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι - Ε

1ο

Υ

15104

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

1ο

3

3

Υ

21052

ΒΙΟΛΟΓΙΑ/ΓΕΝΕΤΙΚΗ

1ο

Υ

15105

ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

1ο

3

2

Υ

0210801

ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

6ο

Ε

15106

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

1ο

3

3

Υ

0210601

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

1ο

Υ

151071

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-Θ

1ο

2

2

Υ

0240501

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

4ο

Υ

151072

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-Ε

1ο

1

1

Υ

15202

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

2ο

3

2

Υ

0220201

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

2ο

Υ

152031

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-Θ

2ο

5

4

Υ

0220301

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-Θ

2ο

Υ

152032

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-Ε

2ο

4

3

Υ

0220302

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-Ε

2ο

Υ

152041

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι / ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ - Θ

2ο

5

4

Υ

0220403

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι / ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ - Θ

2ο

Υ

152042

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι / ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ - Ε

2ο

4

4

Υ

0220404

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι / ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ -Ε

2ο

Υ

15205

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι

2ο

3

3

Υ

0230401

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι

2ο

Υ

15206

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

2ο

3

3

Υ

0220601

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

2ο

Υ

152011

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙ - Θ

2ο

2

2

Υ

0220102

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙ - Θ

2ο

Υ

152012

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙ - Ε

2ο

1

1

Υ

0220103

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙ - Ε

2ο

Υ

153011

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ I-Θ

3ο

7

4

Υ

0230201

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ I-Θ

3ο

Υ

153012

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ I-Ε

3ο

4

4

Υ

0230202

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ I-Ε

3ο

Υ

153021

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ I-Θ

3ο

7

4

Υ

0230101

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ I-Θ

3ο

Υ

153022

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ I-Ε

3ο

4

4

Υ

0230102

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ I-Ε

3ο

Υ

15303

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

3ο

2

3

Υ

0240401

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

3ο

Υ

15304

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

3ο

2

3

Υ

0230302

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι

3ο

Υ

15305

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

3ο

2

2

Υ

0210401

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

3ο

Υ

15306

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

3ο

2

2

Υ

0210701

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

1ο

Υ

154011

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΉ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ II-Θ

4ο

6

4

Υ

0240201

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΉ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ II-Θ

4ο

Υ

154012

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ II-Ε

4ο

4

4

Υ

0240202

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ II-Ε

4ο

Υ

154021

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ II-Θ

4ο

6

4

Υ

0240101

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ II-Θ

4ο

Υ

154022

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ II-Ε

4ο

4

4

Υ

0240102

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ II-Ε

4ο

Υ

15403

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ

4ο

2

2

Υ

0270401

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

4ο

Υ

 

 

 

 

 

 

0230701

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ

7ο

Ε

15504

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

5ο

4

3

Υ

0250401

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

5ο

Υ

154051

ΑΡΧΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ-Θ

4ο

2

2

Υ

0240501

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

6ο

Ε

154052

ΑΡΧΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ-Ε

4ο

1

1

Υ

15406

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

4ο

2

2

Υ

0240801

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

4ο

Υ

155011

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ-Θ

5ο

5

4

Υ

02501031

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ-Θ

5ο

Υ

155012

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ-Ε

5ο

9

7

Υ

02501032

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ-Ε

5ο

Υ

15502

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

5ο

5

3

Υ

0250801

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

5ο

Υ

15503

ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

5ο

2

2

Υ

0250202

ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

5ο

Υ

154041

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-Θ

4ο

2

2

Υ

 

ΝΈΟ

 

 

154042

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-Ε

4ο

1

1

Υ

 

ΝΕΟ

 

 

15505

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ - ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

5ο

3

2

Υ

0270802

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

5ο

Ε

15506

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ

5ο

2

2

Ε

0230601

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ

5ο

Ε

15507

ΔΙΑΤΡΟΦΗ/ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ

5ο

2

2

Ε

0240302

ΔΙΑΤΡΟΦΗ/ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ

5ο

Ε

15508

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

5ο

2

2

Ε

 

ΝΕΟ

 

 

15509

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

5ο

2

2

Ε

0250100

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

5ο

Ε

156011

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-Θ

6ο

6

4

Υ

0260101

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-Θ

6ο

Υ

156012

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-Ε

6ο

5

5

Υ

0260102

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-Ε

6ο

Υ

15602

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

6ο

2

2

Υ

0270200

ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

6ο

Υ

156031

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ / ΜΕΘ - Θ

6ο

6

4

Υ

0260303

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ / ΜΕΘ -Θ

6ο

Υ

156032

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ / ΜΕΘ - Ε

6ο

5

5

Υ

0260304

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ / ΜΕΘ -Ε

6ο

Υ

15604

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ/ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

6ο

4

3

Υ

0260402

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ/ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

6ο

Υ

15605

ΓΕΝΕΤΙΚΗ

6ο

2

2

Ε

 

ΝΕΟ

 

15606

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

6ο

2

2

Ε

0230501

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

6ο

Ε

15607

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ

6ο

2

3

Ε

 

ΝΕΟ

 

 

15608

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ

6ο

2

2

Ε

0240602

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ

6ο

Ε

157011

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ-Θ

7ο

9

4

Υ

0270101

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ-Θ

7ο

Υ

157012

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ-Ε

7ο

6

8

Υ

0270102

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ-Ε

7ο

Υ

15702

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

7ο

4

3

Υ

0260202

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

7ο

Υ

15703

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ/ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7ο

5

3

Υ

0270502

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ/ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7ο

Υ

15704

ΥΓΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

7ο

4

2

Υ

0270100

ΥΓΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

7ο

Ε

15705

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣ/ΚΗ

7ο

2

2

Ε

0250701

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣ/ΚΗ

7ο

Ε

150706

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

7ο

2

2

Ε

0250902

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

7ο

Υ

15707

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

7ο

2

2

Ε

 

ΝΕΟ 

 

15708

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ

7ο

2

2

Ε

0260611

ΑΓΓΛΙΚΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

7ο

Ε

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

0211001

ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

1ο

Υ

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

0240100

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙ

4ο

Υ

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

0230701

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ

7ο

Ε

 

  

4.      Προστίθενται τα παρακάτω νέα μαθήματα:

1.

Πρώτες Βοήθειες (Θ & Ε)

2.

Νεφρολογική Νοσηλευτική

3.

Γενετική

4.

Σακχαρώδης Διαβήτης

5.

Περιεγχειρητική Νοσηλευτική

 

5.      Ως μαθήματα ειδικότητας ορίζονται τα εξής:

·         Χειρουργική Νοσηλευτική Ι

·         Παθολογική Νοσηλευτική Ι

·         Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ

·         Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ

·         Παιδιατρική Νοσηλευτική

·         Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας

·         Επείγουσα Νοσηλευτική /ΜΕΘ

·         Κοινοτική Νοσηλευτική Ι/ Αγωγή Υγείας

·         Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ

·         Νοσηλευτική Φροντίδα Ηλικιωμένων

·         Ογκολογική Νοσηλευτική

 

6.      Οι συντελεστές των μικτών μαθημάτων έχουν ως εξής:

Θεωρία 50% Εργαστήριο 50%

 

7.      Τα μαθήματα εντάσσονται στους τομείς μαθημάτων όπως παρακάτω:

Τομέας Ιατρικών Μαθημάτων – Κλινικά Εργαστήρια

·      Ανατομία Ι

·      Ανατομία ΙΙ

·      Φυσιολογία Ι

·      Φυσιολογία ΙΙ

·      Φαρμακολογία

·      Παθολογία Ι

·      Παθολογία ΙΙ

·      Μικροβιολογία

·      Χειρουργική

·      Βιολογία

·      Επιδημιολογία/Δημόσια Υγιεινή

·      Γενετική

·      Διατροφή/Διαιτολογία

·      Σακχαρώδης Διαβήτης

·      Βιοστατιστική

 

Τομέας Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων

·         Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη

·         ΒασικέςΑρχέςΝοσηλευτικής

·         ΔιαγνωστικήΝοσηλευτική και Σημειολογία

·         Λοιμώξεις στο ΧώροΠαροχήςΥγείας

·         ΣεμινάριαΝοσηλευτικής- Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας

·         Υγεία Γυναικών / ΝοσηλευτικήΜητρότητας

·         Νοσηλευτική Αποκατάστασης Χρόνιων Πασχόντων - ΦροντίδαΑτόμων με ΝευρολογικέςΔιαταραχές

·         ΚαρδιολογικήΝοσηλευτική

·         ΧειρουργικήΝοσηλευτική  Ι  

·         ΠαθολογικήΝοσηλευτική  Ι

·         ΧειρουργικήΝοσηλευτική  ΙΙ

·         ΠαθολογικήΝοσηλευτική  ΙΙ

·         ΠαιδιατρικήΝοσηλευτική

·         ΝοσηλευτικήΨυχικήςΥγείας

·         Επείγουσα Νοσηλευτική /ΜΕΘ

·         Ογκολογική Νοσηλευτική

·         Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ

·         ΝεφρολογικήΝοσηλευτική

·         Πρώτες Βοήθειες

·         Κοινοτική Νοσηλευτική Ι/ Αγωγή Υγείας

·         Νοσηλευτική Φροντίδα Ηλικιωμένων

·         Περιεγχειριτική Νοσηλευτική

 

Τομέας Κοινωνικών Επιστημών

·      ΜεθοδολογίαΈρευνας στη Νοσηλευτική

·      Διασφάλιση της Ποιότητας στη Νοσηλευτική Πράξη

·      ΝοσηλευτικέςΘεωρίες

·      ΙστορίαΝοσηλευτικής

·      Νοσηλευτική Διοίκηση-ΔιοίκησηΥπηρεσιώνΥγείας

·      Αρχές Πληροφορικής και Εφαρμογές στην Υγεία

·      Ηθική και Δεοντολογία Νοσηλευτικής Επιστήμης

·      Συμβουλευτική Νοσηλευτική

·      Ψυχολογία της Υγείας

·      Κοινωνιολογία της Υγείας

·      Ξένη Γλώσσα- Ορολογία

·      Μέθοδοι Διδασκαλίας στη Νοσηλευτική

·      Οικονομία της Υγείας

 


 

8.      Οι αλυσίδες μεταξύ των υποχρεωτικών μαθημάτων καθορίζονται ως εξής:

A/A

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ

1.

Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής

·      Παθολογική Νοσηλευτική Ι

·      Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ

·      Χειρουργική Νοσηλευτική Ι

·      Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ

·      Παιδιατρική Νοσηλευτική

2.

·  Μεθοδολογία Έρευνας στη Νοσηλευτική

·  Κοινοτική Νοσηλευτική Ι / Αγωγή Υγείας

·  Παθολογική Νοσηλευτική Ι

·  Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ

·  Χειρουργική Νοσηλευτική Ι

·  Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ

·  Παιδιατρική Νοσηλευτική

·  Ογκολογική Νοσηλευτική

Σεμινάρια Νοσηλευτικής / Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας.

3.

·  Παθολογική Νοσηλευτική Ι

·  Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ

·  Χειρουργική Νοσηλευτική Ι

·  Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ

Επείγουσα Νοσηλευτική /ΜΕΘ

4.

Κοινοτική Νοσηλευτική Ι / Αγωγή Υγείας.

Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ

9.      Οι προϋποθέσεις έναρξης πρακτικής άσκησης ορίζονται ως εξής:

Οι φοιτητές α) να βρίσκονται στο 8 εξάμηνο σπουδών β) να έχουν περάσει όλα τα μαθήματα ειδικότητας, όπως αυτά καθορίζονται από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και γ) είκοσι επτά (27) του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών

10.  Οι προϋποθέσεις εκπόνησης πτυχιακής εργασίας ορίζονται ως εξής:

Οι φοιτητές α) να βρίσκονται στο 8 εξάμηνο σπουδών β) να έχουν περάσει όλα τα μαθήματα ειδικότητας, όπως αυτά καθορίζονται από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και γ) είκοσι επτά (27) του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.

11.  Οι προϋποθέσεις λήψης πτυχίου ορίζονται ως εξής:

Ο φοιτητής/τριαείναι υποχρεωμένος/η να παρακολουθήσει με επιτυχία τριάντα οκτώ (38) υποχρεωτικά μαθήματα καθώς και τρία (3) από τα δώδεκα (12) μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής που προσφέρονται. Στον ανωτέρω συνολικό αριθμό μαθημάτων δεν περιλαμβάνεται η συνεχής 6/μηνη Πρακτική Άσκηση σε χώρους πραγματικής εργασίας (νοσηλευτικά ιδρύματα)και η Πτυχιακή Εργασία του 8ου εξαμήνου.


 

12.  Μεταβατικές Διατάξεις για τους Φοιτητές:

1.      Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών θα ισχύσει από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016.

2.      Το νέο περιεχόμενο μαθημάτων θα ισχύσει για όλους τους Φοιτητές. Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει 50 μαθήματα , έναντι των 48 μαθημάτων του προηγούμενου προγράμματος.

3.      Φοιτητές οι οποίοι είναι ενταγμένοι σε παλαιότερα προγράμματα σπουδών τα οποία είχαν εφαρμοστεί πριν από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010 παραμένουν σ’ αυτά και μπορούν κατόπιν έγγραφης αίτησης τους να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα σπουδών. Στις περιπτώσεις αυτές οι αντιστοιχίσεις μαθημάτων θα γίνονται κατά περίπτωση με απόφαση της Συνελεύσεως του Τμήματος.

4.      Τα μαθήματα που έχουν καταργηθεί θα εμφανίζονται στην Αναλυτική Βαθμολογία των φοιτητών που τα έχουν περάσεικαι θα υπολογίζονται στο τελικό βαθμό πτυχίου.

5.      Οι φοιτητές εισαγωγής από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 και πίσω, προϋπόθεση για να ανακηρυχθούν πτυχιούχοι είναι να έχουν συμπληρώσει 210 ΔΜ, πτυχιακή και πρακτική άσκηση.Στη συγκέντρωση των 210 ΔΜ απαραίτητα είναι να συμπεριλαμβάνονται:
α) τα εξής μαθήματα ειδικότητας:

§  Χειρουργική Νοσηλευτική Ι

§  Παθολογική Νοσηλευτική Ι

§  Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ

§  Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ

§  Παιδιατρική Νοσηλευτική

§  Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας

§  Επείγουσα Νοσηλευτική /ΜΕΘ

§  Κοινοτική Νοσηλευτική Ι/ Αγωγή Υγείας

§  Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ

§  Νοσηλευτική Φροντίδα Ηλικιωμένων

§  Ογκολογική Νοσηλευτική

και β)τρία μαθήματα από την παρακάτω Ομάδα Μαθημάτων:

           Κωδικός                   Τίτλος Μαθήματος

§  15105.             Ιστορία Νοσηλευτικής

§  15405              Αρχές Πληροφορικής και εφαρμογές στην Υγεία

§  15505              Νοσηλευτική Αποκατάστασης Χρόνιων Πασχόντων – Φροντίδα
                       Ατόμων με Νευρολογικές Διαταραχές.

§  15506              Νοσηλευτικές Θεωρίες.

§  15507              Διατροφή / Διαιτολογία

§  15509              Διασφάλιση της Ποιότητας στη Νοσηλευτική Πράξη

§  15606              Λοιμώξεις στο Χώρο Παροχής Υγείας

§  15608              Διαγνωστική Νοσηλευτική & Σημειολογία

§  15704              Υγεία Γυναικών / Νοσηλευτική Μητρότητας

§  15705              Καρδιολογική Νοσηλευτική

§  15708              Ξένη Γλώσσα – Ορολογία

§  0230701          Δημόσια Υγιεινή

Η ανωτέρω διάταξη θα ισχύσει για τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2016 και 2016-2017.

 

6.      Αν ένας φοιτητής / τρια με το παλαιό πρόγραμμα σπουδών έχει περάσει ένα μάθημα  το οποίο στο νέο πρόγραμμα σπουδών αντιστοιχείται με μάθημα το οποίο  γίνεται μικτό ο βαθμός ο οποίος έχει επιτύχει περνιέται και στα δύο μέρη  (Θεωρία και Εργαστήριο) του νέου μαθήματος.

1.      Θα δημιουργηθούν περιορισμοί στις δηλώσεις μαθημάτων του Νέου Προγράμματος σπουδών. Οι φοιτητές που έχουν περάσει μαθήματα του παλαιού ΠΣ, για τα οποία υπάρχει αντιστοιχία με μαθήματα του νέου ΠΣ (παρ.3 ), δεν θα μπορούν να δηλώσουν τα νέα αυτά μαθήματα.

2.      Οι φοιτητές κατά τις δηλώσεις μαθημάτων, υποχρεούνται από κάθε ομάδα Μαθημάτων Επιλογής των Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄ εξαμήνων, να δηλώσουν ένα μάθημα ανά εξάμηνο και να κατοχυρώσουν βαθμό σε αυτό.

3.      Για κάθε άλλη περίπτωση που θα προκύψει κατά τη μεταβατική περίοδο εφαρμογής του Νέου Προγράμματος Σπουδών και δεν προβλέπεται στα παραπάνω, θα αποφασίζει σχετικά η Συνέλευση του Τμήματος.