Διεθνές Πανεπιστημίο της Ελλάδος
Τμήμα Νοσηλευτικής

22 Οκτωβρίου 2021  Καθηγητές : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Ε ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ                  22 Οκτωβρίου 2021  Γραμματεία : Πρόσκληση Συμμετοχής Κινητικότητας Φοιτητών για Πρακτική Ασκηση after Pravement στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το εαρινό εξάμηνο 2021-2022                  22 Οκτωβρίου 2021  Γραμματεία : Πρόσκληση Συμμετοχής Κινητικότητας Φοιτητών για σπουδές στο πλαίσιο Προγράμματος erasmus+ για το εαρινό εξάμηνο 2021-2022                   21 Οκτωβρίου 2021  Καθηγητές : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ                  20 Οκτωβρίου 2021  Καθηγητές : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ-ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ                  
Συναίνεση Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021
Α/Α Ονοματεπώνυμο Έτος/Α.Μ. Συναίνεση
1 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ2019/155Ο φοιτητής/τρια ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ με ΑΜ 2019/155 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
2LILO MARIA2012/9138Ο φοιτητής/τρια LILO MARIA με ΑΜ 2012/9138 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
3ΑΒΡΑΑΜ ΘΕΟΔΩΡΟΣ2017/10059Ο φοιτητής/τρια ΑΒΡΑΑΜ ΘΕΟΔΩΡΟΣ με ΑΜ 2017/10059 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
4ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΤΕΡΙΝΑ2016/9892Ο φοιτητής/τρια ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΤΕΡΙΝΑ με ΑΜ 2016/9892 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
5ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΖΩΗ2020/273Ο φοιτητής/τρια ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΖΩΗ με ΑΜ 2020/273 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
6ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ2019/8Ο φοιτητής/τρια ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ με ΑΜ 2019/8 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
7ΑΓΑΘΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ2018/10149Ο φοιτητής/τρια ΑΓΑΘΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ με ΑΜ 2018/10149 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
8ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΛΑΥΚΗ 2018/10150Ο φοιτητής/τρια ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΛΑΥΚΗ με ΑΜ 2018/10150 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
9ΑΓΚΑΛΛΙΟΥ ΤΖΕΣΙ2018/10151Ο φοιτητής/τρια ΑΓΚΑΛΛΙΟΥ ΤΖΕΣΙ με ΑΜ 2018/10151 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
10ΑΓΚΟΥΣΟΓΛΟΥ ΧΟΥΣΕΙΝ2017/10135Ο φοιτητής/τρια ΑΓΚΟΥΣΟΓΛΟΥ ΧΟΥΣΕΙΝ με ΑΜ 2017/10135 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
11ΑΖΑΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ2018/10152Ο φοιτητής/τρια ΑΖΑΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ με ΑΜ 2018/10152 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
12ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ2014/9649Ο φοιτητής/τρια ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ με ΑΜ 2014/9649 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
13ΑΙΒΑΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ2018/10153Ο φοιτητής/τρια ΑΙΒΑΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ με ΑΜ 2018/10153 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
14ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ2016/9845Ο φοιτητής/τρια ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ με ΑΜ 2016/9845 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
15ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ2014/9630Ο φοιτητής/τρια ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ με ΑΜ 2014/9630 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
16ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ2018/10275Ο φοιτητής/τρια ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ με ΑΜ 2018/10275 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
17ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ2020/3422Ο φοιτητής/τρια ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ με ΑΜ 2020/3422 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
18ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ2019/141Ο φοιτητής/τρια ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ με ΑΜ 2019/141 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
19ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2019/11Ο φοιτητής/τρια ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ με ΑΜ 2019/11 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
20ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ2019/12Ο φοιτητής/τρια ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ με ΑΜ 2019/12 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
21ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ2020/344Ο φοιτητής/τρια ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ με ΑΜ 2020/344 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
22ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ2020/321Ο φοιτητής/τρια ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ με ΑΜ 2020/321 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
23ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ2018/10298Ο φοιτητής/τρια ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ με ΑΜ 2018/10298 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
24ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ2018/10278Ο φοιτητής/τρια ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ με ΑΜ 2018/10278 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
25ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ2019/13Ο φοιτητής/τρια ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ με ΑΜ 2019/13 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
26ΑΠΤΟΥΛ-ΧΑΛΗΜ ΓΚΙΟΝΟΥΛ2018/10158Ο φοιτητής/τρια ΑΠΤΟΥΛ-ΧΑΛΗΜ ΓΚΙΟΝΟΥΛ με ΑΜ 2018/10158 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
27ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2017/10120Ο φοιτητής/τρια ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ με ΑΜ 2017/10120 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
28ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ2014/9506Ο φοιτητής/τρια ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ με ΑΜ 2014/9506 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
29ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ2014/9554Ο φοιτητής/τρια ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ με ΑΜ 2014/9554 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
30ΑΡΓΥΡΟΠΟΎΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 2014/9642Ο φοιτητής/τρια ΑΡΓΥΡΟΠΟΎΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ με ΑΜ 2014/9642 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
31ΑΣΒΕΣΤΑ ΣΟΦΙΑ2020/304Ο φοιτητής/τρια ΑΣΒΕΣΤΑ ΣΟΦΙΑ με ΑΜ 2020/304 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
32ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2018/10159Ο φοιτητής/τρια ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ με ΑΜ 2018/10159 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
33ΑΣΠΡΟΛΟΥΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ2018/10291Ο φοιτητής/τρια ΑΣΠΡΟΛΟΥΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ με ΑΜ 2018/10291 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
34ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ2018/10306Ο φοιτητής/τρια ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ με ΑΜ 2018/10306 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
35ΑΥΓΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ2020/350Ο φοιτητής/τρια ΑΥΓΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ με ΑΜ 2020/350 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
36ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ2015/9774Ο φοιτητής/τρια ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ με ΑΜ 2015/9774 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
37ΑΧΟΥΝΤΖΑΝΤΕ ΓΙΑΣΙΝ2016/9811Ο φοιτητής/τρια ΑΧΟΥΝΤΖΑΝΤΕ ΓΙΑΣΙΝ με ΑΜ 2016/9811 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
38ΑΧΡΙΑΝ ΤΖΑΝΣΕΛ2017/161800Ο φοιτητής/τρια ΑΧΡΙΑΝ ΤΖΑΝΣΕΛ με ΑΜ 2017/161800 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
39ΒΑΒΛΙΑΡΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 2019/150Ο φοιτητής/τρια ΒΑΒΛΙΑΡΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ με ΑΜ 2019/150 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
40ΒΑΒΟΥΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ2015/9808Ο φοιτητής/τρια ΒΑΒΟΥΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ με ΑΜ 2015/9808 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
41ΒΑΛΑΗ ΑΝΝΑ1995/4404Ο φοιτητής/τρια ΒΑΛΑΗ ΑΝΝΑ με ΑΜ 1995/4404 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
42ΒΑΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2019/140Ο φοιτητής/τρια ΒΑΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ με ΑΜ 2019/140 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
43ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ2019/1519Ο φοιτητής/τρια ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΜ 2019/1519 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
44ΒΑΝΙΚΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ2020/332Ο φοιτητής/τρια ΒΑΝΙΚΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ με ΑΜ 2020/332 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
45ΒΑΡΒΕΣΙΏΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ2018/10263Ο φοιτητής/τρια ΒΑΡΒΕΣΙΏΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ με ΑΜ 2018/10263 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
46ΒΑΡΔΑΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ2020/295Ο φοιτητής/τρια ΒΑΡΔΑΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ με ΑΜ 2020/295 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
47ΒΑΡΣΑΜΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2018/10277Ο φοιτητής/τρια ΒΑΡΣΑΜΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με ΑΜ 2018/10277 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
48ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΙΛΙΠΠΙΑ2019/169Ο φοιτητής/τρια ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΙΛΙΠΠΙΑ με ΑΜ 2019/169 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
49ΒΑΤΜΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ2017/10130Ο φοιτητής/τρια ΒΑΤΜΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ με ΑΜ 2017/10130 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
50ΒΕΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ2020/317Ο φοιτητής/τρια ΒΕΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ με ΑΜ 2020/317 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
51ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ2019/158Ο φοιτητής/τρια ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ με ΑΜ 2019/158 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
52ΒΕΡΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ2019/18Ο φοιτητής/τρια ΒΕΡΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ με ΑΜ 2019/18 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
53ΒΙΚΕΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ2017/10111Ο φοιτητής/τρια ΒΙΚΕΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ με ΑΜ 2017/10111 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
54ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 2019/19Ο φοιτητής/τρια ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ με ΑΜ 2019/19 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
55ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ2020/337Ο φοιτητής/τρια ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ με ΑΜ 2020/337 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
56ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ2017/10077Ο φοιτητής/τρια ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ με ΑΜ 2017/10077 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
57ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ2019/188Ο φοιτητής/τρια ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ με ΑΜ 2019/188 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
58ΓΑΡΓΑΝΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 2020/368Ο φοιτητής/τρια ΓΑΡΓΑΝΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ με ΑΜ 2020/368 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
59ΓΑΡΟΦΑΛΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ2019/20Ο φοιτητής/τρια ΓΑΡΟΦΑΛΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ με ΑΜ 2019/20 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
60ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ2018/10295Ο φοιτητής/τρια ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΜ 2018/10295 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
61ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ2018/10163Ο φοιτητής/τρια ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ με ΑΜ 2018/10163 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
62ΓΙΟΛΛΑ ΕΡΙΝΑ2018/10290Ο φοιτητής/τρια ΓΙΟΛΛΑ ΕΡΙΝΑ με ΑΜ 2018/10290 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
63ΓΙΟΛΤΑΣ ΜΠΑΧΑΡ2019/134Ο φοιτητής/τρια ΓΙΟΛΤΑΣ ΜΠΑΧΑΡ με ΑΜ 2019/134 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
64ΓΚΑΣΔΡΆΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ 2018/10164Ο φοιτητής/τρια ΓΚΑΣΔΡΆΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ με ΑΜ 2018/10164 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
65ΓΚΈΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ 2019/123Ο φοιτητής/τρια ΓΚΈΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ με ΑΜ 2019/123 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
66ΓΚΕΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ2020/305Ο φοιτητής/τρια ΓΚΕΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ με ΑΜ 2020/305 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
67ΓΚΕΡΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ2018/10165Ο φοιτητής/τρια ΓΚΕΡΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με ΑΜ 2018/10165 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
68ΓΚΙΖΑΡΗ ΠΑΟΛΑ-ΜΙΧΑΕΛΑ2019/170Ο φοιτητής/τρια ΓΚΙΖΑΡΗ ΠΑΟΛΑ-ΜΙΧΑΕΛΑ με ΑΜ 2019/170 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
69ΓΚΟΓΚΑΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ2018/10284Ο φοιτητής/τρια ΓΚΟΓΚΑΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ με ΑΜ 2018/10284 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
70ΓΟΥΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2015/9679Ο φοιτητής/τρια ΓΟΥΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ με ΑΜ 2015/9679 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
71ΔΑΔΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ2020/2912Ο φοιτητής/τρια ΔΑΔΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ με ΑΜ 2020/2912 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
72ΔΑΪΟΥ ΕΛΕΝΗ2019/161Ο φοιτητής/τρια ΔΑΪΟΥ ΕΛΕΝΗ με ΑΜ 2019/161 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
73ΔΑΝΤΣΙΟΥΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ2019/25Ο φοιτητής/τρια ΔΑΝΤΣΙΟΥΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ με ΑΜ 2019/25 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
74ΔΑΡΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ2019/189Ο φοιτητής/τρια ΔΑΡΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ με ΑΜ 2019/189 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
75ΔΑΡΔΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ2020/238Ο φοιτητής/τρια ΔΑΡΔΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ με ΑΜ 2020/238 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
76ΔΕΒΕΛΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ2019/127Ο φοιτητής/τρια ΔΕΒΕΛΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ με ΑΜ 2019/127 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
77ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ2017/10001Ο φοιτητής/τρια ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ με ΑΜ 2017/10001 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
78ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ2019/144Ο φοιτητής/τρια ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ με ΑΜ 2019/144 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
79ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ2017/10044Ο φοιτητής/τρια ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ με ΑΜ 2017/10044 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
80ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΧΡΥΣΟΥΛΑ2019/10313Ο φοιτητής/τρια ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΧΡΥΣΟΥΛΑ με ΑΜ 2019/10313 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
81ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ2018/10313Ο φοιτητής/τρια ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ με ΑΜ 2018/10313 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
82ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ2019/27Ο φοιτητής/τρια ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ με ΑΜ 2019/27 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
83ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ2020/329Ο φοιτητής/τρια ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΜ 2020/329 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
84ΔΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ2021/346Ο φοιτητής/τρια ΔΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΜ 2021/346 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
85ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ2018/10170Ο φοιτητής/τρια ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ με ΑΜ 2018/10170 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
86ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ2019/29Ο φοιτητής/τρια ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ με ΑΜ 2019/29 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
87ΖΑΓΚΑΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ2020/221Ο φοιτητής/τρια ΖΑΓΚΑΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ με ΑΜ 2020/221 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
88ΖΑΜΠΑΚΟΛΑ ΠΕΛΑΓΙΑ 2016/9921Ο φοιτητής/τρια ΖΑΜΠΑΚΟΛΑ ΠΕΛΑΓΙΑ με ΑΜ 2016/9921 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
89ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ2019/371Ο φοιτητής/τρια ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ με ΑΜ 2019/371 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
90ΖΕΜΠΙΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ2019/34Ο φοιτητής/τρια ΖΕΜΠΙΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ με ΑΜ 2019/34 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
91ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ2019/183Ο φοιτητής/τρια ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ με ΑΜ 2019/183 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
92ΖΙΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ2020/249Ο φοιτητής/τρια ΖΙΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ με ΑΜ 2020/249 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
93ΖΟΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ2016/9888Ο φοιτητής/τρια ΖΟΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΜ 2016/9888 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
94ΗΛΙΑΔΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ 2020/245Ο φοιτητής/τρια ΗΛΙΑΔΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ με ΑΜ 2020/245 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
95ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ2019/39Ο φοιτητής/τρια ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ με ΑΜ 2019/39 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
96ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2019/156Ο φοιτητής/τρια ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΕΛΕΝΗ με ΑΜ 2019/156 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
97ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 2019/179Ο φοιτητής/τρια ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ με ΑΜ 2019/179 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
98ΙΝΤΡΙΖ ΑΛΙ ΤΖΑΝ2016/9977Ο φοιτητής/τρια ΙΝΤΡΙΖ ΑΛΙ ΤΖΑΝ με ΑΜ 2016/9977 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
99ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ2019/177Ο φοιτητής/τρια ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ με ΑΜ 2019/177 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
100ΙΣΧΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ2019/40Ο φοιτητής/τρια ΙΣΧΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ με ΑΜ 2019/40 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
101ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2019/154Ο φοιτητής/τρια ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ με ΑΜ 2019/154 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
102ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ2013/9359Ο φοιτητής/τρια ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΜ 2013/9359 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
103ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΊΝΑ ΑΓΆΠΗ 2019/41Ο φοιτητής/τρια ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΊΝΑ ΑΓΆΠΗ με ΑΜ 2019/41 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
104ΚΑΓΙΟΎΔΗ ΧΑΡΊΚΛΕΙΑ2019/42Ο φοιτητής/τρια ΚΑΓΙΟΎΔΗ ΧΑΡΊΚΛΕΙΑ με ΑΜ 2019/42 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
105ΚΑΖΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ2018/10269Ο φοιτητής/τρια ΚΑΖΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ με ΑΜ 2018/10269 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
106ΚΑΪΤΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ2019/1912019Ο φοιτητής/τρια ΚΑΪΤΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ με ΑΜ 2019/1912019 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
107ΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ2019/0033Ο φοιτητής/τρια ΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ με ΑΜ 2019/0033 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
108ΚΑΛΠΑΚΤΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2012/9144Ο φοιτητής/τρια ΚΑΛΠΑΚΤΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ με ΑΜ 2012/9144 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
109ΚΑΛΤΣΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ2018/10173Ο φοιτητής/τρια ΚΑΛΤΣΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ με ΑΜ 2018/10173 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
110ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ2019/45Ο φοιτητής/τρια ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΜ 2019/45 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
111ΚΑΝΑΤΑ ΑΝΤΩΝΙΑ2015/9803Ο φοιτητής/τρια ΚΑΝΑΤΑ ΑΝΤΩΝΙΑ με ΑΜ 2015/9803 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
112ΚΑΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑ2020/230Ο φοιτητής/τρια ΚΑΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑ με ΑΜ 2020/230 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
113ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ2019/46Ο φοιτητής/τρια ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ με ΑΜ 2019/46 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
114ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΙΔΟΥ ΚΛΕΙΏ2016/9846Ο φοιτητής/τρια ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΙΔΟΥ ΚΛΕΙΏ με ΑΜ 2016/9846 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
115ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ2020/216Ο φοιτητής/τρια ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ με ΑΜ 2020/216 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
116ΚΑΡΑΓΑΤΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ2014/9645Ο φοιτητής/τρια ΚΑΡΑΓΑΤΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με ΑΜ 2014/9645 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
117ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ2020/338Ο φοιτητής/τρια ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ με ΑΜ 2020/338 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
118ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ 2018/10299Ο φοιτητής/τρια ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ με ΑΜ 2018/10299 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
119ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2017/10013Ο φοιτητής/τρια ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ με ΑΜ 2017/10013 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
120ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 2017/10138Ο φοιτητής/τρια ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ με ΑΜ 2017/10138 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
121ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ2017/10027Ο φοιτητής/τρια ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ με ΑΜ 2017/10027 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
122ΚΑΡΑΜΟΥΤΗ ΕΛΕΝΗ2020/268Ο φοιτητής/τρια ΚΑΡΑΜΟΥΤΗ ΕΛΕΝΗ με ΑΜ 2020/268 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
123ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ2020/336Ο φοιτητής/τρια ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ με ΑΜ 2020/336 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
124ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ2017/10147Ο φοιτητής/τρια ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ με ΑΜ 2017/10147 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
125ΚΑΡΔΑΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΝΤΕΛΗΣ2019/47Ο φοιτητής/τρια ΚΑΡΔΑΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΝΤΕΛΗΣ με ΑΜ 2019/47 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
126ΚΑΡΜΙΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ2018/10176Ο φοιτητής/τρια ΚΑΡΜΙΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ με ΑΜ 2018/10176 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
127ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ2017/10061Ο φοιτητής/τρια ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με ΑΜ 2017/10061 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
128ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2020/352Ο φοιτητής/τρια ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ με ΑΜ 2020/352 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
129ΚΑΣΑΠΗ ΡΕΒΒΕΚΑ 2018/10314 Ο φοιτητής/τρια ΚΑΣΑΠΗ ΡΕΒΒΕΚΑ με ΑΜ 2018/10314 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
130ΚΑΣΑΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ2014/9638Ο φοιτητής/τρια ΚΑΣΑΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ με ΑΜ 2014/9638 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
131ΚΑΤΣΙΑΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ2017/10035Ο φοιτητής/τρια ΚΑΤΣΙΑΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ με ΑΜ 2017/10035 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
132ΚΑΤΣΙΚΑΠΗ ΗΛΙΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ2018/10177Ο φοιτητής/τρια ΚΑΤΣΙΚΑΠΗ ΗΛΙΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ με ΑΜ 2018/10177 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
133ΚΑΤΣΙΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2017/10064Ο φοιτητής/τρια ΚΑΤΣΙΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ με ΑΜ 2017/10064 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
134ΚΑΤΣΟΥΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΝΏΛΗΣ 2014/9572Ο φοιτητής/τρια ΚΑΤΣΟΥΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΝΏΛΗΣ με ΑΜ 2014/9572 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
135ΚΕΛΕΜΠΕΛΗ ΙΡΙΝΑ2019/48Ο φοιτητής/τρια ΚΕΛΕΜΠΕΛΗ ΙΡΙΝΑ με ΑΜ 2019/48 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
136ΚΕΛΕΜΠΕΛΗ ΤΑΤΙΑΝΑ2020/351Ο φοιτητής/τρια ΚΕΛΕΜΠΕΛΗ ΤΑΤΙΑΝΑ με ΑΜ 2020/351 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
137ΚΕΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ2016/9823Ο φοιτητής/τρια ΚΕΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ με ΑΜ 2016/9823 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
138ΚΕΜΕΝΤΖΕΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ2018/10317Ο φοιτητής/τρια ΚΕΜΕΝΤΖΕΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ με ΑΜ 2018/10317 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
139ΚΕΡΑΜΕΑ ΘΕΟΔΩΡΑ2019/125Ο φοιτητής/τρια ΚΕΡΑΜΕΑ ΘΕΟΔΩΡΑ με ΑΜ 2019/125 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
140ΚΕΡΕΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ2015/9700Ο φοιτητής/τρια ΚΕΡΕΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ με ΑΜ 2015/9700 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
141ΚΕΡΚΑΙ??ΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ2018/10178Ο φοιτητής/τρια ΚΕΡΚΑΙ??ΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ με ΑΜ 2018/10178 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
142ΚΕΣΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ2018/10264Ο φοιτητής/τρια ΚΕΣΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ με ΑΜ 2018/10264 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
143ΚΕΦΑΛΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΑ2020/222Ο φοιτητής/τρια ΚΕΦΑΛΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΑ με ΑΜ 2020/222 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
144ΚΙΟΡΠΕΛΙΔΟΥ ΑΝΝΙΤΑ2016/9972Ο φοιτητής/τρια ΚΙΟΡΠΕΛΙΔΟΥ ΑΝΝΙΤΑ με ΑΜ 2016/9972 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
145ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΡΙΑΝΑ2020/193Ο φοιτητής/τρια ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΡΙΑΝΑ με ΑΜ 2020/193 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
146ΚΟΛΑΤΣΗ ΕΥΑ2019/49Ο φοιτητής/τρια ΚΟΛΑΤΣΗ ΕΥΑ με ΑΜ 2019/49 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
147ΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΉΜΩΝ2018/10258Ο φοιτητής/τρια ΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΉΜΩΝ με ΑΜ 2018/10258 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
148ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ2017/10079Ο φοιτητής/τρια ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ με ΑΜ 2017/10079 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
149ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ2018/10181Ο φοιτητής/τρια ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ με ΑΜ 2018/10181 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
150ΚΟΛΟΦΩΤΙΑ ΜΑΡΙΑ2018/10301Ο φοιτητής/τρια ΚΟΛΟΦΩΤΙΑ ΜΑΡΙΑ με ΑΜ 2018/10301 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
151ΚΟΝΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΡΑΤΩ 2020/220Ο φοιτητής/τρια ΚΟΝΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΡΑΤΩ με ΑΜ 2020/220 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
152ΚΟΝΤΕ ΙΖΑΜΠΕΛ2017/10009Ο φοιτητής/τρια ΚΟΝΤΕ ΙΖΑΜΠΕΛ με ΑΜ 2017/10009 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
153ΚΟΞΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ2015/9705Ο φοιτητής/τρια ΚΟΞΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ με ΑΜ 2015/9705 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
154ΚΟΤΖΙΑΜΠΑΣΗ ΦΑΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2020/302Ο φοιτητής/τρια ΚΟΤΖΙΑΜΠΑΣΗ ΦΑΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ με ΑΜ 2020/302 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
155ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ2020/240Ο φοιτητής/τρια ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ με ΑΜ 2020/240 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
156ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ2019/50Ο φοιτητής/τρια ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ με ΑΜ 2019/50 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
157ΚΟΥΛΙΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΌΠΗ2018/10183Ο φοιτητής/τρια ΚΟΥΛΙΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΌΠΗ με ΑΜ 2018/10183 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
158ΚΟΥΛΟΥΜΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ2019/52Ο φοιτητής/τρια ΚΟΥΛΟΥΜΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ με ΑΜ 2019/52 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
159ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΜΥΡΤΩ2018/10279Ο φοιτητής/τρια ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΜΥΡΤΩ με ΑΜ 2018/10279 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
160ΚΟΥΡΟΥΠΗ ΗΛΙΑΝΑ2010/8836Ο φοιτητής/τρια ΚΟΥΡΟΥΠΗ ΗΛΙΑΝΑ με ΑΜ 2010/8836 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
161ΚΟΥΤΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ2014/9668Ο φοιτητής/τρια ΚΟΥΤΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ με ΑΜ 2014/9668 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
162ΚΟΥΤΣΙΔΗ ΕΛΕΝΗ2020/207Ο φοιτητής/τρια ΚΟΥΤΣΙΔΗ ΕΛΕΝΗ με ΑΜ 2020/207 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
163ΚΟΥΤΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ2018/10307Ο φοιτητής/τρια ΚΟΥΤΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ με ΑΜ 2018/10307 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
164ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΜΠΑ ΕΥΡΑΞΙΑ 2017/10126Ο φοιτητής/τρια ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΜΠΑ ΕΥΡΑΞΙΑ με ΑΜ 2017/10126 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
165ΚΟΥΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ2019/159Ο φοιτητής/τρια ΚΟΥΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ με ΑΜ 2019/159 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
166ΚΡΑΛΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ2018/10186Ο φοιτητής/τρια ΚΡΑΛΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ με ΑΜ 2018/10186 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
167ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ2018/10252Ο φοιτητής/τρια ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ με ΑΜ 2018/10252 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
168ΚΥΡΙΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ2020/364Ο φοιτητής/τρια ΚΥΡΙΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ με ΑΜ 2020/364 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
169ΚΥΡΚΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ2020/254Ο φοιτητής/τρια ΚΥΡΚΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ με ΑΜ 2020/254 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
170ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΘΗ2017/10142Ο φοιτητής/τρια ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΘΗ με ΑΜ 2017/10142 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
171ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ2020/259Ο φοιτητής/τρια ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ με ΑΜ 2020/259 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
172ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΊΔΟΥ ΣΟΦΙΑ2016/9955Ο φοιτητής/τρια ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΊΔΟΥ ΣΟΦΙΑ με ΑΜ 2016/9955 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
173ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ2019/54Ο φοιτητής/τρια ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ με ΑΜ 2019/54 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
174ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ2018/10255Ο φοιτητής/τρια ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ με ΑΜ 2018/10255 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
175ΚΩΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2020/347Ο φοιτητής/τρια ΚΩΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ με ΑΜ 2020/347 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
176ΛΕΦΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ2017/10145Ο φοιτητής/τρια ΛΕΦΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ με ΑΜ 2017/10145 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
177ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ2020/252Ο φοιτητής/τρια ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ με ΑΜ 2020/252 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
178ΛΙΑΤΣΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ2018/10285Ο φοιτητής/τρια ΛΙΑΤΣΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ με ΑΜ 2018/10285 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
179ΛΙΟΥΜΠΑ ΠΈΤΡΑ 2020/366Ο φοιτητής/τρια ΛΙΟΥΜΠΑ ΠΈΤΡΑ με ΑΜ 2020/366 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
180ΛΙΩΤΗ ΆΝΝΑ2019/137Ο φοιτητής/τρια ΛΙΩΤΗ ΆΝΝΑ με ΑΜ 2019/137 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
181ΛΟΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ2020/231Ο φοιτητής/τρια ΛΟΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ με ΑΜ 2020/231 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
182ΛΟΜΙ ΙΓΚΛΑ2019/148Ο φοιτητής/τρια ΛΟΜΙ ΙΓΚΛΑ με ΑΜ 2019/148 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
183ΛΟΝΓΚΟΜΠΟΥΚΟ ΑΡΙΑΝΝΑ2018/10189Ο φοιτητής/τρια ΛΟΝΓΚΟΜΠΟΥΚΟ ΑΡΙΑΝΝΑ με ΑΜ 2018/10189 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
184ΛΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ2018/10300Ο φοιτητής/τρια ΛΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ με ΑΜ 2018/10300 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
185ΛΟΥΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ2018/10190Ο φοιτητής/τρια ΛΟΥΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ με ΑΜ 2018/10190 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
186ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ2011/8993Ο φοιτητής/τρια ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ με ΑΜ 2011/8993 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
187ΛΥΣΉ ΝΊΚΗ2018/10253Ο φοιτητής/τρια ΛΥΣΉ ΝΊΚΗ με ΑΜ 2018/10253 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
188ΜΑΪΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ2017/10049Ο φοιτητής/τρια ΜΑΪΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ με ΑΜ 2017/10049 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
189ΜΑΚΑΡΟΥΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ2018/10280Ο φοιτητής/τρια ΜΑΚΑΡΟΥΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ με ΑΜ 2018/10280 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
190ΜΑΚΡΗ ΑΛΙΣΙΑ ΙΩΑΝΝΑ2020/281Ο φοιτητής/τρια ΜΑΚΡΗ ΑΛΙΣΙΑ ΙΩΑΝΝΑ με ΑΜ 2020/281 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
191ΜΑΚΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΉ 2016/9953Ο φοιτητής/τρια ΜΑΚΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΉ με ΑΜ 2016/9953 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
192ΜΑΚΡΗ ΕΡΙΦΥΛΗ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ2019/59Ο φοιτητής/τρια ΜΑΚΡΗ ΕΡΙΦΥΛΗ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ με ΑΜ 2019/59 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
193ΜΑΛΑΚΟΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2019/60Ο φοιτητής/τρια ΜΑΛΑΚΟΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ με ΑΜ 2019/60 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
194ΜΑΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ2014/9646Ο φοιτητής/τρια ΜΑΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ με ΑΜ 2014/9646 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
195ΜΑΡΚΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ2020/331Ο φοιτητής/τρια ΜΑΡΚΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΜ 2020/331 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
196ΜΑΤΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ2020/282Ο φοιτητής/τρια ΜΑΤΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΜ 2020/282 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
197ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ2018/10362Ο φοιτητής/τρια ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ με ΑΜ 2018/10362 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
198ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ2015/9720Ο φοιτητής/τρια ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ με ΑΜ 2015/9720 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
199ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗ ΈΛΕΝΗ 2014/9629Ο φοιτητής/τρια ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗ ΈΛΕΝΗ με ΑΜ 2014/9629 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
200ΜΕΛΕΤΗ ΡΟΔΟΥΛΛΑ2020/194Ο φοιτητής/τρια ΜΕΛΕΤΗ ΡΟΔΟΥΛΛΑ με ΑΜ 2020/194 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
201ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ2019/65Ο φοιτητής/τρια ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ με ΑΜ 2019/65 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
202ΜΊΓΚΟΥ ΑΓΆΠΗ2019/163Ο φοιτητής/τρια ΜΊΓΚΟΥ ΑΓΆΠΗ με ΑΜ 2019/163 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
203ΜΙΝΤΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ2019/160Ο φοιτητής/τρια ΜΙΝΤΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ με ΑΜ 2019/160 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
204ΜΙΣΣΗΝ ΕΛΕΝΗ2016/9983Ο φοιτητής/τρια ΜΙΣΣΗΝ ΕΛΕΝΗ με ΑΜ 2016/9983 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
205ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ2019/181Ο φοιτητής/τρια ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ με ΑΜ 2019/181 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
206ΜΙΧΑΗΛΊΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΉ1995/4179Ο φοιτητής/τρια ΜΙΧΑΗΛΊΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΉ με ΑΜ 1995/4179 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
207ΜΙΧΑΗΛΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ2018/10271Ο φοιτητής/τρια ΜΙΧΑΗΛΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ με ΑΜ 2018/10271 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
208ΜΙΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ2019/167Ο φοιτητής/τρια ΜΙΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ με ΑΜ 2019/167 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
209ΜΟΛΒΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ2018/10194Ο φοιτητής/τρια ΜΟΛΒΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ με ΑΜ 2018/10194 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
210ΜΟΡΙΧΟΒΙΤΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣ2019/66Ο φοιτητής/τρια ΜΟΡΙΧΟΒΙΤΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣ με ΑΜ 2019/66 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
211ΜΟΣΚΟΦΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ 2014/9618Ο φοιτητής/τρια ΜΟΣΚΟΦΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ με ΑΜ 2014/9618 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
212ΜΟΣΧΙΔΟΥ ΜΙΛΤΙΑΝΑ 2017/10137Ο φοιτητής/τρια ΜΟΣΧΙΔΟΥ ΜΙΛΤΙΑΝΑ με ΑΜ 2017/10137 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
213ΜΟΥΚΑ ΤΖΕΝΣΙΛΑ 2015/9778Ο φοιτητής/τρια ΜΟΥΚΑ ΤΖΕΝΣΙΛΑ με ΑΜ 2015/9778 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
214ΜΟΥΜΤΖΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ2019/67Ο φοιτητής/τρια ΜΟΥΜΤΖΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ με ΑΜ 2019/67 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
215ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ2011/9007Ο φοιτητής/τρια ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ με ΑΜ 2011/9007 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
216ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ2015/9723Ο φοιτητής/τρια ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ με ΑΜ 2015/9723 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
217ΜΟΥΣΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑ2019/68Ο φοιτητής/τρια ΜΟΥΣΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑ με ΑΜ 2019/68 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
218ΜΟΎΣΤΑ ΕΣΜΕΡΆΛΝΤΑ 2018/10196Ο φοιτητής/τρια ΜΟΎΣΤΑ ΕΣΜΕΡΆΛΝΤΑ με ΑΜ 2018/10196 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
219ΜΟΥΤΣΑΪ ΕΝΤΕΛΑ2019/69Ο φοιτητής/τρια ΜΟΥΤΣΑΪ ΕΝΤΕΛΑ με ΑΜ 2019/69 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
220ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ2017/10090Ο φοιτητής/τρια ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ με ΑΜ 2017/10090 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
221ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 2020/320Ο φοιτητής/τρια ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ με ΑΜ 2020/320 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
222ΜΠΑΛΟΥΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ2015/9794Ο φοιτητής/τρια ΜΠΑΛΟΥΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ με ΑΜ 2015/9794 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
223ΜΠΑΡΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ2019/72Ο φοιτητής/τρια ΜΠΑΡΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ με ΑΜ 2019/72 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
224ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΔΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ2019/131Ο φοιτητής/τρια ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΔΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ με ΑΜ 2019/131 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
225ΜΠΑΤΖΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ2018/10199Ο φοιτητής/τρια ΜΠΑΤΖΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΜ 2018/10199 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
226ΜΠΕΖΕΡΓΚΙΑΝΟΒΑ ΜΙΛΑ2018/10200Ο φοιτητής/τρια ΜΠΕΖΕΡΓΚΙΑΝΟΒΑ ΜΙΛΑ με ΑΜ 2018/10200 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
227ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΓΚΕΣΙ2019/142Ο φοιτητής/τρια ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΓΚΕΣΙ με ΑΜ 2019/142 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
228ΜΠΙΤΣΑ ΜΑΝΙΟΛΑ2018/10304Ο φοιτητής/τρια ΜΠΙΤΣΑ ΜΑΝΙΟΛΑ με ΑΜ 2018/10304 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
229ΜΠΟΛΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ2018/10261Ο φοιτητής/τρια ΜΠΟΛΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ με ΑΜ 2018/10261 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
230ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΜΑΡΙΑ2019/75Ο φοιτητής/τρια ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΜΑΡΙΑ με ΑΜ 2019/75 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
231ΜΠΟΥΡΤΖΙΛΑ ΜΑΡΙΑ2020/334Ο φοιτητής/τρια ΜΠΟΥΡΤΖΙΛΑ ΜΑΡΙΑ με ΑΜ 2020/334 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
232ΜΠΟΧΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ2019/76Ο φοιτητής/τρια ΜΠΟΧΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ με ΑΜ 2019/76 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
233ΜΠΡΙΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ2017/10085Ο φοιτητής/τρια ΜΠΡΙΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ με ΑΜ 2017/10085 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
234ΜΥΛΩΝΑΣ ΗΛΙΑΣ2017/10140Ο φοιτητής/τρια ΜΥΛΩΝΑΣ ΗΛΙΑΣ με ΑΜ 2017/10140 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
235ΜΥΛΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ2020/269Ο φοιτητής/τρια ΜΥΛΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ με ΑΜ 2020/269 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
236ΜΥΡΙΣΣΑ ΕΛΠΙΔΑ2016/9947Ο φοιτητής/τρια ΜΥΡΙΣΣΑ ΕΛΠΙΔΑ με ΑΜ 2016/9947 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
237ΜΩΥΣΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ2020/285Ο φοιτητής/τρια ΜΩΥΣΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ με ΑΜ 2020/285 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
238ΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ2020/307Ο φοιτητής/τρια ΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με ΑΜ 2020/307 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
239ΝΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ2020/361Ο φοιτητής/τρια ΝΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ με ΑΜ 2020/361 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
240ΝΕΑΡΧΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ2019/78Ο φοιτητής/τρια ΝΕΑΡΧΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ με ΑΜ 2019/78 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
241ΝΙΜΒΡΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 2018/10315Ο φοιτητής/τρια ΝΙΜΒΡΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ με ΑΜ 2018/10315 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
242ΝΙΤΣΑ ΑΘΗΝΑ2018/10205Ο φοιτητής/τρια ΝΙΤΣΑ ΑΘΗΝΑ με ΑΜ 2018/10205 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
243ΝΟΡΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ2020/212Ο φοιτητής/τρια ΝΟΡΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ με ΑΜ 2020/212 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
244ΝΤΙΝΟΣΙ ΕΣΤΕΛΑ2019/132Ο φοιτητής/τρια ΝΤΙΝΟΣΙ ΕΣΤΕΛΑ με ΑΜ 2019/132 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
245ΞΕΝΙΤΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2018/10303Ο φοιτητής/τρια ΞΕΝΙΤΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ με ΑΜ 2018/10303 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
246ΞΕΠΑΠΑΔΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ2011/9034Ο φοιτητής/τρια ΞΕΠΑΠΑΔΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ με ΑΜ 2011/9034 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
247ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ2020/343Ο φοιτητής/τρια ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ με ΑΜ 2020/343 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
248ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΖΩΗ2020/263Ο φοιτητής/τρια ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΖΩΗ με ΑΜ 2020/263 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
249ΟΥΡΕΙΛΙΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ2014/9545Ο φοιτητής/τρια ΟΥΡΕΙΛΙΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ με ΑΜ 2014/9545 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
250ΟΥΤΣΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ2018/10287Ο φοιτητής/τρια ΟΥΤΣΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ με ΑΜ 2018/10287 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
251ΠΑΓΚΡΑΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ2020/335Ο φοιτητής/τρια ΠΑΓΚΡΑΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ με ΑΜ 2020/335 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
252ΠΑΓΟΥΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ2017/9999Ο φοιτητής/τρια ΠΑΓΟΥΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ με ΑΜ 2017/9999 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
253ΠΑΛΑΔΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ 2017/10021Ο φοιτητής/τρια ΠΑΛΑΔΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ με ΑΜ 2017/10021 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
254ΠΑΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ2003/6678Ο φοιτητής/τρια ΠΑΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ με ΑΜ 2003/6678 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
255ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ2020/345Ο φοιτητής/τρια ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με ΑΜ 2020/345 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
256ΠΑΝΑΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ2019/81Ο φοιτητής/τρια ΠΑΝΑΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ με ΑΜ 2019/81 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
257ΠΑΝΟΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ2016/9954Ο φοιτητής/τρια ΠΑΝΟΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ με ΑΜ 2016/9954 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
258ΠΑΝΤΟΥΛΑ ΕΡΙΦΥΛΗ2018/10283Ο φοιτητής/τρια ΠΑΝΤΟΥΛΑ ΕΡΙΦΥΛΗ με ΑΜ 2018/10283 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
259ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ2019/175Ο φοιτητής/τρια ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ με ΑΜ 2019/175 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
260ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ2013/9462Ο φοιτητής/τρια ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ με ΑΜ 2013/9462 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
261ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ2019/174Ο φοιτητής/τρια ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ με ΑΜ 2019/174 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
262ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ2019/171Ο φοιτητής/τρια ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ με ΑΜ 2019/171 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
263ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ2013/9398Ο φοιτητής/τρια ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ με ΑΜ 2013/9398 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
264ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΥ ΣΟΦΊΑ ΡΑΦΑΗΛΊΑ2018/10260Ο φοιτητής/τρια ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΥ ΣΟΦΊΑ ΡΑΦΑΗΛΊΑ με ΑΜ 2018/10260 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
265ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ2019/139Ο φοιτητής/τρια ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ με ΑΜ 2019/139 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
266ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ2017/10139Ο φοιτητής/τρια ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ με ΑΜ 2017/10139 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
267ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ2020/209Ο φοιτητής/τρια ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ με ΑΜ 2020/209 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
268ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ2019/72019Ο φοιτητής/τρια ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΜ 2019/72019 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
269ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ2019/85Ο φοιτητής/τρια ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ με ΑΜ 2019/85 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
270ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ2018/10210Ο φοιτητής/τρια ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ με ΑΜ 2018/10210 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
271ΠΑΠΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ2016/9875Ο φοιτητής/τρια ΠΑΠΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ με ΑΜ 2016/9875 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
272ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2019/146Ο φοιτητής/τρια ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ΑΜ 2019/146 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
273ΠΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ2019/86Ο φοιτητής/τρια ΠΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΜ 2019/86 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
274ΠΑΠΠΑ ΒΑΙΑ2018/10281Ο φοιτητής/τρια ΠΑΠΠΑ ΒΑΙΑ με ΑΜ 2018/10281 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
275ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ2020/359Ο φοιτητής/τρια ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ με ΑΜ 2020/359 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
276ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ2020/256Ο φοιτητής/τρια ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ με ΑΜ 2020/256 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
277ΠΑΡΜΑΞΙΔΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ2020/294Ο φοιτητής/τρια ΠΑΡΜΑΞΙΔΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ με ΑΜ 2020/294 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
278ΠΑΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ2019/52019Ο φοιτητής/τρια ΠΑΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ με ΑΜ 2019/52019 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
279ΠΕΤΡΑΚΗ ΝΙΚΗ2020/330Ο φοιτητής/τρια ΠΕΤΡΑΚΗ ΝΙΚΗ με ΑΜ 2020/330 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
280ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 2017/10092Ο φοιτητής/τρια ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ με ΑΜ 2017/10092 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
281ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ2020/369Ο φοιτητής/τρια ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ με ΑΜ 2020/369 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
282ΠΟΪΡΆΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΉΜΩΝ2017/9986Ο φοιτητής/τρια ΠΟΪΡΆΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΉΜΩΝ με ΑΜ 2017/9986 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
283ΠΟΛΙΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ2018/10259Ο φοιτητής/τρια ΠΟΛΙΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ με ΑΜ 2018/10259 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
284ΠΟΜΟΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ-ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ2019/2019Ο φοιτητής/τρια ΠΟΜΟΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ-ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ με ΑΜ 2019/2019 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
285ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑΞΈΝΙΑ2019/124Ο φοιτητής/τρια ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑΞΈΝΙΑ με ΑΜ 2019/124 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
286ΠΟΥΛΚΑ ΜΑΡΙΑ2017/10118Ο φοιτητής/τρια ΠΟΥΛΚΑ ΜΑΡΙΑ με ΑΜ 2017/10118 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
287ΠΟΥΦΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ2020/213Ο φοιτητής/τρια ΠΟΥΦΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ με ΑΜ 2020/213 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
288ΠΡΕΤΣΙ ΕΡΣΑ2016/9946Ο φοιτητής/τρια ΠΡΕΤΣΙ ΕΡΣΑ με ΑΜ 2016/9946 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
289ΠΡΙΦΤΙ ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ2018/10215Ο φοιτητής/τρια ΠΡΙΦΤΙ ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ με ΑΜ 2018/10215 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
290ΠΡΟΓΙΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ 2019/92Ο φοιτητής/τρια ΠΡΟΓΙΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ με ΑΜ 2019/92 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
291ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ2015/9742Ο φοιτητής/τρια ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ με ΑΜ 2015/9742 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
292ΡΑΠΤΗΣ ΑΔΑΜ2017/10144Ο φοιτητής/τρια ΡΑΠΤΗΣ ΑΔΑΜ με ΑΜ 2017/10144 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
293ΡΙΖΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ2019/93Ο φοιτητής/τρια ΡΙΖΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ με ΑΜ 2019/93 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
294ΡΟΪΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ2018/10217Ο φοιτητής/τρια ΡΟΪΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ με ΑΜ 2018/10217 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
295ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ2019/4Ο φοιτητής/τρια ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ με ΑΜ 2019/4 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
296ΣΑΒΒΊΔΟΥ ΜΑΡΊΑ2004/7022Ο φοιτητής/τρια ΣΑΒΒΊΔΟΥ ΜΑΡΊΑ με ΑΜ 2004/7022 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
297ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΟΛΓΑ2020/322Ο φοιτητής/τρια ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΟΛΓΑ με ΑΜ 2020/322 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
298ΣΑΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2020/298Ο φοιτητής/τρια ΣΑΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ με ΑΜ 2020/298 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
299ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ2017/10071Ο φοιτητής/τρια ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ με ΑΜ 2017/10071 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
300ΣΑΚΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2020/333Ο φοιτητής/τρια ΣΑΚΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ΑΜ 2020/333 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
301ΣΑΚΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΑΝΑΡΓΥΡΗ2020/288Ο φοιτητής/τρια ΣΑΚΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΑΝΑΡΓΥΡΗ με ΑΜ 2020/288 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
302ΣΑΜΨΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ2016/9843Ο φοιτητής/τρια ΣΑΜΨΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με ΑΜ 2016/9843 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
303ΣΑΡΑΠΗ ΜΑΡΙΑ2020/356Ο φοιτητής/τρια ΣΑΡΑΠΗ ΜΑΡΙΑ με ΑΜ 2020/356 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
304ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ2019/184Ο φοιτητής/τρια ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ με ΑΜ 2019/184 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
305ΣΑΡΙΑΝΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ2018/10273Ο φοιτητής/τρια ΣΑΡΙΑΝΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ με ΑΜ 2018/10273 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
306ΣΑΡΙΚΟΥ ΧΡΥΣΗ 2019/94Ο φοιτητής/τρια ΣΑΡΙΚΟΥ ΧΡΥΣΗ με ΑΜ 2019/94 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
307ΣΑΡΜΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ2020/251Ο φοιτητής/τρια ΣΑΡΜΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ με ΑΜ 2020/251 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
308ΣΑΦΑΡΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΕΤΑ2018/10219Ο φοιτητής/τρια ΣΑΦΑΡΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΕΤΑ με ΑΜ 2018/10219 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
309ΣΒΕΝΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ2019/182Ο φοιτητής/τρια ΣΒΕΝΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ με ΑΜ 2019/182 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
310ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ2020/357Ο φοιτητής/τρια ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με ΑΜ 2020/357 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
311ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΎΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ 2018/10292Ο φοιτητής/τρια ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΎΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ με ΑΜ 2018/10292 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
312ΣΕΪΤΑΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΉ2019/95Ο φοιτητής/τρια ΣΕΪΤΑΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΉ με ΑΜ 2019/95 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
313ΣΕΡΒΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ1995/4501Ο φοιτητής/τρια ΣΕΡΒΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ με ΑΜ 1995/4501 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
314ΣΕΣΙ ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ2019/96Ο φοιτητής/τρια ΣΕΣΙ ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ με ΑΜ 2019/96 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
315ΣΙΑΚΚΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ2015/9813Ο φοιτητής/τρια ΣΙΑΚΚΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ με ΑΜ 2015/9813 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
316ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ2012/9191Ο φοιτητής/τρια ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με ΑΜ 2012/9191 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
317ΣΙΜΣΙΡΗ ΣΟΦΙΑ2020/319Ο φοιτητής/τρια ΣΙΜΣΙΡΗ ΣΟΦΙΑ με ΑΜ 2020/319 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
318ΣΙΝΑ ΦΛΟΡΕΝΤΣ2019/176Ο φοιτητής/τρια ΣΙΝΑ ΦΛΟΡΕΝΤΣ με ΑΜ 2019/176 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
319ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ2018/10221Ο φοιτητής/τρια ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ με ΑΜ 2018/10221 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
320ΣΙΣΣΑΜΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑ2018/10222Ο φοιτητής/τρια ΣΙΣΣΑΜΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑ με ΑΜ 2018/10222 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
321ΣΚΑΠΕΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ2019/98Ο φοιτητής/τρια ΣΚΑΠΕΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ με ΑΜ 2019/98 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
322ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ2018/10224 Ο φοιτητής/τρια ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ με ΑΜ 2018/10224 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
323ΣΠΑΤΑ ΧΑΣΙΓΕ2016/9833Ο φοιτητής/τρια ΣΠΑΤΑ ΧΑΣΙΓΕ με ΑΜ 2016/9833 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
324ΣΤΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ2018/10309Ο φοιτητής/τρια ΣΤΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με ΑΜ 2018/10309 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
325ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΜΑΡΙΑ2018/10297Ο φοιτητής/τρια ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΜΑΡΙΑ με ΑΜ 2018/10297 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
326ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΦΙΤΣΙΟΥ2015/9768Ο φοιτητής/τρια ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΦΙΤΣΙΟΥ με ΑΜ 2015/9768 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
327ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ2018/10308Ο φοιτητής/τρια ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ με ΑΜ 2018/10308 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
328ΣΥΝΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2018/10225Ο φοιτητής/τρια ΣΥΝΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ με ΑΜ 2018/10225 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
329ΣΦΗΚΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ2017/10119Ο φοιτητής/τρια ΣΦΗΚΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ με ΑΜ 2017/10119 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
330ΣΦΥΡΗ ΜΕΛΠΩΜΕΝΗ2020/185Ο φοιτητής/τρια ΣΦΥΡΗ ΜΕΛΠΩΜΕΝΗ με ΑΜ 2020/185 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
331ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ2019/2Ο φοιτητής/τρια ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ με ΑΜ 2019/2 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
332ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ2019/101Ο φοιτητής/τρια ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ με ΑΜ 2019/101 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
333ΤΑΛΑΓΚΟΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ2018/10227Ο φοιτητής/τρια ΤΑΛΑΓΚΟΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ με ΑΜ 2018/10227 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
334ΤΑΡΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ2018/10228Ο φοιτητής/τρια ΤΑΡΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ με ΑΜ 2018/10228 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
335ΤΑΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ2018/10305Ο φοιτητής/τρια ΤΑΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ με ΑΜ 2018/10305 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
336ΤΕΖΑΨΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ2018/10229Ο φοιτητής/τρια ΤΕΖΑΨΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ με ΑΜ 2018/10229 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
337ΤΕΡΖΗ ΜΑΡΙΑ2020/363Ο φοιτητής/τρια ΤΕΡΖΗ ΜΑΡΙΑ με ΑΜ 2020/363 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
338ΤΕΦΑ ΕΥΘΑΛΙΑ2018/10230Ο φοιτητής/τρια ΤΕΦΑ ΕΥΘΑΛΙΑ με ΑΜ 2018/10230 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
339ΤΖΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ2020/279Ο φοιτητής/τρια ΤΖΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ με ΑΜ 2020/279 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
340ΤΖΙΔΑΜΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ2015/9760Ο φοιτητής/τρια ΤΖΙΔΑΜΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ με ΑΜ 2015/9760 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
341ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΕΙΡΗΝΗ2020/227Ο φοιτητής/τρια ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΕΙΡΗΝΗ με ΑΜ 2020/227 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
342ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ2019/104Ο φοιτητής/τρια ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΜ 2019/104 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
343ΤΟΛΙΑ ΜΥΡΤΩ2010/166Ο φοιτητής/τρια ΤΟΛΙΑ ΜΥΡΤΩ με ΑΜ 2010/166 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
344ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ2020/206Ο φοιτητής/τρια ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ με ΑΜ 2020/206 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
345ΤΟΜΑ ΜΑΡΙΑΜ2020/198Ο φοιτητής/τρια ΤΟΜΑ ΜΑΡΙΑΜ με ΑΜ 2020/198 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
346ΤΟΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ2019/106Ο φοιτητής/τρια ΤΟΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με ΑΜ 2019/106 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
347ΤΟΡΟΣΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ2017/10065Ο φοιτητής/τρια ΤΟΡΟΣΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ με ΑΜ 2017/10065 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
348ΤΡΑΙΤΣΕΒΣΚΙ ΣΛΑΒΤΣΕ2020/203Ο φοιτητής/τρια ΤΡΑΙΤΣΕΒΣΚΙ ΣΛΑΒΤΣΕ με ΑΜ 2020/203 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
349ΤΡΙΜΙ ΑΜΑΡΟΝΑ2019/107Ο φοιτητής/τρια ΤΡΙΜΙ ΑΜΑΡΟΝΑ με ΑΜ 2019/107 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
350ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ2017/10089Ο φοιτητής/τρια ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ με ΑΜ 2017/10089 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
351ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΟΥ ΆΝΝΑ2018/10265Ο φοιτητής/τρια ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΟΥ ΆΝΝΑ με ΑΜ 2018/10265 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
352ΤΣΑΝΙ ΑΝΓΚΕΡΣΙΑΝ2015/9763Ο φοιτητής/τρια ΤΣΑΝΙ ΑΝΓΚΕΡΣΙΑΝ με ΑΜ 2015/9763 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
353ΤΣΑΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ2020/258Ο φοιτητής/τρια ΤΣΑΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ με ΑΜ 2020/258 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
354ΤΣΑΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΝΤΖΙ2020/228Ο φοιτητής/τρια ΤΣΑΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΝΤΖΙ με ΑΜ 2020/228 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
355ΤΣΑΡΕΛΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ2018/10232Ο φοιτητής/τρια ΤΣΑΡΕΛΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ με ΑΜ 2018/10232 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
356ΤΣΕΚΡΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ2016/9944Ο φοιτητής/τρια ΤΣΕΚΡΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ με ΑΜ 2016/9944 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
357ΤΣΙΓΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ2018/10234Ο φοιτητής/τρια ΤΣΙΓΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ με ΑΜ 2018/10234 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
358ΤΣΙΟΓΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ2020/293Ο φοιτητής/τρια ΤΣΙΟΓΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ με ΑΜ 2020/293 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
359ΤΣΙΟΥΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ2020/205Ο φοιτητής/τρια ΤΣΙΟΥΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ με ΑΜ 2020/205 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
360ΤΣΙΟΥΡΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ2018/10235Ο φοιτητής/τρια ΤΣΙΟΥΡΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ με ΑΜ 2018/10235 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
361ΤΣΙΡΟΦΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2016/9861Ο φοιτητής/τρια ΤΣΙΡΟΦΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ με ΑΜ 2016/9861 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
362ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ2020/223Ο φοιτητής/τρια ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με ΑΜ 2020/223 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
363ΤΣΟΥΛΛΧΑΙ ΓΙΩΡΓΟ2019/172Ο φοιτητής/τρια ΤΣΟΥΛΛΧΑΙ ΓΙΩΡΓΟ με ΑΜ 2019/172 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
364ΤΥΡΕΚΙΔΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ2018/10240Ο φοιτητής/τρια ΤΥΡΕΚΙΔΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ με ΑΜ 2018/10240 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
365ΦΑΚΟΥΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ2020/219Ο φοιτητής/τρια ΦΑΚΟΥΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ με ΑΜ 2020/219 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
366ΦΑΛΕΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ2018/10241Ο φοιτητής/τρια ΦΑΛΕΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ με ΑΜ 2018/10241 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
367ΦΕΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ2018/10311Ο φοιτητής/τρια ΦΕΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ με ΑΜ 2018/10311 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
368ΦΕΧΗΜ ΧΙΟΥΝΤΑ2020/348Ο φοιτητής/τρια ΦΕΧΗΜ ΧΙΟΥΝΤΑ με ΑΜ 2020/348 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
369ΦΟΥΤΖΙΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ2019/115Ο φοιτητής/τρια ΦΟΥΤΖΙΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ με ΑΜ 2019/115 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
370ΦΡΑΓΚΕΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 2019/1922019Ο φοιτητής/τρια ΦΡΑΓΚΕΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ με ΑΜ 2019/1922019 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
371ΦΥΝΤΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ2016/9911Ο φοιτητής/τρια ΦΥΝΤΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ με ΑΜ 2016/9911 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
372ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ2019/116Ο φοιτητής/τρια ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ με ΑΜ 2019/116 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
373ΧΑΛΑΤΖΟΓΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ2020/358Ο φοιτητής/τρια ΧΑΛΑΤΖΟΓΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ με ΑΜ 2020/358 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
374ΧΑΛΗΛ ΣΙΜΓΚΕ2019/117Ο φοιτητής/τρια ΧΑΛΗΛ ΣΙΜΓΚΕ με ΑΜ 2019/117 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
375ΧΑΛΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ2014/9621Ο φοιτητής/τρια ΧΑΛΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΜ 2014/9621 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
376ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ2018/10243Ο φοιτητής/τρια ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ με ΑΜ 2018/10243 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
377ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 2018/10244Ο φοιτητής/τρια ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ με ΑΜ 2018/10244 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
378ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΟΛΓΑ2016/9936Ο φοιτητής/τρια ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΟΛΓΑ με ΑΜ 2016/9936 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
379ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ2017/10075Ο φοιτητής/τρια ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΜ 2017/10075 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
380ΧΑΣΑΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ2019/119Ο φοιτητής/τρια ΧΑΣΑΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ με ΑΜ 2019/119 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
381ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΊΟΥ ΕΛΕΝΗ2017/9996Ο φοιτητής/τρια ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΊΟΥ ΕΛΕΝΗ με ΑΜ 2017/9996 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
382ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ2018/10245Ο φοιτητής/τρια ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ με ΑΜ 2018/10245 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
383ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑ2020/199Ο φοιτητής/τρια ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑ με ΑΜ 2020/199 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
384ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 2017/10066Ο φοιτητής/τρια ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ με ΑΜ 2017/10066 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
385ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ2018/10250Ο φοιτητής/τρια ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ με ΑΜ 2018/10250 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
386ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ2020/272Ο φοιτητής/τρια ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ με ΑΜ 2020/272 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
387ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ2020/200Ο φοιτητής/τρια ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με ΑΜ 2020/200 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
388ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΟΓΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ -ΝΕΚΤΑΡΙΑ2020/208Ο φοιτητής/τρια ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΟΓΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ -ΝΕΚΤΑΡΙΑ με ΑΜ 2020/208 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
389ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΑ2018/10247Ο φοιτητής/τρια ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΑ με ΑΜ 2018/10247 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
390ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2017/10053Ο φοιτητής/τρια ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ με ΑΜ 2017/10053 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
391ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2018/10288Ο φοιτητής/τρια ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ με ΑΜ 2018/10288 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
392ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ2018/10248Ο φοιτητής/τρια ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ με ΑΜ 2018/10248 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
393ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2016/9927Ο φοιτητής/τρια ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ με ΑΜ 2016/9927 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
394ΧΑΤΖΟΥΔΑ ΕΥΔΟΞΙΑ2020/197Ο φοιτητής/τρια ΧΑΤΖΟΥΔΑ ΕΥΔΟΞΙΑ με ΑΜ 2020/197 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
395ΧΑΤΖΟΥΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ2010/8849Ο φοιτητής/τρια ΧΑΤΖΟΥΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ με ΑΜ 2010/8849 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
396ΧΑΥΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ2018/10276Ο φοιτητής/τρια ΧΑΥΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ με ΑΜ 2018/10276 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
397ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ2020/339Ο φοιτητής/τρια ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ με ΑΜ 2020/339 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
398ΧΕΙΜΩΝΑΚΗ ΕΥΘΥΜΊΑ2019/120Ο φοιτητής/τρια ΧΕΙΜΩΝΑΚΗ ΕΥΘΥΜΊΑ με ΑΜ 2019/120 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
399ΧΛΙΒΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ2019/121Ο φοιτητής/τρια ΧΛΙΒΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με ΑΜ 2019/121 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
400ΧΟΤΖΙΑΡ ΜΟΥΖΕΓΙΕΝ2019/122Ο φοιτητής/τρια ΧΟΤΖΙΑΡ ΜΟΥΖΕΓΙΕΝ με ΑΜ 2019/122 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
401ΧΟΤΙΔΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΔΑΝΑΗ2020/355Ο φοιτητής/τρια ΧΟΤΙΔΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΔΑΝΑΗ με ΑΜ 2020/355 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
402ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ2015/9815Ο φοιτητής/τρια ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ με ΑΜ 2015/9815 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
403ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ2020/367Ο φοιτητής/τρια ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ με ΑΜ 2020/367 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
404ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2017/10084Ο φοιτητής/τρια ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ με ΑΜ 2017/10084 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
405ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ2019/62019Ο φοιτητής/τρια ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με ΑΜ 2019/62019 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
406ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ2017/10018Ο φοιτητής/τρια ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ με ΑΜ 2017/10018 συναινώ ότι στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.
ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ
Ο φοιτητής/τρια με έτος εισαγωγής
και με ΑΜ συναινώ ότι στην γραπτή
ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχω
με ανοιχτή την κάμερα ώστε να αναγνωρίζομαι από
τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής μου
ταυτότητας και δε θα καταγράφω τη συνεδρία.Κωδικός (Αυτόν που καταχωρήσατε στο 1ο βήμα):

Πατώντας το κουμπί "Υπογραφή συναίνεσης"
υπογράφετε ηλεκτρονικά το παρακάτω κείμενο.